Børn og iværksætteri må ikke være modsætninger
Alle nyheder
Børn og iværksætteri må ikke være modsætninger

"Det er politikernes ansvar, at kvinder med både en baby og en iværksætter i maven tør tage springet og starte egen virksomhed til gavn for os alle", skriver SMVdanmarks politiske chefkonsulent Alexander L. Nepper.

Børn og iværksætteri må ikke være modsætninger

For SMV'er - 2. aug. 2019

Kun otte procent af alle nystartede danske virksomheder er stiftet af en kvinde på under 35 år. Hvis ambitionen er at få flere kvindelige iværksættere, skal vi fjerne barriererne for kvinder, der ønsker at blive iværksættere. Valget skal ikke stå mellem at blive mor eller direktør.

  • Del:

Debatindlæg skrevet af politisk chefkonsulent Alexander L. Nepper, bragt i Erhverv+ den 25. juli

 

I 2017 blev der startet 16.939 nye virksomheder i Danmark.

 

Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Men kun 23 procent af disse virksomheder blev startet af en kvinde - og kun otte procent af en kvinde under 35 år.

 

Det er et problem for ligestillingen, men i høj grad også for vores samfundsøkonomi, der er afhængig af privat jobskabelse og vækst. Når så få kvinder starter egen virksomhed, har vi som samfund et ansvar for at fjerne de barrierer, der særligt rammer dem.

 

En af disse er barselsrettigheder for selvstændige. I et velfærdssamfund bygget op af arbejderbevægelsen, hvor arbejdsmarkedet og rettigheder reguleres af overenskomster, følger rettighederne på arbejdsmarkedet lønmodtagerne, alt imens iværksættere oplever et system, der ikke dækker med tilsvarende beskyttelse.

 

Med andre ord er der i dag mere tryghed som lønmodtager end som iværksætter. Der skal vi sikre lige vilkår.

 

 

En fejlbehæftet løsning

Under den tidligere S-SF-R regering blev en barselsfond for selvstændige indført. Den ville have løst udfordringen for selvstændige kvinder, der ønsker at gå på barsel, hvis den havde overlevet regeringsskiftet i 2015.

 

Desværre var ordningen indrettet således, at alle selvstændige - også dem med en aktivitet og omsætning, der ligger på et absolut minimum - skulle betale til den fælles dækning. Når en pensioneret ingeniør, der rådgiver et par timer om måneden, og derfor har et CVR-nummer, skulle betale, mødte ordningen stor modstand. Men i stedet for at lave ordningen om, blev den afskaffet.

 

Med en ny regering på banen, er det på tide at ændre på det. Vi skal have skabt rammer for, at iværksætteri og familieetablering kan ske samtidigt, og vi skal sikre, at det sker ordentligt, så ordningen kan overleve fremtidige magtskifter og skabe gavn, ligestilling og tryghed.

 

 

Kræver politisk handling

Danske førstegangsfødende er lige under 30 år, og så er de sjovt nok kvinder. Og netop gruppen af kvinder under 35 år og deres idéer er underrepræsenteret blandt danske iværksættere.

 

Kvinder er ikke dårligere til at drive virksomhed eller få en idé. Måske tværtimod. Vi går derfor som samfund potentielt glip af tusinder af virksomheder, titusinder af arbejdspladser og milliarder af kroner, når kvinder ikke i samme omfang som mænd starter egen virksomhed.

 

Det er politikernes ansvar, at kvinder med både en baby og en iværksætter i maven tør tage springet og starte egen virksomhed til gavn for os alle. For vores samfund har brug for både private virksomheder og børn, hvis vi skal klare os i fremtiden.

 

Derfor anbefaler SMVdanmark, at et bredt flertal i det nye Folketing vedtager en barselsfond for fuldtids-selvstændige, der med deres omsætning ville være berettigede til fulde dagpenge. Sådan fjerner vi den tidligere ordnings fejl og sikrer, at fremtidens kvindelige iværksættere ikke skal vælge mellem barn eller virksomhed.

 

 

Kontakt

Politisk chefkonsulent Alexander L. Nepper nepper@SMVdanmark.dk

 

Læs også

Kvindernes kampdag: Et sundt iværksættermiljø kræver bedre rettigheder

Gravide Charlotte Hytting er bekymret for sin virksomhed under barslen

Kend reglerne: Selvstændig på barsel


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

Internationalisering - 13. dec. 2019

BREXIT: Så er ventetiden næsten forbi

Internationalisering - 13. dec. 2019
Briterne har truffet deres valg, nu skal vi have arbejdshandskerne på, så vi er klar til, at Storbri ...

Læs mere
Uddannelse - 11. dec. 2019

Økonomien lysner for erhvervsuddannelserne

Uddannelse - 11. dec. 2019
Med finansloven for 2020 endte fortællingen om erhvervsskolernes økonomi som et eventyr skal: forelø ...

Læs mere
For SMV'er - 11. dec. 2019

Kære selvstændige: Husk lige pensionen!

For SMV'er - 11. dec. 2019
Et stort antal SMV’er har ikke en traditionel pensionsopsparing. Det kan blive et problem, hvis de ...

Læs mere
Uddannelse - 11. dec. 2019

Mange praktikpladser giver ny status til greenkeeper, anlægsgartner og bygningsmaler

Uddannelse - 11. dec. 2019
Det er lykkedes Danske Anlægsgartnere at få greenkeeper- og anlægsgartneruddannelserne på listen ove ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 11. dec. 2019

Kære selvstændige: Husk lige pensionen!

For SMV'er - 11. dec. 2019
Et stort antal SMV’er har ikke en traditionel pensionsopsparing. Det kan blive et problem, hvis de ...

Læs mere
For SMV'er - 10. dec. 2019

Gratis: Ledelsestræning

For SMV'er - 10. dec. 2019
Vil du gerne udvikle dig i lederrollen? Så tilmeld dig det digitale forløb iLEAD. Der er opstart 17. ...

Læs mere
For SMV'er - 9. dec. 2019

Klimalov: Hvad er dine idéer til at forbedre klimaet?

For SMV'er - 9. dec. 2019
Fredag den 6. december fik Danmark en ny klimalov. SMVdanmark bakker op om målsætningerne, men det e ...

Læs mere
For SMV'er - 22. nov. 2019

Gratis event: Om ejerskifte og salg af virksomhed

For SMV'er - 22. nov. 2019
Overvejer du at sælge din virksomhed? Så kom til eventet i Nykøbing Falster den 29. november. ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 3. dec. 2019

SMV’er om finanslov: 3 strikes og 1 out

Pressemeddelelser - 3. dec. 2019
Ny barselsfond for selvstændige, ingen ekstraskat på syge medarbejdere og fastholdelse af Bolig­Jobo ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 28. nov. 2019

SMV’ers optimisme falder fortsat

Pressemeddelelser - 28. nov. 2019
SMVdanmarks konjunkturbarometer har ikke været lavere siden 2. kvartal 2013. Tiltroen til den danske ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 15. nov. 2019

SMV’er har en vigtig rolle i den grønne omstilling

Pressemeddelelser - 15. nov. 2019
Landets små og mellemstore virksomheder har en stor rolle at spille, når der skal findes løsninger, ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 8. okt. 2019

Aftagende vækst – Motivation til investeringer efterlyses

Pressemeddelelser - 8. okt. 2019
De økonomiske vismænd sætter i deres seneste rapport fokus på den internationale økonomis afmatning, ...

Læs mere