Coronakrisen har sat den enkelte danskers selvdisciplin på prøve.

Men flertallet har overholdt de gældende forholdsregler og vi kan nu glæde os over at Danmark igen er et land, hvor vi kan færdes frit.

Mange har lidt store økonomiske konsekvenser, mens andre har haft mere at lave end – næsten – nogensinde før.

Vores medlemmer indenfor detail og restauration har haft det svært, imens vores håndværksvirksomheder har haft kolossalt travlt.

AARHUS KOMMUNES ERHVERVSKONTAKTUDVALG
Vi har fortsat en plads i Aarhus Kommunes erhvervskontaktudvalg, som den ene ud af blot 4 arbejdsgiverrepræsentanter. Alle erhvervsrelaterede forslag og beslutninger drøftes i udvalget, inden de kommer i byrådet. Udvalget har således stor indflydelse.

Som formand i foreningen, er det mig, som deltager i møderne. Og vi er i den heldige situation, at 1 yderligere bestyrelsesmedlem også har en plads i dette udvalg. Det drejer sig om Anders Strange, som repræsenterer DI. Vores indflydelse her, er derfor ikke uvæsentlig.

INFRASTRUKTUR
Vi er til stadighed opmærksomme på, at vi skal sikre fremkommeligheden i Aarhus. Vi skal udnytte de teknologiske muligheder og tænke adfærdsændringer, incitamenter og reguleringer ind.

Desuden ønsker vi en yderligere indførelse af 2-timers gratis parkering i byen, hvorefter der bør betales afgift. Dette for at sikre, at der er en cirkulation af besøgende i byen, dette til gavn for vores detailbutikker, for hvem parkeringsforholdene er en stor udfordring.

Vi har løbende møder med rådmand for Teknik og Miljø, Bünyamin Simsek, som vi har et rigtig godt samarbejde med.

Det er næsten umuligt, at parkere med håndværkerbil. Som håndværker har man brug for at kunne transportere værktøj og maskiner. Efter pres fra os, har magistraten for Teknik og Miljø, lavet forslag om 150 nye parkeringspladser til varevogne med erhvervslicens, som ved en indførelse vil gøre det nemmere for virksomhederne at udføre deres arbejdsopgaver i centrum af byen. Forslaget er sendt til byrådet, som skal tage endelig stilling. Vi håber at byrådet har øje for at støtte det lokale erhvervsliv med et sådant tiltag.

Vi skal til møde om selvsamme emne i løbet af efteråret, hvor vi skal bidrage med at udpege, netop hvor vi kunne ønske os placering af disse p-pladser.

Desuden sidder vi med i Aarhus Kommunes bæredygtighedsudvalg for varetransport i Aarhus C.

Vi har i den forbindelse påpeget, at transport af byggematerialer og værktøj bør tages med i deres overvejelser. Vi er i den forbindelse indkaldt til møde midt i september, hvor vi udelukkende skal drøfte håndværkerkørsel i Aarhus midtby. Det ser vi frem til.

MARSELISTUNNEL
Projekt Marselistunnel er som bekendt endelig ”på vej”. Vi har kæmpet og diskuteret i årevis – og nu kan vi se frem til, at der bliver sat i gang.

Et væsentligt element er, at det er en statsvej og hermed en statslig anerkendelse.

Aarhus Havn er Danmarks største containerhavn, og en Marselistunnel er essentiel for, at den kan vedblive med at være det.

Dette blot en af bevæggrundene for, at vi gør vores for at fremskynde anlægsarbejdet.

Anlægshorisonten skal være så kort som mulig og derudover bør byens sammenhæng og infrastruktur under bygge og anlægsfasen nøje overvejes, inden det er for sent.

LETBANEN ETAPE 2
Der er en igangværende VVM undersøgelse omkring Letbanens etape 2.

I Aarhus Haandværkerforening mener vi fortsat, at Letbanen ikke bør udbygges, men at der i stedet indsættes den langt mere fleksible – og kønnere -  løsning med BRT-busser.

ARBEJDSKRAFT OG TALENT
Aarhus Haandværkerforening arbejder fortsat på at styrke vores erhvervsuddannelser, og er i den forbindelse i tæt dialog med Aarhus Tech og andre interessenter, herunder uu-vejlederne og folkeskolerne.

Vi skal have flere ind på erhvervsuddannelserne, skabe bedre rammer for international arbejdskraft, have færre højtuddannede ledige og styrke efter- og videreuddannelserne.

I denne forbindelse har vi en plads i Arbejdsmarkedspolitisk Forum, Aarhus Kommune, hvor vi målrettet arbejder på dette.

Desuden har vores borgmester inviteret os med i en styregruppe, som skal arbejde for optimering af erhvervsuddannelserne. Vi har indtil nu deltaget i 2 møder, og vi glæder os over, at Aarhus Kommune virkelig har fået øjnene op overfor den åbenbare problematik. Der er afsat betydelige ressourcer fra kommunens side, for at afhjælpe problemet.

Vi har bl.a. gjort opmærksom på, at erhvervspraktikken skal have en væsentlig rolle, fra de første klassetrin. Der skal være moduler, hvor børnene bliver bekendt og trygge ved de håndværksmæssige fag, således at de ikke – blot for genkendelighedens skyld – vælger at gå gymnasievejen. Så en erhvervsfaglig uddannelse ikke er helt så fremmedgjort. Herudover skal eleverne gøres bevidste om, at også en erhvervsfaglig uddannelse kan være andet en ”enden”. Det kan også være en platform til at gå videre i uddannelsessystemet.

RAMMEAFTALER
Vi er i løbende dialog med Aarhus Kommune vedr. Aarhus Kommunes udbud og indkøb.

Rammeaftaler udløb til marts 2021, og Jacob Bundsgaard nedsat et mindre udvalg af embedsmænd, som vil gøre status og forhåbentlig forenkle systemet. Skulle der etableres et udvalg, hvor vi kan give vores besyv, har vi sikret os en plads her.

MEDALJEUDDELING
Grundet omstændighederne var vi nødsaget til at udskyde årets medaljefest.

Den løber af stablen sidst i denne måned.

Desværre har prins Joachim måttet melde afbud grundet sin uddannelse, men han har personligt lovet, at i fald alt går som det skal, er han klar igen til maj næste år.

 

DEN GAMLE BY OG LAUGSSALEN
Det er dejligt, igen at kunne stå her i vores gamle Laugssal, som er kommet i de helt rigtige rammer, her i Den Gamle By.

Vi har fået en rigtig god aftale i stand med Den Gamle By, som indebærer, at vi kan låne laugssalen gratis et antal gange hvert år.

Skulle et medlemslaug eller forening ønske at låne salen til et erhvervsrettet møde, kan I rette henvendelse til Betina, som så vil undersøge, om det er muligt.

Låner man salen, er man forpligtet til at bestille forplejning her i Den Gamle By, hvilket lauget selv skal omkoste og aftale.

FLYTNING
Vi har valgt at afvikle vores udlejningsselskab, som vi har drevet i samarbejde med Erhverv Aarhus og Visit Aarhus.

Vi er 3 non-profit organisationer, og det var for risikofyldt, at sidde med 2.000 m2 på en af byens dyreste adresser.

Både Erhverv Aarhus og Visit Aarhus har valgt at finde nye domiciler til dem alene. Vi kan som organisation, med kun en ansat, se fordelen i at være i et fællesskab, det skaber dynamik og inspiration. Vi har derfor sammen med Aarhus Cityforening lejet 140 m2 på Rådhuspladsen. Vi flytter i løbet af september og kan glædes over, at 3 andre organisationer og firmaer flytter med os. Det bliver mindre men med en betydelig økonomisk besparelse.

Vi har i den forbindelse stiftet et nyt selskab i samarbejde med Aarhus City Forening. Selskabets navn er HHKT Aarhus A/S. Et samarbejde for Handelsliv, Håndværk, Kongres og Transport. Vi flytter ind på Rådhuspladsen 5, 8000 Aarhus C, og kan således næppe flytte tættere på en af vore største samarbejdspartnere, Aarhus Kommune.

I ønskes alle et godt efterår!

Formand for Aarhus Haandværkerforening

Anlægsgartner, Henrik Hoffmann