Håndværkskollegiet

SMVherning har indledt dialog med Flemming Moestrup, Forstander, Håndværkskollegiet i Herning om hvorledes man kan have glæde af hinanden. Det første konkrete møde havde vi den 27.09.2022.

BRF fonden har valgt at bruge omkring 1 milliard til at opføre 3 nye håndværkskollegier rundt om i Danmark – de første af sin slags herhjemme. De moderne kollegieboliger, værkstedsfaciliteter og fællesarealer vil tilsammen udgøre et helt særligt studiemiljø til håndværkselever. Det synes vi i smvherning er fantastisk.

 SMVherning prøver at gøre SMVdanmark interesseret i at bakke os op omkring dette projekt, da det netop er et tiltag for håndværkerelever.

 Håndværkskollegiets grund-idé henter inspiration i fortidens fag-højskoler og spiller sammen med elementer fra nutidens højskoler; med dannelse og interessefællesskab i centrum. Håndværkskollegiet bliver et sted, der efterlever håndværkerforeningernes vision om at fastholde og udvikle håndværkets høje niveau – også i fremtiden.

 SMVHerning vil følge og støtte projektet.