Konjunkturanalyse

SMVdanmarks konjunkturanalyse giver et indblik i de små og mellemstore virksomheders nuværende situation. Figurerne opdateres én gang i kvartalet. Medlemsvirksomhederne repræsenterer både traditionelle håndværksfag, højteknologiske fremstillingsvirksomheder og fagområder som it, design og grafiske fag.

Konjunkturkommentarer: 1. kvartal 2021

SMVdanmarks konjunkturbarometer falder i indeværende kvartal. Faldet i konjunkturbarometeret efter to kvartaler med stigninger skyldes genindførelsen af restriktioner og at butikker og liberale erhverv blev lukket ned d. 21. december 2020..
Tilliden blandt de store virksomheder er noget højere end blandt de små jf. figur 2. Det understreger, at det især er de små virksomheder, som lider under corona og har svært ved at komme i gang igen.
SMV’erne vurderer Danmarks samlede økonomiske situation til at være i dårligere tilstand end deres egen virksomheds situation.
Eksporttilliden stiger blandt SMV'erne.

Senest opdateret 1. kvartal 2021

SMVdanmarks konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til godt 1482 respondenter, hvoraf 725 små og mellemstore virksomheder har deltaget. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation og beslægtede servicefag. Svarene er indsamlet i perioden 15. februar til 1. marts 2021 og vægtet efter branchefordelingen.

SMVdanmarks Konjunkturbarometer er et simpelt gennemsnit af konjunkturspørgsmålene, som vedrører forventningerne til virksomhedernes økonomi, Danmarks økonomi, virksomhedernes forventning til årets resultat og investeringslysten. Barometeret bruges til at tage temperaturen på SMV’ernes overordnede økonomiske situation i dette kvartal.

Konjunkturkommentarer (arkiv)

 • SMVdanmarks samlede konjunkturbarometer steg i 4. kvartal. Det er stadig tæt på det svageste niveau for barometret nogensinde. Og kun en anelse bedre end under finanskrisen i 2008-09. Det tyder på negativ vækst i Danmarks bruttonationalprodukt på årsbasis igen i 4.kvartal.
 • SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation steg kun en smule i indeværende kvartal. Fremgangen i det samlede konjunkturbarometer var dermed trukket af de øvrige underspørgsmål.
 • Eksporttilliden rettede sig lidt fra nettotal -6 til nettotal -4, men underleverandører til eksportører er fortsat hårdt ramt.

 • Optimismen en smule blandt SMV’erne, men Konjunkturbarometeret ligger stadig på et af de hidtil laveste niveauer i SMVdanmarks Konjunkturbarometers historie.
 • SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation stiger og ligger ikke længere på det laveste niveau nogensinde, som den gjorde i forrige kvartal (2. kvartal 2020). Barometeret er således 6 nettotal højere end under finanskrisen i 2008. 
 • På trods af, at flere af SMV’ernes økonomiske indikatorer er bedre, er situationen for eksporterende virksomheder stadig lige så dårlig som den var sidste kvartal. Således ligger SMV’ernes eksporttillid stadig på nettotallet -6, hvilket er det laveste niveau, som nogensinde er målt.

 

4. kvartal 2020

Virksomhederne klarer sig stadig bedre

 • SMVdanmarks samlede konjunkturbarometer steg i 4. kvartal. Det er stadig tæt på det svageste niveau for barometret nogensinde. Og kun en anelse bedre end under finanskrisen i 2008-09. Det tyder på negativ vækst i Danmarks bruttonationalprodukt på årsbasis igen i 4.kvartal.
 • SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation steg kun en smule i indeværende kvartal. Fremgangen i det samlede konjunkturbarometer var dermed trukket af de øvrige underspørgsmål.
 • Eksporttilliden rettede sig lidt fra nettotal -6 til nettotal -4, men underleverandører til eksportører er fortsat hårdt ramt.

3. kvartal 2020

Optimismen en smule blandt SMV’erne
 • Optimismen en smule blandt SMV’erne, men Konjunkturbarometeret ligger stadig på et af de hidtil laveste niveauer i SMVdanmarks Konjunkturbarometers historie.
 • SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation stiger og ligger ikke længere på det laveste niveau nogensinde, som den gjorde i forrige kvartal (2. kvartal 2020). Barometeret er således 6 nettotal højere end under finanskrisen i 2008. 
 • På trods af, at flere af SMV’ernes økonomiske indikatorer er bedre, er situationen for eksporterende virksomheder stadig lige så dårlig som den var sidste kvartal. Således ligger SMV’ernes eksporttillid stadig på nettotallet -6, hvilket er det laveste niveau, som nogensinde er målt.