Børn og iværksætteri må ikke være modsætninger

For SMV'er - viden og nyheder, der styrker dig og din virksomhed

Her kan du trække på SMVdanmarks viden om så forskellige emner som ejerskifter, gulpladeregler, din kommunes affaldsregler og meget andet, der styrker driften og udviklingen af din virksomhed.

  • Del:

Børn og iværksætteri må ikke være modsætninger

"Det er politikernes ansvar, at kvinder med både en baby og en iværksætter i maven tør tage springet og starte egen virksomhed til gavn for os alle", skriver SMVdanmarks politiske chefkonsulent Alexander L. Nepper.

Børn og iværksætteri må ikke være modsætninger

For SMV'er - 2. aug. 2019

Kun otte procent af alle nystartede danske virksomheder er stiftet af en kvinde på under 35 år. Hvis ambitionen er at få flere kvindelige iværksættere, skal vi fjerne barriererne for kvinder, der ønsker at blive iværksættere. Valget skal ikke stå mellem at blive mor eller direktør.

  • Del:

Debatindlæg skrevet af politisk chefkonsulent Alexander L. Nepper, bragt i Erhverv+ den 25. juli

 

I 2017 blev der startet 16.939 nye virksomheder i Danmark.

 

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Men kun 23 procent af disse virksomheder blev startet af en kvinde - og kun otte procent af en kvinde under 35 år.

 

Det er et problem for ligestillingen, men i høj grad også for vores samfundsøkonomi, der er afhængig af privat jobskabelse og vækst. Når så få kvinder starter egen virksomhed, har vi som samfund et ansvar for at fjerne de barrierer, der særligt rammer dem.

 

En af disse er barselsrettigheder for selvstændige. I et velfærdssamfund bygget op af arbejderbevægelsen, hvor arbejdsmarkedet og rettigheder reguleres af overenskomster, følger rettighederne på arbejdsmarkedet lønmodtagerne, alt imens iværksættere oplever et system, der ikke dækker med tilsvarende beskyttelse.

 

Med andre ord er der i dag mere tryghed som lønmodtager end som iværksætter. Der skal vi sikre lige vilkår.

 

 

En fejlbehæftet løsning

Under den tidligere S-SF-R regering blev en barselsfond for selvstændige indført. Den ville have løst udfordringen for selvstændige kvinder, der ønsker at gå på barsel, hvis den havde overlevet regeringsskiftet i 2015.

 

Desværre var ordningen indrettet således, at alle selvstændige - også dem med en aktivitet og omsætning, der ligger på et absolut minimum - skulle betale til den fælles dækning. Når en pensioneret ingeniør, der rådgiver et par timer om måneden, og derfor har et CVR-nummer, skulle betale, mødte ordningen stor modstand. Men i stedet for at lave ordningen om, blev den afskaffet.

 

Med en ny regering på banen, er det på tide at ændre på det. Vi skal have skabt rammer for, at iværksætteri og familieetablering kan ske samtidigt, og vi skal sikre, at det sker ordentligt, så ordningen kan overleve fremtidige magtskifter og skabe gavn, ligestilling og tryghed.

 

 

Kræver politisk handling

Danske førstegangsfødende er lige under 30 år, og så er de sjovt nok kvinder. Og netop gruppen af kvinder under 35 år og deres idéer er underrepræsenteret blandt danske iværksættere.

 

Kvinder er ikke dårligere til at drive virksomhed eller få en idé. Måske tværtimod. Vi går derfor som samfund potentielt glip af tusinder af virksomheder, titusinder af arbejdspladser og milliarder af kroner, når kvinder ikke i samme omfang som mænd starter egen virksomhed.

 

Det er politikernes ansvar, at kvinder med både en baby og en iværksætter i maven tør tage springet og starte egen virksomhed til gavn for os alle. For vores samfund har brug for både private virksomheder og børn, hvis vi skal klare os i fremtiden.

 

Derfor anbefaler SMVdanmark, at et bredt flertal i det nye Folketing vedtager en barselsfond for fuldtids-selvstændige, der med deres omsætning ville være berettigede til fulde dagpenge. Sådan fjerner vi den tidligere ordnings fejl og sikrer, at fremtidens kvindelige iværksættere ikke skal vælge mellem barn eller virksomhed.

 

 

Kontakt

Politisk chefkonsulent Alexander L. Nepper nepper@SMVdanmark.dk

 

Læs også

Kvindernes kampdag: Et sundt iværksættermiljø kræver bedre rettigheder

Gravide Charlotte Hytting er bekymret for sin virksomhed under barslen

Kend reglerne: Selvstændig på barsel


Hvor må du aflevere erhvervsaffald?

Læs hvilke regler, der gælder, når du fx arbejder i nabokommunen og gerne vil bruge den lokale genbrugsplads.

  1. Få overblik over affaldsreglerne

Har din virksomhed vokseværk? 

Bliv en del af projekt Vækst via Ledelse og få styrket dine ledelseskompetencer, så din virksomhed bliver rustet til vækst.


Nyt for SMV'er:

For SMV'er - 21. aug. 2019

Gå hjem-møde: Vind eller forsvind på internettet

For SMV'er - 21. aug. 2019
Vidste du at 8 ud af 10 potentielle kunder researcher din virksomhed online, før de beslutter sig fo ...

Læs mere
For SMV'er - 19. aug. 2019

Spar på energien - og få penge tilbage

For SMV'er - 19. aug. 2019
I en travl hverdag er det ikke et spørgsmål om, hvor megen strøm ventilationssystemet eller trykluft ...

Læs mere
For SMV'er - 12. aug. 2019

Ny ferielov: Få styr på indberetningen inden 1. september

For SMV'er - 12. aug. 2019
Overgangsår, fratrædelsesdatoer, brutto- og nettoferiepenge. Der bliver nok at holde styr på, når de ...

Læs mere
For SMV'er - 7. aug. 2019

Lad os tale sammen den 10. oktober

For SMV'er - 7. aug. 2019
Kunne du tænke dig 10.000 kr. til et sjovt medarbejderarrangement på din arbejdsplads, hvor I har me ...

Læs mere

Nyheder

For SMV'er - 21. aug. 2019

Gå hjem-møde: Vind eller forsvind på internettet

For SMV'er - 21. aug. 2019
Hvor god er din hjemmeside? Langt de fleste kunder tjekker virksomheden online, før de beslutter ...

Læs mere
Politik - 20. aug. 2019

Regelforenkling kræver fuld opmærksomhed og ambitioner

Politik - 20. aug. 2019
Erhvervsministeren bør videreføre Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet som to ...

Læs mere
For SMV'er - 19. aug. 2019

Spar på energien - og få penge tilbage

For SMV'er - 19. aug. 2019
Gennem ”Energistyring i XSmall produktionsvirksomheder” kan 12 SMV’er spare penge på energi i produk ...

Læs mere
Uddannelse - 19. aug. 2019

Få overblik over uddannelsestilbud til dine medarbejdere

Uddannelse - 19. aug. 2019
Vil du gerne opkvalificere dine medarbejdere, så kontakt eVejledningen. Du og dine medarbejdere kan ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 21. aug. 2019

Gå hjem-møde: Vind eller forsvind på internettet

For SMV'er - 21. aug. 2019
Hvor god er din hjemmeside? Langt de fleste kunder tjekker virksomheden online, før de beslutter ...

Læs mere
For SMV'er - 19. aug. 2019

Spar på energien - og få penge tilbage

For SMV'er - 19. aug. 2019
Gennem ”Energistyring i XSmall produktionsvirksomheder” kan 12 SMV’er spare penge på energi i produk ...

Læs mere
For SMV'er - 12. aug. 2019

Ny ferielov: Få styr på indberetningen inden 1. september

For SMV'er - 12. aug. 2019
Har du styr på reglerne i forhold til den nye ferielov? Her kan du finde vejledninger fra Skattesty ...

Læs mere
For SMV'er - 7. aug. 2019

Lad os tale sammen den 10. oktober

For SMV'er - 7. aug. 2019
Gør en forskel for mental sundhed, og send en ansøgning på op til 10.000 kr. til et event på din arb ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 23. aug. 2019

Usikkerheden om boligjobordning er væk

Pressemeddelelser - 23. aug. 2019
Skatteminister Morten Bødskov fastslår i et svar til Folketinget, at regeringen ingen planer har om ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 11. jul. 2019

Optimismen på vej tilbage blandt SMV’er

Pressemeddelelser - 11. jul. 2019
Efter en kortere periode med faldende optimisme, ser de små og mellemstore virksomheder igen lysere ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 10. jul. 2019

SMV’ERNE MANGLER ARBEJDSKRAFT

Pressemeddelelser - 10. jul. 2019
En tredjedel af de små og mellemstore virksomheder er begrænset af mangel på arbejdskraft. Det gælde ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 26. jun. 2019

POSITIVE TAKTER, MEN FINANSIERINGEN ER ET GODT SPØRGSMÅL

Pressemeddelelser - 26. jun. 2019
SMVdanmark ser både godt og skidt for de små og mellemstore virksomheder i det ’forståelsespapir’, d ...

Læs mere