HUSK Generalforsamling den 7. oktober 2021

Holstebro Industri- & Håndværkerforening har hermed fornøjelsen at erindre om foreningens generalforsamling med efterfølgende torskespisning.

Torsdag, den 7. oktober 2021 kl. 17.00 på Hotel Schaumburg i Holstebro

Dagsorden ifølge vedtægterne

  1. Meddelelse om den af bestyrelsen valgte dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Det reviderede regnskab forelægges
  4. Fastlæggelse af kontingent
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer, revisor og revisorsuppleant
  6. Indkomne forslag
  7. Orientering om UCH ved Direktør Nanna Seidelin
  8. Salg af ejendommen Danmarksgade 18, Holstebro
  9. Eventuelt

 

På valg til bestyrelsen er :
Finn Orvad
Erik Hald
Kis Bodilsen
Jan Jacobsen
Alex Borg

 

Tilmelding:
Kan foregå via mail til Kis Bodilsen kb@gjortzandersen.dk

Venlig hilsen

Bestyrelsen