Den 27. juni fejres SMV’erne verden over
Alle nyheder
Den 27. juni fejres SMV’erne verden over

Den 27. juni fejres SMV’erne verden over

Politik - 27. jun. 2019

SMV’erne kan både skabe vækst og levere den forandring vi stræber efter verden over, men adgangen til finansiering er en forudsætning. Det bør den nye regering indregne i deres planer for erhvervspolitikken på denne FN’s SMV-dag.

  • Del:

Små og mellemstore virksomheder er rygraden i ikke bare den danske erhvervsstruktur, men i hele klodens erhvervsliv. På verdensplan udgør de små og mellemstore virksomheder mere end 90 procent af virksomhederne, og de leverer mere end 70 pct. af arbejdspladserne. Nogenlunde det samme gør sig gældende herhjemme. SMV’erne har altså en vigtig rolle at spille i vores liv og hverdag – ikke mindst, når vi taler om muligheden for at skabe forandring. 

 

SMV’erne kan på grund af deres størrelse og antal nemmere skabe de forandringer verden har brug for. Grøn omstilling og vækst, grøn eksport, ligestilling, social ansvarlighed og anstændige jobs, er blot nogle af de udfordringer og forandringer, der ligger i FN’s Verdensmål, og som det ventes at dansk erhvervsliv bidrager til.

 

Danske SMV’er vil gerne omstilling

Det vil dansk erhvervsliv - og dermed SMV’erne - rigtig gerne. Vi ser allerede virksomheder, med-lemmer af SMVdanmark, der arbejder med FN’s Verdensmål, og det er ringe, der breder sig i vandet. 

 

Den nye regering omtaler i sit ’forståelsespapir’, at de vil føre en grøn erhvervspolitik, skabe energieffektiviseringer og fremme grønne investeringer. Vi hilser den nye regering velkommen og kvitterer med at det er en omstilling, vi er klar til at tage del i, men ligesom SMV’ernes størrelse gør det muligt at manøvre i en, hvilken som helst retning, så er det også størrelsen, der gør os sårbare. SMV’er er mere udsat for udefrakommende påvirkninger, såsom konjunkturer, lovgivning og markedernes politikker og praksis.

Det skal vi huske på i dag den 27. juni, hvor vi verden over fejrer FN’s SMV-dag.

 

Ikke samme effekt på store som små

Den nye regering skal, når de stiller de kommende grønne krav, huske, at lovgivning og myndig-hedskrav påvirker store og små virksomheder forskelligt, men ikke mindst skal regeringen huske, at skal SMV’erne levere den nødvendige omstilling og vækst, skal der være adgang til finansiering. 

 

Alt for mange virksomheder rundt omkring i landet kan ikke få den nødvendige finansiering af de udviklingsprojekter, de har liggende i skuffen. Det er ikke kun en problemstilling, der gør sig gæl-dende i Danmark. Den gælder verden over. Derfor har man på dette års SMV-dag også sat netop finansiering på dagsordenen.  International Trade Centre udgiver I anledningen publikationen: "The SME Competitiveness Outlook 2019: Big money for small businesses." Den sætter fokus på, hvor de store penge, der skal finansiere SMV’erne er henne.

 

Crowlending er vejen frem

En del af "The SME Competitiveness Outlook 2019: Big money for small businesses" handler om de nye onlineplatforme, hvor virksomheder og private kan være med til at mikrofinansiere virksom-heder enten ved hjælp af investering for ejerskab, udlån eller donation. Det er en spændende ud-vikling, der griber om sig verden over. 

 

Her i Danmark har vi over de sidste år forsøgt at råbe såvel lovgivere, som finanssektoren op med henblik på at sikre, at man også kan få finansiering af sin virksomhed, selvom man ikke bor i en af landets store byer. Det har hidtil været uden det store held.


 
Derfor lancerede vi i SMVdanmark for en måned siden konceptet SMVerhvervslaan.dk, der netop via crowdlending – lånebaseret crowdfunding - kan afhjælpe problemstillingen. Vi kalder det ’Lån mellem virksomheder’, fordi virksomheder her både kan låne penge til en god rente og låne pen-ge ud til en markant bedre forrentning end nede i banken. Dermed kan man lokalt støtte hinanden og holde hånden under hinandens forretninger, eller bare investere i en god forrentning. Der er nok sunde virksomheder, der gerne vil låne til deres næste skridt. Det er både socialt og sam-fundsansvarligt – og medvirkende til at landet ikke knækker over. Det tror jeg også er en udvikling, som den nye regering ønsker at bidrage positivt til. Vi kan ikke levere den nødvendige vækst og omstilling – og finansiering af velfærdsstaten, hvis ikke vi har vækst lokalt. 

 

Samarbejder gerne med den ny regering

At den nye regering nu måske alligevel har lyttet lidt, og kigger på muligheden for at skabe bedre vilkår og muligheder for at opnå realkredit lån ude i landet, er positivt, men det løser ikke pro-blemet alene. Bankerne må tvinges til at henvise til alternative låneformer, hver gang de siger nej til en kunde. 

 

Den nye regering skriver i sit ’forståelsespapir’, at de vil samarbejde med interesseorganisatio-nerne. Den invitation siger vi på denne SMV-dag ”ja-tak” til. Vi har en del vi gerne vil snakke om, så vi også i de kommende mange år vil kunne fejre SMV-dagen den 27. juni. 

 

Husk at fejre dine lokale SMV’er. God SMV-dag!  

 

 

Fakta:

FN har udnævnt den 27. juni til at være SMV-dag. På engelsk benævnes dagen MSME-day. MSME står for Micro Small Medium Enterprises. I en dansk kontekst har mikrovirksomheder op til 10 ansatte, små virksomheder op til 50 ansatte og mellemstore op til 100 ansatte.

Læs mere om FN's SMV-dag her.


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

For SMV'er - 21. aug. 2019

Gå hjem-møde: Vind eller forsvind på internettet

For SMV'er - 21. aug. 2019
Hvor god er din hjemmeside? Langt de fleste kunder tjekker virksomheden online, før de beslutter ...

Læs mere
Politik - 20. aug. 2019

Regelforenkling kræver fuld opmærksomhed og ambitioner

Politik - 20. aug. 2019
Erhvervsministeren bør videreføre Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet som to ...

Læs mere
For SMV'er - 19. aug. 2019

Spar på energien - og få penge tilbage

For SMV'er - 19. aug. 2019
Gennem ”Energistyring i XSmall produktionsvirksomheder” kan 12 SMV’er spare penge på energi i produk ...

Læs mere
Uddannelse - 19. aug. 2019

Få overblik over uddannelsestilbud til dine medarbejdere

Uddannelse - 19. aug. 2019
Vil du gerne opkvalificere dine medarbejdere, så kontakt eVejledningen. Du og dine medarbejdere kan ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 21. aug. 2019

Gå hjem-møde: Vind eller forsvind på internettet

For SMV'er - 21. aug. 2019
Hvor god er din hjemmeside? Langt de fleste kunder tjekker virksomheden online, før de beslutter ...

Læs mere
For SMV'er - 19. aug. 2019

Spar på energien - og få penge tilbage

For SMV'er - 19. aug. 2019
Gennem ”Energistyring i XSmall produktionsvirksomheder” kan 12 SMV’er spare penge på energi i produk ...

Læs mere
For SMV'er - 12. aug. 2019

Ny ferielov: Få styr på indberetningen inden 1. september

For SMV'er - 12. aug. 2019
Har du styr på reglerne i forhold til den nye ferielov? Her kan du finde vejledninger fra Skattesty ...

Læs mere
For SMV'er - 7. aug. 2019

Lad os tale sammen den 10. oktober

For SMV'er - 7. aug. 2019
Gør en forskel for mental sundhed, og send en ansøgning på op til 10.000 kr. til et event på din arb ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 23. aug. 2019

Usikkerheden om boligjobordning er væk

Pressemeddelelser - 23. aug. 2019
Skatteminister Morten Bødskov fastslår i et svar til Folketinget, at regeringen ingen planer har om ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 11. jul. 2019

Optimismen på vej tilbage blandt SMV’er

Pressemeddelelser - 11. jul. 2019
Efter en kortere periode med faldende optimisme, ser de små og mellemstore virksomheder igen lysere ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 10. jul. 2019

SMV’ERNE MANGLER ARBEJDSKRAFT

Pressemeddelelser - 10. jul. 2019
En tredjedel af de små og mellemstore virksomheder er begrænset af mangel på arbejdskraft. Det gælde ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 26. jun. 2019

POSITIVE TAKTER, MEN FINANSIERINGEN ER ET GODT SPØRGSMÅL

Pressemeddelelser - 26. jun. 2019
SMVdanmark ser både godt og skidt for de små og mellemstore virksomheder i det ’forståelsespapir’, d ...

Læs mere