Konjunkturanalyse

SMVdanmarks konjunkturanalyse giver et indblik i de små og mellemstore virksomheders nuværende situation. Figurerne opdateres én gang i kvartalet. Medlemsvirksomhederne repræsenterer både traditionelle håndværksfag, højteknologiske fremstillingsvirksomheder og fagområder som it, design og grafiske fag.

Konjunkturkommentarer: 4. kvartal 2023

SMVdanmarks konjunkturbarometer tager et dyk i sidste kvartal af 2023. Faldet i barometeret er det største siden 1. kvartal 2022.
I de seneste måneder har Danmarks Statistiks konjunkturbarometer taget et mindre dyk.
SMV'erne har både vurderet deres egen og Danmarks generelle økonomiske situation som værende bedre sammenlignet med 4. kvartal 2022. Dog er vurderingen værre sammenlignet med sidste kvartal.

Senest opdateret 4. kvartal 2023

SMVdanmarks konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til godt 1086 respondenter, hvoraf 351 små og mellemstore virksomheder har deltaget. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation og beslægtede servicefag. Svarene er indsamlet i perioden 13. november til 27. november 2023 og vægtet efter branchefordelingen.

SMVdanmarks Konjunkturbarometer er et simpelt gennemsnit af konjunkturspørgsmålene, som vedrører forventningerne til virksomhedernes økonomi, Danmarks økonomi, virksomhedernes forventning til årets resultat og investeringslysten. Barometeret bruges til at tage temperaturen på SMV’ernes overordnede økonomiske situation i dette kvartal.

Konjunkturkommentarer (arkiv)

 • I nuværende kvartal er SMVdanmarks konjunkturbarometer på det højeste niveau siden 1. kvartal af 2022. Efter en periode med store udsving ser det ud til, at barometret har fundet et nyt leje.

 

 • Danmarks Statistik konjunkturbarometer tager et mindre dyk, men forbliver dog på et relativt stabilt niveau. 

 

 • SMV’ernes vurdering af deres egen og dansk økonomi stiger for 3. kvartal. Dermed er der nu flere, der ser positivt på egen og Danmarks økonomi sammenlignet med dem, der har et negativt syn. 
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer falder i indeværende kvartal. Dog tyder det på, at barometret ikke oplever samme grad af udsving sammenlignet med 2022. Det ser ud til, at vurderingerne af økonomien har stabiliseret sig.

 

 • Den samme udvikling ses i konjunkturbarometret fra Danmarks Statistik.

 

 • SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomi tager et gevaldigt dyk. Der er nu flere, der ser negativt end positivt på den økonomiske udvikling. Deres vurdering af egen økonomi er uændret sammenlignet med seneste kvartal. Dog ligger vurderingen af dansk økonomi stadig langt over 4. kvartal i 2022, som lå på et historisk lavt niveau. 

 • Efter et helt år med faldende forventninger og flere bekymringer ser SMV'erne nu mere positivt på fremtiden. SMVdanmarks konjunkturbarometer faldt gennem hele 2022, men er nu i første kvartal af 2023 steget igen.

 

 • Stigningen i SMVdanmarks konjunkturbarometer er markant selvom, at udviklingen i Danmarks Statistiks konjunkturbarometer ligger fladt. Det betyder, at SMVdanmarks konjunkturbarometer næsten er på samme niveau som Danmarks Statistiks.

 

 • SMVerne har højere forventninger til danmarks økonomi end til egen økonomi. De tror på en klar forbedring af egen økonomi, samtidig med forventningerne til danmarks økonomi er steget fra -78 til 32 point. 
 
 • I indeværende kvartal er SMVdanmarks konjunkturbarometer på det laveste niveau for perioden. Konjunkturbarometeret har været faldende i mere end et år. Bølgen af kriser, der har ramt økonomien, ses tydeligt i konjunkturbarometeret.

 

 • Konjunkturbarometeret fra Danmarks statistik er faldet markant det seneste kvartal. SMVdanmark konjunkturbarometer ligger stadig langt under Danmarks statistiks niveau.

 

 • Der er forsat fald i SMV’ernes vurdering af egen og Danmarks økonomi. Danmarks økonomi vurderes til stadighed lavere end virksomhedens egen. 

 

 • SMV’ernes vurdering af egen økonomi er på det laveste niveau hidtil. Ligeledes er vurderingen af Danmarks økonomi meget lav sammenlignet med tidligere. Det indikerer, at virksomhedernes- og Danmarks økonomi i høj grad befinder sig i en svær tid. 
   
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er faldet yderligere i indeværende kvartal. Det forventes at BNP ligeledes falder, da de to indikatorer i store træk følges ad.
   
 • Danmarks statistiks konjunkturbarometer er steget minimalt, mens SMVdanmarks konjunkturbarometer forsat falder. Forskellen indikerer, at de større virksomheder i mindre grad er mærket af erhvervslivets nuværende udfordringer.
   
 • SMV’erne vurderer forsat, at deres egen økonomi er dårligere stillet i indeværende år sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det skal ses i lyset af, at samme periode forrige år til stadighed var præget meget af pandemien.
   

 

 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er i indeværende kvartal faldet markant. Det er det største fald, siden coronakrisens indtog i 1. kvartal 2020. Udfordringerne med manglende arbejdskraft, stigende priser og forsyning af varer presser erhvervslivet.
 • Erhvervstilliden er faldet siden 1. kvartal 2022. Et usikkert marked skaber svære forudsætninger for erhvervstilliden. Dog er den stadig relativ høj sammenlignet med perioden under Corona.
 • Niveauet for eksporttilliden indikerer en forsat tillid til virksomhedernes egen eksportformåen, men en mindre tiltro til deres underleverandørers eksport i fremtiden.
 • Virksomhederne vurderer både, at deres egen og den danske økonomi står dårligere på nuværende tidspunkt end for et år siden. Dog vurderes det, at Danmarks økonomiske situation, er dårligere end virksomhedernes egen.
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er faldet i indeværende kvartal. Faldet fra forrige kvartal er forsat, hvilket indikerer at corona til stadighed har fat i økonomien og samfundet.
 • Tilliden er generelt faldende, dog er den højere blandt de store virksomheder end de små. Det kan forklares med at det i højere grad er de små virksomheder som har været og stadig er mere eller mindre ramt af corona.
 • Eksporttilliden er forsat faldende, det gælder både tilliden til virksomhedernes egen eksport og tilliden til virksomhedernes underleverandørers eksport.
 • SMV’erne vurderer deres egen virksomheds økonomiske situation til at være lidt bedre end Danmarks samlede økonomiske situation.
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er faldet lidt i indeværende kvartal. Faldet i konjunkturbarometeret efter to kvartaler med stigninger skyldes, at corona stadig påvirker økonomien og samfundet.
 • Tilliden blandt de store virksomheder er noget højere end blandt de små jf. figur 2. Det understreger, at det især er de små virksomheder, som lider under corona og har svært ved at komme i gang igen.
 • Efter en stor stigning i forrige kvartal er eksporttilliden faldet en smule.
 • SMV’erne vurderer stadig, at deres egen virksomheds situation stort set er i den samme tilstand som Danmarks samlede økonomiske situation.

 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er fortsat stigende i indeværende kvartal. Stigningen i konjunkturbarometeret er primært drevet af en stigning i investeringslysten.
 • Barometeret er tilbage på samme niveau som før corona ramte sidste forår.
 • Efter et fald i forrige kvartal er eksporttilliden igen stigende blandt SMV'erne og tilliden har ramt sit højeste siden 2.kvartal 2019.
 • SMV’erne vurderer stadig, at deres egen virksomheds situation stort set er i den samme tilstand som Danmarks samlede økonomiske situation.

 • SMVdanmarks konjunkturbarometer stiger i indeværende kvartal. Stigningen i konjunkturbarometeret skyldes genåbningen af butikker og liberale erhverv, der blev åbnet op d. 6. april 2021.
 • Barometeret er stort set tilbage på samme niveau som før corona ramte sidste forår.
 • De små virksomheder er efter en svær tid med corona-restriktioner igen ved at komme i gang igen hvilket kan ses jf. figur 2.
 • SMV’erne vurderer, at deres egen virksomheds situation stort set er i den samme tilstand som Danmarks samlede økonomiske situation.
 • Eksporttilliden er faldende blandt SMV'erne til trods for, at konjunkturbarometeret stiger.
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer falder i indeværende kvartal. Faldet i konjunkturbarometeret efter to kvartaler med stigninger skyldes genindførelsen af restriktioner og at butikker og liberale erhverv blev lukket ned d. 21. december 2020.
 • Tilliden blandt de store virksomheder er noget højere end blandt de små jf. figur 2. Det understreger, at det især er de små virksomheder, som lider under corona og har svært ved at komme i gang igen.
 • SMV’erne vurderer Danmarks samlede økonomiske situation til at være i dårligere tilstand end deres egen virksomheds situation.
 • Eksporttilliden stiger.

3. kvartal 2023

Dette kvartal af SMVdanmarks konjunkturbarometer er på det højeste niveau siden 1. kvartal af 2022. Efter en periode med store udsving ser det ud til, at barometret har fundet et nyt leje.
 • I nuværende kvartal er SMVdanmarks konjunkturbarometer på det højeste niveau siden 1. kvartal af 2022. Efter en periode med store udsving ser det ud til, at barometret har fundet et nyt leje.

 

 • Danmarks Statistik konjunkturbarometer tager et mindre dyk, men forbliver dog på et relativt stabilt niveau. 

 

 • SMV’ernes vurdering af deres egen og dansk økonomi stiger for 3. kvartal. Dermed er der nu flere, der ser positivt på egen og Danmarks økonomi sammenlignet med dem, der har et negativt syn. 

2. kvartal 2023

SMVdanmarks konjunkturbarometer tager et mindre dyk, som primært skyldes lavere forventninger til dansk økonomi blandt SMV'erne
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer falder i indeværende kvartal. Dog tyder det på, at barometret ikke oplever samme grad af udsving sammenlignet med 2022. Det ser ud til, at vurderingerne af økonomien har stabiliseret sig.

 

 • Den samme udvikling ses i konjunkturbarometret fra Danmarks Statistik.

 

 • SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomi tager et gevaldigt dyk. Der er nu flere, der ser negativt end positivt på den økonomiske udvikling. Deres vurdering af egen økonomi er uændret sammenlignet med seneste kvartal. Dog ligger vurderingen af dansk økonomi stadig langt over 4. kvartal i 2022, som lå på et historisk lavt niveau. 

1. kvartal 2023

Efter et helt år med faldende forventninger og flere bekymringer ser SMV'erne nu mere positivt på fremtiden.

 • Efter et helt år med faldende forventninger og flere bekymringer ser SMV'erne nu mere positivt på fremtiden. SMVdanmarks konjunkturbarometer faldt gennem hele 2022, men er nu i første kvartal af 2023 steget igen.

 

 • Stigningen i SMVdanmarks konjunkturbarometer er markant selvom, at udviklingen i Danmarks Statistiks konjunkturbarometer ligger fladt. Det betyder, at SMVdanmarks konjunkturbarometer næsten er på samme niveau som Danmarks Statistiks.

 

 • SMVerne har højere forventninger til danmarks økonomi end til egen økonomi. De tror på en klar forbedring af egen økonomi, samtidig med forventningerne til danmarks økonomi er steget fra -78 til 32 point. 

4. kvartal 2022

Virksomhederne ser sorte skyer og forventer en klar forværring af dansk økonomi. SMVdanmarks konjunkturbarometer er på det laveste niveau i hele perioden.
 
 • I indeværende kvartal er SMVdanmarks konjunkturbarometer på det laveste niveau for perioden. Konjunkturbarometeret har været faldende i mere end et år. Bølgen af kriser, der har ramt økonomien, ses tydeligt i konjunkturbarometeret.

 

 • Konjunkturbarometeret fra Danmarks statistik er faldet markant det seneste kvartal. SMVdanmark konjunkturbarometer ligger stadig langt under Danmarks statistiks niveau.

 

 • Der er forsat fald i SMV’ernes vurdering af egen og Danmarks økonomi. Danmarks økonomi vurderes til stadighed lavere end virksomhedens egen. 

 

 • SMV’ernes vurdering af egen økonomi er på det laveste niveau hidtil. Ligeledes er vurderingen af Danmarks økonomi meget lav sammenlignet med tidligere. Det indikerer, at virksomhedernes- og Danmarks økonomi i høj grad befinder sig i en svær tid. 
   

3. kvartal 2022

Krisetiderne har sat sine spor i økonomien. SMV'erne vurderer de er dårligere stillet end midt i pandemien.
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er faldet yderligere i indeværende kvartal. Det forventes at BNP ligeledes falder, da de to indikatorer i store træk følges ad.
   
 • Danmarks statistiks konjunkturbarometer er steget minimalt, mens SMVdanmarks konjunkturbarometer forsat falder. Forskellen indikerer, at de større virksomheder i mindre grad er mærket af erhvervslivets nuværende udfordringer.
   
 • SMV’erne vurderer forsat, at deres egen økonomi er dårligere stillet i indeværende år sammenlignet med samme tidspunkt sidste år. Det skal ses i lyset af, at samme periode forrige år til stadighed var præget meget af pandemien.
   

 

2. kvartal 2022

Økonomien er mærket efter en lang periode med pandemi. Konjunkturbarometeret tager det største dyk siden starten af 2020.
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er i indeværende kvartal faldet markant. Det er det største fald, siden coronakrisens indtog i 1. kvartal 2020. Udfordringerne med manglende arbejdskraft, stigende priser og forsyning af varer presser erhvervslivet.
 • Erhvervstilliden er faldet siden 1. kvartal 2022. Et usikkert marked skaber svære forudsætninger for erhvervstilliden. Dog er den stadig relativ høj sammenlignet med perioden under Corona.
 • Niveauet for eksporttilliden indikerer en forsat tillid til virksomhedernes egen eksportformåen, men en mindre tiltro til deres underleverandørers eksport i fremtiden.
 • Virksomhederne vurderer både, at deres egen og den danske økonomi står dårligere på nuværende tidspunkt end for et år siden. Dog vurderes det, at Danmarks økonomiske situation, er dårligere end virksomhedernes egen.

1. kvartal 2022

Corornakrisen sætter forsat sine spor, særligt i virksomhedernes tillid til den økonomiske situation.
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er faldet i indeværende kvartal. Faldet fra forrige kvartal er forsat, hvilket indikerer at corona til stadighed har fat i økonomien og samfundet.
 • Tilliden er generelt faldende, dog er den højere blandt de store virksomheder end de små. Det kan forklares med at det i højere grad er de små virksomheder som har været og stadig er mere eller mindre ramt af corona.
 • Eksporttilliden er forsat faldende, det gælder både tilliden til virksomhedernes egen eksport og tilliden til virksomhedernes underleverandørers eksport.
 • SMV’erne vurderer deres egen virksomheds økonomiske situation til at være lidt bedre end Danmarks samlede økonomiske situation.

4. kvartal 2021

Virksomhederne er stadig påvirket af corona, hvoraf de små virksomheder lider mere end de store under dette.
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er faldet lidt i indeværende kvartal. Faldet i konjunkturbarometeret efter to kvartaler med stigninger skyldes, at corona stadig påvirker økonomien og samfundet.
 • Tilliden blandt de store virksomheder er noget højere end blandt de små jf. figur 2. Det understreger, at det især er de små virksomheder, som lider under corona og har svært ved at komme i gang igen.
 • Efter en stor stigning i forrige kvartal er eksporttilliden faldet en smule.
 • SMV’erne vurderer stadig, at deres egen virksomheds situation stort set er i den samme tilstand som Danmarks samlede økonomiske situation.

3. kvartal 2021

Virksomhederne er på nogenlunde normale tilstande efter et hårdt dyk som især har skyldt corona-restriktionerne

 • SMVdanmarks konjunkturbarometer er fortsat stigende i indeværende kvartal. Stigningen i konjunkturbarometeret er primært drevet af en stigning i investeringslysten.
 • Barometeret er tilbage på samme niveau som før corona ramte sidste forår.
 • Efter et fald i forrige kvartal er eksporttilliden igen stigende blandt SMV'erne og tilliden har ramt sit højeste siden 2.kvartal 2019.
 • SMV’erne vurderer stadig, at deres egen virksomheds situation stort set er i den samme tilstand som Danmarks samlede økonomiske situation.

2. kvartal 2021

De små virksomheder er efter en svær tid med corona-restriktioner igen ved at komme i gang igen
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer stiger i indeværende kvartal. Stigningen i konjunkturbarometeret skyldes genåbningen af butikker og liberale erhverv, der blev åbnet op d. 6. april 2021.
 • Barometeret er stort set tilbage på samme niveau som før corona ramte sidste forår.
 • De små virksomheder er efter en svær tid med corona-restriktioner igen ved at komme i gang igen hvilket kan ses jf. figur 2.
 • SMV’erne vurderer, at deres egen virksomheds situation stort set er i den samme tilstand som Danmarks samlede økonomiske situation.
 • Eksporttilliden er faldende blandt SMV'erne til trods for, at konjunkturbarometeret stiger.

1. kvartal 2021

Virksomhedernes tiltro til den generelle økonomi er faldet et smule
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer falder i indeværende kvartal. Faldet i konjunkturbarometeret efter to kvartaler med stigninger skyldes genindførelsen af restriktioner og at butikker og liberale erhverv blev lukket ned d. 21. december 2020.
 • Tilliden blandt de store virksomheder er noget højere end blandt de små jf. figur 2. Det understreger, at det især er de små virksomheder, som lider under corona og har svært ved at komme i gang igen.
 • SMV’erne vurderer Danmarks samlede økonomiske situation til at være i dårligere tilstand end deres egen virksomheds situation.
 • Eksporttilliden stiger.

Konjunkturanalyse 4. kvartal 2020

Dansk økonomi var i efteråret i gang med at komme sig igen efter nedlukningen og de mange restriktioner i foråret og henover sommeren. På trods af den generelle genopretning i økonomien, steg SMVdanmarks konjunkturbarometer kun en anelse fra 3. til 4. kvartal. Det tyder på, at de små og mellemstore virksomheder er blandt de hårdest ramte af coronakrisen.

Konjunkturanalyse 3. kvartal 2020

SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation stiger 9 pct. point, og ligger ikke længere på det laveste niveau nogensinde, som den gjorde i forrige kvartal (2. kvartal 2020). Tendensen ligger hermed på -72 pct. Det betyder, at andelen af virksomheder, som vurderer, at Danmarks økonomiske situation er forværret, er 77 pct. point højere end andelen, som mener, at den er forbedret. Tendensen er altså 6 pct. højere end under finanskrisen i 2008.

Konjunkturanalyse 2. kvartal 2020

SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation falder til det laveste niveau nogensinde, hvormed tendensen ligger på -83 pct. Det betyder, at andelen af virksomheder, som vurderer, at Danmarks økonomiske situation er forværret, er 86 procent-point højere end andelen, som mener, at den er forbedret. Under finanskrisen var det hidtil laveste niveau, her var tendensen -78 pct.

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2020

SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation ændres ikke i 1. kvartal 2020, hvorfor tendensen stadig er på sit laveste, nemlig -4 pct. Det betyder altså, at andelen af virksomheder, som vurderer, at Danmarks økonomiske situation er forværret er 4 pct. point højere end andelen, som mener, den er forbedret. På samme tidspunkt sidste år var tendensen 15 pct.

Konjunkturanalyse 4. kvartal 2019

SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation ændres ikke i 1. kvartal 2020, hvorfor tendensen stadig er på sit laveste, nemlig -4 pct. Det betyder altså, at andelen af virksomheder, som vurderer, at Danmarks økonomiske situation er forværret er 4 pct. point højere end andelen, som mener, den er forbedret. På samme tidspunkt sidste år var tendensen 15 pct.

Konjunkturanalyse 3. kvartal 2019

Optimismen fra sidste kvartal er forsvundet. SMVdanmarks Konjunkturbarometer for 3. kvartal 2019 viser et fald på 4 procentpoint til en tendens på 10 pct. Dermed lander Konjunkturbarometeret på det laveste niveau i mere end 5 år. Hvis man sammenligner med samme tidspunkt sidste år, så ligger barometeret hele 14 procentpoint lavere end for et år siden. Dette er udtryk for, at den nuværende højkonjunktur er stilnet af.

Konjunkturanalyse 2. kvartal 2019

Optimismen stiger en smule hos SMV’erne, efter det sidste kvartal tog en ordentligt dyk. SMVdan-marks Konjunkturbarometer for 2. kvartal 2019 viser en stigning på 1 pct. point til en tendens på 14 pct. Sammenlignes der med samme tidspunkt sidste år, ligger barometeret nu 15 pct. point lavere end for et år siden i 2. kvartal 2018, hvor barometeret lå på 29 pct.

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2019

Pessimisten stiger hos SMV’erne. SMVdanmarks Konjunkturbarometer for 1. kvartal viser et fald på 4 procentpoint til en tendens på 13 pct. Sammenlignes der med samme tidspunkt sidste år, ligger barometeret nu 13 procentpoint lavere end for et år siden i 1. kvartal 2018, hvor barometeret lå på 26 pct.

Konjunkturanalyse 4. kvartal 2018

SMV’erne ser mindre positivt på fremtiden end sidste år. Dette ses i SMVdanmarks Konjunkturbaro-meter, som er faldet med hele 10 pct. point fra 27 pct. til en tendens på 17 pct. set i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dette skyldes primært et fald i vurderingen af Danmarks økonomiske situation og et fald i investeringslysten. Niveauet er ikke set så lavt siden 1. kvartal 2016.

Konjunkturanalyse 3. kvartal 2018

SMV’erne er mindre optimistiske end for 3 måneder siden, dog befinder konjunkturbarometeret sig fortsat på et stabilt niveau. Den mindre optimisme ses i konjunkturbarometeret, som falder fra 29 pct. til 24 pct. Faldet skyldes, at tre ud af de fire parametre falder i konjunkturbarometeret. Det er dog især SMV’ernes vurdering af forventninger til årets resultat, som falder med 11 procentpoint fra 33 pct. til 22 pct.

Konjunkturanalyse 2. kvartal 2018

Der er større optimisme at spore hos SMV’erne. Dette ses i SMVdanmarks Konjunkturbarometer, som stiger med 3 procentpoint fra 26 pct. til et niveau på 29 pct. Svaret på denne barometerstigning skal findes ved, at alle de fire parametre, som udgør konjunkturbarometeret, stiger.

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2018

Optimismen falder igen en smule hos SMV’erne, men forbliver på et højt niveau. Dette ses i SMVdanmarks Konjunkturbarometer, som falder med 1 procentpoint fra 27 pct. til 26 pct. Barometeret befinder sig fortsat på et højt, stabilt niveau og 1 procentpoint over samme tidspunkt sidste år, hvor det 1. kvartal 2017 landede på 25 pct.