Indkaldelse til generalforsamling

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Aarhus Haandværkerforening 3. september 2020

Aarhus Haandværkerforening indkalder hermed til ordinær generalforsamling:

Torsdag den 3. september 2020, kl. 18.00. (flyttet pga. corona-restriktioner)


Generalforsamlingen afholdes i Laugssalen i Den Gamle By, Viborgvej 2, 8000 Aarhus C.

Forslag fra medlemslaug og foreninger skal være bestyrelsen i hænde senest tre uger før generalforsamlingen.

Dagsorden
1) Valg af dirigent
2) Formandens beretning
3) Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsesmedlemmer
a. Efter tur afgår
i. Anders S. Christensen
ii. Lars Boye
iii. Casper Neergaard
7) Valg af kritisk revisor
a. Efter tur afgår
i. Bent Kirkegaard
8) Eventuelt

Tilmelding foregår ved at sende en mail til post@aarhushf.dk – senest den 1. august 2020.