Antallet af anmeldte hackerangreb slår rekord

Antallet af hackergreb mod danske virksomheder er i 2022 steget med 64 pct. sammenlignet med 2021. Det er en voldsom stigning og rekord. Samtidig mangler vi akut flere IT-specialister for at kunne danne et effektivt værn om virksomhederne. Desværre er tilgangen af nye IT-studerende faldet for 2. år i træk.

Dato: 08.02.2023

Antallet af anmeldte hackerangreb er steget voldsomt i 2022. Det volder store problemer for mange af særligt de små og mellemstore virksomheder, som generelt er dårligere beskyttet end de store virksomheder. Blandt andet derfor er hackernes interesse for de små og mellemstore virksomheder også steget markant over de seneste par år jf. SMVdanmarks analyse. Samtidig kommer virksomhederne til at mangle flere og flere IT-kyndige, når cybersikkerheden skal opgraderes.  

 

Hovedpointer fra undersøgelsen

  • Antallet af hackerangreb i 2022 steg med 64 pct. siden året før. SMVdanmark har tidligere vist, at det særligt er blandt de mindre virksomheder, at interessen er steget.
  • I Danmark kommer vi til at mangle 22.000 IT-specialister i 2030.
  • Tilgangen til de forskellige IT-uddannelser er faldet med 19 pct. fra 2020-2022. Sammenlignet med året før faldt optagelsen med 6 pct.
  • Hver 6. mellemstore virksomhed har udfordringer med at rekruttere nye IT-specialister.

Voldsom stigning i udviklingen i antallet af anmeldte hackerangreb

Online kriminalitet såsom DDoS angreb, hacking og malware er en trussel mod danske virksomheder, som kun bliver større og større. I en aktindsigt, som SMVdanmark har fået hos Rigspolitiet, fremgår en stigning i antallet af registrerede hackeranggreb i perioden 2018-2022. Sammenlignet med 2021 er antallet af hackerangreb steget med hele 63,5 procent i 2022. En tidligere analyse udarbejdet af SMVdanmark viser, at det især er interessen for SMV’erne, som er steget hos hackerne. 

Færre optagede på IT-uddannelser de seneste år

I Danmark kommer vi til at mangle 22.000 IT-specialister i 2030 jf. IRIS Group og HBS Economics, 2021. På trods af, at der mere end nogensinde før er behov for uddannede IT-konsulenter for SMV’erne til at stå imod potentielle hackerangreb, er der færre, som bliver optaget på de relevante uddannelser. Som nedenstående figur viser, blev der i 2020 optaget mere end 1.400 nye studerende på de forskellige IT-bacheloruddannelser, mens tallet i 2022 var faldet til omkring 1.152. Tilgangen af nye IT-studerende er altså faldet med 19 pct. sammenlignet med 2020, og er derfor nu på retur efter ellers pæne stigninger årene forinden.

SMV’erne oplever allerede problemer med rekruttering

Allerede nu oplever SMV’erne udfordringerne med at rekruttere IT-uddannede til deres virksomheder. For de små virksomheder drejer det sig om knap hver tiende, der har udfordringer med rekruttering, mens det for de mellemstore handler om hver sjette. Som modsvar har hele 39 procent af de mellemstore virksomheder tilbudt opkvalificering til deres medarbejdere jf. nedenstående diagram.

Konklusion og politikforlag

Antallet af hackergreb er i 2022 steget med 64 pct. sammenlignet med 2021. Det er en voldsom stigning og rekord. Samtidig mangler vi akut flere IT-specialister for at kunne danne et effektivt værn om virksomhederne. Desværre er tilgangen af nye IT-studerende faldet for 2. år i træk. Det betyder, at tilgangen af nye IT-studerende ligger 19 pct. under 2020 niveau.

Der er brug for at sikre, at vi uddanner flere kandidater på IT-uddannelserne. Derfor foreslår SMVdanmark følgende:

  • At vi tiltrækker flere ansøgere til IT-uddannelserne via f.eks. kampagner. Der kan fx arbejdes videre på baggrund af IT-Universitetets succes med at tiltrække en bredere kreds af studerende.
  • At antallet af studiepladser øges i takt med stigende ansøgninger. Samtidig sørger vi for en styrkelse af professor- og lektorstaben for at imødekomme efterspørgslen efter deres undervisning og forskning. De underviser i forvejen 2-3 gange flere studerende pr. ansat end på andre tekniske og naturvidenskabelige institutter. I alt afviste IT-uddannelserne 1.068 kvalificerede ansøgere sidste år.
  • At man giver uddannelsesinstitutionerne mulighed for at optage flere studerende på de engelsksprogede IT-uddannelser, men at det bliver på eget ansvar, så institutionerne kun får fuldt taxameter for de studerende, der er i beskæftigelse i Danmark fx 1 år efter endt uddannelse. 

Lasse Lundqvist

Konsulent

tlf +45 41 29 20 09 Læs mere om Lasse Lundqvist

Gustav Vind Rasmussen

Juniorkonsulent

tlf +45 33 93 20 00 Læs mere om Gustav Vind Rasmussen