Tilbageblik på 2021 i Holstebro Industri & Håndværkerforening

Når vi ser tilbage på 2021 har Corona Pandemien fortsat præget dagligdagen. Det helt væsentlige var dog, at Danmark blev genåbnet, og at næsten alle funktioner har været normaliseret hen over sommeren. Desværre stiger smitten nu igen, og Coronapasset er blevet aktiveret. Vi håber, situationen vil stabilisere sig, og så mange som muligt lader sig vaccinere.

 

Corona

Når vi ser tilbage på 2021 har Corona Pandemien fortsat præget dagligdagen. Det helt væsentlige var dog, at Danmark blev genåbnet, og at næsten alle funktioner har været normaliseret hen over sommeren. Desværre stiger smitten nu igen, og Coronapasset er blevet aktiveret. Vi håber, situationen vil stabilisere sig, og så mange som muligt lader sig vaccinere.

For alle foreningens medlemmer har dagligdagen på den ene eller anden måde været påvirket af Coronakrisen.
Minkbranchen må fortsat leve i uvished om, hvornår og hvordan økonomisk kompensation for nedlukningen vil blive realiseret. Et dybt tragisk forløb!

Langt bedre ser det ud for mange håndværksvirksomheder, hvor der generelt er stor travlhed. Dette kombineret med mangel på kvalificeret arbejdskraft, og for nogle brancher kraftigt stigende materialepriser indebærer, at den gunstige ordresituation ikke er uden problemer.

Foreningen
Foreningens ejendom i Danmarksgade.

På samme tidspunkt sidste år kunne det konstateres, at der ikke var fundet en ny lejer til de ledige lokaler. Bestyrelsen måtte derfor i løbet af året konkludere, at et salg var den eneste udvej. Resultatet af denne proces blev offentliggjort på foreningens generalforsamling med den konklusion, at ATRA Arkitekter pr. 1. december 2021 overtager ejerskabet af bygningen.

Laugsalen er dog fortsat til disposition for foreningen og andre relevante brugere som f.eks.– seniorklubben, sangkoret, muremesterforeningen m.fl. Dette gælder i 7 år fra overtagelsesdagen.

Foreningens 150 års jubilæum den 20/5-2021 er blevet festligholdt med bl.a.:

Open By Night den 4/6 på Store Torv. Her var der jubilæumskage fra Bager Max, ministatuette med inspiration fra Kvinde på Kærre som gave i konkurrence. Rettigheder til at producere disse er erhvervet af foreningen, og Vald. Birn har støbt de jubilæumsstatuetter som i en flot jubilæumsæske fra Westpack
er brugt som gaver i årets løb.
Årsmødet/formandsmødet blev afholdt her i Holstebro i september 2021, med stor succes. Ca. 100 deltagere som gennem et par gode dage, blev introduceret til vores by, kommune og hele vores kulturliv med optrædener fra både Balletskolen og Odin Teatret.

ErhvervsForum

Foreningen har været en aktiv medspiller i at sikre etableringen af ErhvervsForum Holstebro, som nu har ca. 300 medlemmer. Desuden er bestyrelsen aktiv i Erhvervsforums bestyrelse og i støtten til gennemførelse af Erhvervsdagen i oktober. Desuden blev årets Kommunalvalgmøde med alle spidskandidater – faciliteret af ErhvervsForum Holstebro på vegne af vores forening, Handelsstandsforeningen, Holstebro Struer Landboforening og FH Vestjylland.

Generalforsamlingen

Alle bestyrelsesmedlemmer som var på valg genopstillede, og alle blev genvalgt. Dermed fortsætter foreningen med samme bestyrelsen det kommende år.

Hvad venter i 2022

Allerede planlagt forsinket kombineret jubilæums- og forårsfest afholdes den 23/4-2022.
Der sigtes mod at lave forskellige medlemsarrangementer – som eksempelvis virksomhedsbesøg.

Glædelig jul

Formanden for Holstebro Industri- & Håndværkerforening, Bjarne Sørensen vil gerne på bestyrelsens vegne ønske alle foreningens medlemmer en glædelig jul og et godt nytår.

Vi glæder os til samarbejdet og samværet i det nye år.

Med venlig hilsen
Holstebro Industri- & Håndværkerforening

Formand Bjarne Sørensen
bso.sorensen@outlook.dk
http://www.holstebro-iogh.dk/