Velkommen til flere ny lærepladser

I november 2020 blev der indgået 3. 543 ny uddannelsesaftaler. Næsten 10 % flere end samme måned året før. Det er der god grund til at glæde sig over, for Danmark mangler veluddannede faglærte. SMVaalborg ønsker tillykke til de unge, til arbejdsmarkedet og til erhvervsskolerne. Næsten 80.000 unge er i øjeblikket i gang med at afslutte deres erhvervsuddannelse.

For SMVaalborg er de unges uddannelse en hjertesag, og vi arbejder til stadighed for at tiltrække flere til uddannelserne. Det gør vi – sammen med vore medlemmer, der stiller lærepladserne til rådighed. I den indsats er der brug for opmuntringer.

I 2020 uddelte SMVaalborg 300.000 kr. i legater til dygtige, unge håndværkere, og også uden for festlokalerne er der al mulig grund til, at vi – og hele samfundet – giver en hånd til fremtidens uundværlige faglærte.

En analyse fra Arbejdernes Erhvervsråd skønner, at arbejdsmarkedet i 2025 vil mangle 72.000 medarbejdere med erhvervsfaglig uddannelse. Til gengæld vil der på det tidspunkt være et overskud på ufaglært arbejdskraft på 65.000 og med gymnasiale uddannelser på 45.000.

En prognose fra Region Nordjylland forudser en lokal efterspørgsel på 8.700 med erhvervsfaglige uddannelser og 1.300 med kortere videregående uddannelser.

Det nationale mål er, at 25 % af en folkeskoleårgang på nuværende tidspunkt vælger en erhvervsuddannelse. Det tal lå i 2020 på 20 %.

I SMVaalborg er tilgangen til erhvervsuddannelserne en hjertesag. Der kan være mange årsager til, at så mange vælger at forlænge skoletiden med en gymnasieuddannelse, men ingen er i tvivl om, at manglende sikkerhed for en uddannelsesaftale/læreplads er en hovedårsag.

Derfor er der øget fokus på at skaffe praktikpladserne. Lige nu mangler omkring 15.000 af dem.

Trepartsaftalen i maj 2020 mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter havde praktikpladserne som et omdrejningspunkt. Erhvervsuddannelserne vil modtage 500 mio. kr. årligt (fra de opsparede midler i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til varetagelse af et øget ansvar for praktikpladssøgningen.

SMVaalborg vil som medlem af Aalborg Alliancen gå et skridt videre. Alliancen vil arbejde hen mod, at der skabes garanti for en læreplads i brancher med mangel på faglærte. Det samarbejder vi med virksomhederne om, for det vil fortsat være dem og deres ordrebøger, der ergrundlaget for, at de dygtige og motiverede unge kommer ud i virkeligheden for at afprøve deres kvalifikationer.

Lige nu er der 350 elever, som uden uddannelsesaftaler er i skolepraktik på Tech College. I foråret var der i lyset af Corona-krisen forventning om, at tallet ville blive det dobbelte. Så på et enkelt punkt går det bedre end frygtet. Måske primært på grund af øget statslig finansiering af lærepladsomkostningerne.

 

SMVaalborg vil fortsat møde med gæstelærere i folkeskolerne og legat-belønne de lærlinge, der er forbilleder for kammeraterne, men uddannelsen af fremtidens faglærte er et fælles ansvar for hele samfundet.

Gi’ de unge en hånd. Som hyldest til deres evner og initiativ og som opbakning til at finde den læreplads, der er så nødvendig for deres fremtid som Danmarks uundværlige faglærte arbejdskraft.