Konjunkturanalyse

SMVdanmarks konjunkturanalyse giver et indblik i de små og mellemstore virksomheders nuværende situation. Figurerne opdateres én gang i kvartalet. Medlemsvirksomhederne repræsenterer både traditionelle håndværksfag, højteknologiske fremstillingsvirksomheder og fagområder som it, design og grafiske fag.

Konjunkturkommentarer: 3. kvartal 2021

SMVdanmarks konjunkturbarometer er fortsat stigende i indeværende kvartal. Stigningen i konjunkturbarometeret er primært drevet af en stigning i investeringslysten.
Barometeret er tilbage på samme niveau som før corona ramte sidste forår.
Efter et fald i forrige kvartal er eksporttilliden igen stigende blandt SMV'erne og tilliden har ramt sit højeste siden 2.kvartal 2019.
SMV’erne vurderer stadig, at deres egen virksomheds situation stort set er i den samme tilstand som Danmarks samlede økonomiske situation.

Senest opdateret 3. kvartal 2021

SMVdanmarks konjunkturanalyse er baseret på et spørgeskema udsendt til godt 1452 respondenter, hvoraf 525 små og mellemstore virksomheder har deltaget. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation og beslægtede servicefag. Svarene er indsamlet i perioden 3. august til 20. august 2021 og vægtet efter branchefordelingen.

SMVdanmarks Konjunkturbarometer er et simpelt gennemsnit af konjunkturspørgsmålene, som vedrører forventningerne til virksomhedernes økonomi, Danmarks økonomi, virksomhedernes forventning til årets resultat og investeringslysten. Barometeret bruges til at tage temperaturen på SMV’ernes overordnede økonomiske situation i dette kvartal.

Konjunkturkommentarer (arkiv)

 • SMVdanmarks konjunkturbarometer stiger i indeværende kvartal. Stigningen i konjunkturbarometeret skyldes genåbningen af butikker og liberale erhverv, der blev åbnet op d. 6. april 2021.
 • Barometeret er stort set tilbage på samme niveau som før corona ramte sidste forår.
 • De små virksomheder er efter en svær tid med corona-restriktioner igen ved at komme i gang igen hvilket kan ses jf. figur 2.
 • SMV’erne vurderer, at deres egen virksomheds situation stort set er i den samme tilstand som Danmarks samlede økonomiske situation.
 • Eksporttilliden er faldende blandt SMV'erne til trods for, at konjunkturbarometeret stiger.
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer falder i indeværende kvartal. Faldet i konjunkturbarometeret efter to kvartaler med stigninger skyldes genindførelsen af restriktioner og at butikker og liberale erhverv blev lukket ned d. 21. december 2020.
 • Tilliden blandt de store virksomheder er noget højere end blandt de små jf. figur 2. Det understre-ger, at det især er de små virksomheder, som lider under corona og har svært ved at komme i gang igen.
 • SMV’erne vurderer Danmarks samlede økonomiske situation til at være i dårligere tilstand end deres egen virksomheds situation.
 • Eksporttilliden stiger.

 • SMVdanmarks samlede konjunkturbarometer steg i 4. kvartal. Det er stadig tæt på det svageste niveau for barometret nogensinde. Og kun en anelse bedre end under finanskrisen i 2008-09. Det tyder på negativ vækst i Danmarks bruttonationalprodukt på årsbasis igen i 4.kvartal.
 • SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation steg kun en smule i indeværende kvartal. Fremgangen i det samlede konjunkturbarometer var dermed trukket af de øvrige underspørgsmål.
 • Eksporttilliden rettede sig lidt fra nettotal -6 til nettotal -4, men underleverandører til eksportører er fortsat hårdt ramt.

2. kvartal 2021

De små virksomheder er efter en svær tid med corona-restriktioner igen ved at komme i gang igen
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer stiger i indeværende kvartal. Stigningen i konjunkturbarometeret skyldes genåbningen af butikker og liberale erhverv, der blev åbnet op d. 6. april 2021.
 • Barometeret er stort set tilbage på samme niveau som før corona ramte sidste forår.
 • De små virksomheder er efter en svær tid med corona-restriktioner igen ved at komme i gang igen hvilket kan ses jf. figur 2.
 • SMV’erne vurderer, at deres egen virksomheds situation stort set er i den samme tilstand som Danmarks samlede økonomiske situation.
 • Eksporttilliden er faldende blandt SMV'erne til trods for, at konjunkturbarometeret stiger.

1. kvartal 2021

Virksomhedernes tiltro til den generelle økonomi er faldet et smule
 • SMVdanmarks konjunkturbarometer falder i indeværende kvartal. Faldet i konjunkturbarometeret efter to kvartaler med stigninger skyldes genindførelsen af restriktioner og at butikker og liberale erhverv blev lukket ned d. 21. december 2020.
 • Tilliden blandt de store virksomheder er noget højere end blandt de små jf. figur 2. Det understre-ger, at det især er de små virksomheder, som lider under corona og har svært ved at komme i gang igen.
 • SMV’erne vurderer Danmarks samlede økonomiske situation til at være i dårligere tilstand end deres egen virksomheds situation.
 • Eksporttilliden stiger.

4. kvartal 2020

Virksomhederne klarer sig stadig bedre

 • SMVdanmarks samlede konjunkturbarometer steg i 4. kvartal. Det er stadig tæt på det svageste niveau for barometret nogensinde. Og kun en anelse bedre end under finanskrisen i 2008-09. Det tyder på negativ vækst i Danmarks bruttonationalprodukt på årsbasis igen i 4.kvartal.
 • SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation steg kun en smule i indeværende kvartal. Fremgangen i det samlede konjunkturbarometer var dermed trukket af de øvrige underspørgsmål.
 • Eksporttilliden rettede sig lidt fra nettotal -6 til nettotal -4, men underleverandører til eksportører er fortsat hårdt ramt.

Konjunkturanalyse 3. kvartal 2020

SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation stiger 9 pct. point, og ligger ikke længere på det laveste niveau nogensinde, som den gjorde i forrige kvartal (2. kvartal 2020). Tendensen ligger hermed på -72 pct. Det betyder, at andelen af virksomheder, som vurderer, at Danmarks økonomiske situation er forværret, er 77 pct. point højere end andelen, som mener, at den er forbedret. Tendensen er altså 6 pct. højere end under finanskrisen i 2008.

Konjunkturanalyse 2. kvartal 2020

SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation falder til det laveste niveau nogensinde, hvormed tendensen ligger på -83 pct. Det betyder, at andelen af virksomheder, som vurderer, at Danmarks økonomiske situation er forværret, er 86 procent-point højere end andelen, som mener, at den er forbedret. Under finanskrisen var det hidtil laveste niveau, her var tendensen -78 pct.

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2020

SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation ændres ikke i 1. kvartal 2020, hvorfor tendensen stadig er på sit laveste, nemlig -4 pct. Det betyder altså, at andelen af virksomheder, som vurderer, at Danmarks økonomiske situation er forværret er 4 pct. point højere end andelen, som mener, den er forbedret. På samme tidspunkt sidste år var tendensen 15 pct.

Konjunkturanalyse 4. kvartal 2019

SMV’ernes vurdering af Danmarks økonomiske situation ændres ikke i 1. kvartal 2020, hvorfor tendensen stadig er på sit laveste, nemlig -4 pct. Det betyder altså, at andelen af virksomheder, som vurderer, at Danmarks økonomiske situation er forværret er 4 pct. point højere end andelen, som mener, den er forbedret. På samme tidspunkt sidste år var tendensen 15 pct.

Konjunkturanalyse 3. kvartal 2019

Optimismen fra sidste kvartal er forsvundet. SMVdanmarks Konjunkturbarometer for 3. kvartal 2019 viser et fald på 4 procentpoint til en tendens på 10 pct. Dermed lander Konjunkturbarometeret på det laveste niveau i mere end 5 år. Hvis man sammenligner med samme tidspunkt sidste år, så ligger barometeret hele 14 procentpoint lavere end for et år siden. Dette er udtryk for, at den nuværende højkonjunktur er stilnet af.

Konjunkturanalyse 2. kvartal 2019

Optimismen stiger en smule hos SMV’erne, efter det sidste kvartal tog en ordentligt dyk. SMVdan-marks Konjunkturbarometer for 2. kvartal 2019 viser en stigning på 1 pct. point til en tendens på 14 pct. Sammenlignes der med samme tidspunkt sidste år, ligger barometeret nu 15 pct. point lavere end for et år siden i 2. kvartal 2018, hvor barometeret lå på 29 pct.

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2019

Pessimisten stiger hos SMV’erne. SMVdanmarks Konjunkturbarometer for 1. kvartal viser et fald på 4 procentpoint til en tendens på 13 pct. Sammenlignes der med samme tidspunkt sidste år, ligger barometeret nu 13 procentpoint lavere end for et år siden i 1. kvartal 2018, hvor barometeret lå på 26 pct.

Konjunkturanalyse 4. kvartal 2018

SMV’erne ser mindre positivt på fremtiden end sidste år. Dette ses i SMVdanmarks Konjunkturbaro-meter, som er faldet med hele 10 pct. point fra 27 pct. til en tendens på 17 pct. set i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dette skyldes primært et fald i vurderingen af Danmarks økonomiske situation og et fald i investeringslysten. Niveauet er ikke set så lavt siden 1. kvartal 2016.

Konjunkturanalyse 3. kvartal 2018

SMV’erne er mindre optimistiske end for 3 måneder siden, dog befinder konjunkturbarometeret sig fortsat på et stabilt niveau. Den mindre optimisme ses i konjunkturbarometeret, som falder fra 29 pct. til 24 pct. Faldet skyldes, at tre ud af de fire parametre falder i konjunkturbarometeret. Det er dog især SMV’ernes vurdering af forventninger til årets resultat, som falder med 11 procentpoint fra 33 pct. til 22 pct.

Konjunkturanalyse 2. kvartal 2018

Der er større optimisme at spore hos SMV’erne. Dette ses i SMVdanmarks Konjunkturbarometer, som stiger med 3 procentpoint fra 26 pct. til et niveau på 29 pct. Svaret på denne barometerstigning skal findes ved, at alle de fire parametre, som udgør konjunkturbarometeret, stiger.

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2018

Optimismen falder igen en smule hos SMV’erne, men forbliver på et højt niveau. Dette ses i SMVdanmarks Konjunkturbarometer, som falder med 1 procentpoint fra 27 pct. til 26 pct. Barometeret befinder sig fortsat på et højt, stabilt niveau og 1 procentpoint over samme tidspunkt sidste år, hvor det 1. kvartal 2017 landede på 25 pct.