Alle nyheder

Håndværksrådet i pressen

Presseklip - 28. nov. 2013

Læs de seneste omtaler af Håndværksrådet i den trykte presse

  • Del:

Finanslov uden økonomisk effekt

Jyllands-Posten 28. november 2013
Mens det dramatiske slutspil om finansloven gav anledning til heftig politisk mudderkastning, er aftalens indhold langt mindre ophidsende set med erhvervslivets øjne.

"Aftalen er et signal om, at regeringen vil hjælpe de mindre virksomheder. Selvom vi er på vej ud af en ordrekrise, vil vi stadig have en lånekrise næste år," siger Jacob Thiel, cheføkonom i Håndværksrådet.
 

Erhvervskritik af diplomatiet

Børsen 28. november 2013
Både små og store virksomheder kritiserer Udenrigsministeret for at agere som betalte konsulenter, der mest tænker på egen indtjening. Udenrigsministeriet agerer i eskalerende grad som en konsulentvirksomhed, hvor indtjeningen er vigtigere end f.eks. bistanden til de fattigste lande.

"Vi har været kritiske over for honorarpolitikken i årevis, men den er nu eskaleret, Man å spørge sig selv, hvorfor vi overhovedet har en offentlig virksomhed, der tager sig betalt", siger udviklingschef i Håndværksrådet Henning Høy Nygaard. 

Det er den hårde kritik fra bl.a. Håndværksrådet, inden Ministeriet i dag holder konference om fremtidens diplomati. Erhvervslivet er ikke enigt om, hvordan man får mest muligt kommercielt ud af udenrigstjenesten, men der peges bredt på krav om øget satsning på EU-dækningen og på de nye vækstmarkeder.
 

Finanslov: Godt nyt for små firmaer

Licitationen - Byggeriets Dagblad 28. november 2013

Byggeriets organisationer tager pænt imod regeringens finanslovsaftale med Venstre og konservative. Aftalen bedømmes som godt nyt for især de små og mellemstore virksomheder.

Det er ikke mindst muligheden for længere momskredittider for små virksomheder med en årlig omsætning mellem en og fem mio. kroner -en fremrykning af nogle af vækstplanens elementer for at skabe bedre rammevilkår for erhvervsvirksomheder -der giver ros.

-Det er virkelig et kærkomment skub for de mange virksomheder, der i den grad er presset på likviditeten, siger adm. direktør i Håndværksrådet, Ane Buch.

-Vi skal simpelthen have løst problemet med adgangen til finansiering.

Derfor er det selvfølgelig vigtigt, at der fra politisk hold bliver taget alle de værktøjer i brug, som kan afhjælpe den problemstilling. Vi ved, at forlængelse af momskredittider virker, siger Håndværksrådets adm. direktør.Debat: Næppe nok at bestå dansk og matematik

Politiken 27. november 2013 Af Heike Hoffmann, chefkonsulent i Håndværksrådet

Bestå dansk og matematik, hvis du vil ind på en erhvervsuddannelse. Det er en central og kritiseret pointe i regeringens udspil til en erhvervsuddannelsesreform.

I Håndværksrådet står vi 100 procent bag kravet, fordi det er vigtigt for de virksomhederne, at lærlinge og elever kan læse, skrive og regne. Men vi forstår kritikken - bl. a. fordi 02 i dansk og matematik intet siger om, hvorvidt man bliver en dygtig håndværker.

Læs hele debatindlægget 

 

Del kagen op i mindre bidder

Fyens Stiftstidende 26. november 2013, business-fyn, side6

Fyns Amts Avis 26. november 2013, business-fyn, side6

 

Byggeopgaverne bliver større og større, så vil de små have del i dem, må de gå sammen og for eksempel danne konsortier. Konsortier kan både dannes på tværs af fagområder eller med virksomheder inden for samme fag. Det sidste kan for eksempel være relevant, hvis kommunen har stillet krav om, at man skal have en omsætning af en vis størrelse.

Tømrermester Kurt Adamsen, der er bestyrelsesmedlem i Håndværksrådet og formand for Håndværker-og Industriforeningen i Odense, skærer problemet helt ud i pap:

”Går du ind i et konsortie, så bliver du ædt med hud og hår, kone og børn, når man skal hæfte for hinanden. Konsortier er for store firmaer med egne jurister. For små og mellemstore er konsortier kun noget, der findes i skåltaler,” siger Kurt Adamsen.

Symbolpolitik kan godt flytte bjerge

Fyens Stiftstidende 26. november 2013, business-fyn, side2

Fyns Amts Avis 26. november 2013, business-fyn, side2


De årlige benchmarks og kåringer af kommunernes erhvervsvenlighed, som bl.a. Håndværksrådet og andre interesseorganisationer gennemfører for at varetage medlemmernes interesser, øger i disse år presset på de fynske kommuner. De skal simpelt hen op i gear, hvis de ikke skal agterudsejles.

Borgerne stilles dårligere

Nordjyske Stiftstidende 26. november 2013, erhvervsliv, side6


Der er ingen nåde hos kommunerne, hvis man ikke har styr på sine digitale forretningsgange. HR-og lønrådgiver hos Agri Nord, Lis Nørgaard, administrerer 300-400 mindre virksomheders digitale signatur, og hun mener, at systemet er for stift, og at den enkelte erhvervsdrivende for nemt kommer i klemme i systemet. Hos Håndværksrådet, der er brancheorganisation for små og mellemstore virksomheder, mener man, at der er behov for et mere smidigt system.

”Hvis man har ret til sygedagpenge, så bør man få det. Det skal jo ikke være en konkurrence i at finde fejl, som man kan afvise indberetninger på,” siger Lars Magnus Christensen, erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet.

Regler tolkes ens

Nordjyske Stiftstidende 26. november 2013, erhvervsliv, side7


Hvordan tolker I reglerne i forbindelse med for sen digital indberetning af sygedagpenge? Det har Nordjyske spurgt fem af landsdelens kommuner om. De fem kommuner er enige om, at har man ikke indberettet første sygedag inden for fristen, så mister man retten til sygedagpengene -også selv om det er første gang, man bruger systemet. Lars Magnus Christensen, erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet, er ikke helt enig i dette:

”Hvis man har ret til sygedagpenge, så bør man få det. Det skal jo ikke være en konkurrence i at finde fejl, som man kan afvise indberetninger på.”

Der skal mere til end investeringsvinduet

Børsen 25. november 2013, 1. sektion, side 21

Der skal skrappere midler i brug, hvis erhvervslivets investeringer skal løftes fra det laveste niveau i 20 år.

"Der er et investeringsefterslæb hos vores virksomheder. En tredjedel af vores medlemmer har ikke fået investeret nok de sidste fem til seks år, og det begynder at hæmme dem nu," siger Jacob Thiel, cheføkonom i Håndværksrådet.

Han er fortaler for, at regeringen forlænger det såkaldte investeringsvindue, der giver virksomhederne mulighed for at for at hæve afskrivningsgrundlaget på investeringer i ny driftsteknologi, apparatur og maskiner fra de normale 100 pct. til 115 pct.

Erhvervslivet: Sådan kan vi skabe højere vækst i København

Berlingske 25. november 2013, business, side 12


Hovedstadens erhvervsliv mener, at politikerne i den nye valgperiode skal skrue på en lang række håndtag for at øge væksten. Trafikpolitik er et af de centrale områder.I Håndværksrådet peger adm. direktør Ane Buch på, at der er behov for mere effektivt vej-og gravearbejde samt mere målrettet information til virksomhederne. Derudover håber hun, at en række gebyrer bliver taget op til fornyede overvejelser.

”Man skal kigge på, hvor man kan minimere erhvervslivets omkostninger. Kan man afskaffe byggesagsgebyrer, som man gør i Odense? Og kan man få flere og billigere parkeringslicenser til erhvervslivet,” spørger Ane Buch.

Www-vækst i yderområderne

Jyllands-Posten 24. november 2013, karriere, side 18


De danske yderområder er måske alligevel ikke så fortabte, som mange frygter. Netop e-handel kan gå hen at blive en økonomisk indsprøjtning til yderområderne. Danskerne er fremme i skoene, når det gælder handel på nettet, og derfor er der skabt et landsdækkende vækstinitiativ, Succes Online, der hjælper danske småog mellemstore virksomheder til at blive mere effektive gennem e-handel.

Bag "Succes Online" står følgende virksomheder og offentlige instanser: Håndværksråde, Amino, Avalon Innovation, Deloitte, Erhvervsstyrelsen, Foreningen for Dansk Internet Handel - FDIH, Google, Ibiz-center, IT-Branchen og Ivækst.

Garantier bremser firmaer

Licitationen - Byggeriets Dagblad 22. november 2013, 1. sektion, side 1


Alt for mange små og mellemstore byggevirksomheder afskæres fra ordrer og indtjening som følge af kravene til garantistillelse.

”Problemet er så stort, at det koster SMV'erne opgaver. En del af løsningen bør være, at offentlige bygherrer helt afstår fra at kræve sikkerhedsstillelse på byggesager under én mio. kroner. Når det gælder byggeopgaver over én mio. kroner, bør offentlige bygherrer kun kræve sikkerhedsstillelse i ét år efter arbejdets aflevering,” siger Håndværksrådets cheføkonom Jacob Thiel.

Forslaget kommer, efter en ny analyse fra Håndværksrådet viser, at 43 procent af de mindre byggevirksomheder har problemer med opfyldelse af krav til garantistillelse.

Debat: Også til gavn for de små

Jyllands-Posten 20. november 2013, 1. sektion, side 29


I JP den 9/ 11 fortsætter Dansk Folkepartis EU-ordfører, Pia Adelsteen, debatten om den europæiske patentdomstol. Desværre virker det, som om Pia Adelsteen er begyndt at løbe tør for argumenter. Pia Adelsteen sætter spørgsmålstegn ved, om danske virksomheder reelt kommer til at spare penge, hvis Danmark tilslutter sig den europæiske patentdomstol.

Dernæst er Pia Adelsteen bekymret på vegne af de mange små danske virksomheder. Her overser hun fuldstændigt, at Håndværksrådet - der netop repræsenterer små og mellemstore danske virksomheder - klart anbefaler, at Danmark tiltræder den fælles europæiske patent.

Skuffelse over eksportudspil fra regeringen

Jyllands-Posten 20. november 2013, erhverv & Økonomi, side 2


Et nyt eksportudspil fra handelsminister Nick Hækkerup (S), der vil hjælpe flere små og mellemstore virksomheder ud på eksportmarkederne, mødes med skepsis i flere erhvervsorganisationer. Håndværksrådet udtrykker skuffelse over, at regeringen ikke afsætter nye penge til planen, som fremlægges i dag som en vej til at skabe vækst og nye job i Danmark.

”De nye instrumenter hjælper ikke meget, hvis der ikke følger flere penge med. I forvejen er eksportfremmemidlerne blevet skåret kraftigt ned. Virksomhederne står i kø for at få eksporthjælp, men alt for mange får afslag,” siger Jens Kvorning, afdelingschef i Håndværksrådet.

Husk også erhvervspolitikken når stemmerne er talt op

Nordjyske Stiftstidende 19. november 2013, erhvervsliv, side 2


Erhvervslivet har været ombejlet i den nu overståede kommunale valgkamp. I den forbindelse er det interessant at læse en dugfrisk undersøgelse af de små og mellemstore virksomheders egne erfaringer med den kommunale erhvervsservice. Det er Håndværksrådet, der står bag den landsdækkende undersøgelse, der mildest talt ikke giver noget flatterende billede af de danske kommuners erhvervsvenlighed.
I flæng kan nævnes:

- Hver femte af de virksomheder, der har deltaget i undersøgelsen, oplever, at de kommunale erhvervsvilkår er dårlige.
- Hver tredje virksomhed mener, at kommunernes udbudspolitik er et problem.
- Flere end hver tredje virksomhed synes ikke, at deres kommune gør nok for at fastholde eksisterende eller tiltrække nye virksomheder til kommunen.

Ingen af disse problemer er af ny karakter, og alle tilhører de en gammelkendt problemliste.
Noget kunne altså tyde på, at der på området kommunal erhvervspolitik er langt fra ord til gerning.

Nyt byråd bør sætte gang i udliciteringen til private

Lolland-Falsters Folketidende 15. november 2013, fredag, side 6


Et meget stort ønske fra virksomheder i Nykøbing -organiseret i Nykøbing F. Erhvervsforening -er bedre muligheder for at få del i kommunale udbud og flere udliciteringer af opgaver til private virksomheder. Det fremgår af en spørgeskema-undersøgelse, som foreningen har lavet i samarbejde med Håndværksrådet.

”I forhold til ønsker om forbedret infrastruktur, lavere affaldsgebyrer og andre erhvervsafgifter er manglende opdeling af udbud den største årsag til utilfredshed,” siger erhvervsforeningens formand Erling A. Nielsen på baggrund af undersøgelsen.

Kære byrådskandidat

Dagbladet Køge/Ringsted/Roskilde 14. november 2013, erhverv, side 29

Af Ane Buch, direktør for Håndværksrådet


Hvilken rolle spiller de lokale virksomheder i din vision for vores kommune? De nye byråd og borgmestre får i praksis en kolossal magt over vores nærmiljø. Men hvor store er egentlig deres ambitioner for de lokale virksomheder? Har de overhovedet ambitioner? Jeg kan godt være i tvivl af den simple grund, at virksomhedernes behov og vilkår har spillet en alt for lille rolle i valgkampen i de fleste kommuner.

Der er dog undtagelser, for en række af de 57 lokale håndværker-og industriforeninger i Håndværksrådets medlemskreds har gjort et kæmpe benarbejde og bl.a. arrangeret valgmøder og sat deres byrådskandidater stævne. Det har de gjort på egen hånd eller i samarbejde med Håndværksrådet, og møderne har ofte været en stor øjenåbner for de lokale byrådskandidater.

Håndværksråd klager over Frederikshavn Kommune

Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel 12. november 2013, by & liv vendsyssel, side 7


Frederikshavn Kommune er blevet indklaget for Statsforvaltningen. Håndværksrådet er nemlig stærkt utilfreds med, at Park & Vej -i modstrid med de politiske tilkendegivelser -fortsat udfører arbejde for private i et betragteligt omfang. ”Det er en højt prioriteret sag her i huset”, siger chefjurist Peter Andersen fra Håndværksrådet om den verserende strid.

”Der er nogle regler for i hvilket omfang en kommune må udføre arbejde for private. Reglerne er sådan, at det må en kommune kun i det omfang, man har midlertidig overskudkapacitet. Og det skal ske til markedsprisen,” forklarer Peter Andersen. Derfor er sagen blevet gransket af Håndværksrådet, og det viser sig nu, at problemet er mere omfangsrigt, end først antaget.

Park & Vej-arbejde koster anlægsgartnere dyrt

Nordjyske Stiftstidende Vendsyssel 12. november 2013, by & liv vendsyssel, side 7


Det er på vegne af Danske Anlægsgartnere, at Håndværksrådet har rejst en sag mod Frederikshavn Kommune. Ifølge landsformanden for Danske Anlægsgartnere, Ejvind Røge fra Fjerritslev, så koster det nemlig dyrt blandt hans medlemmer, at Park & Vej har kontrakter for omkring to millioner kroner årligt med private kunder.

”Det siger mig jo, at der i området yderligere ville være plads til en virksomhed med 5-6 ansatte, hvis ikke de gjorde det her.”

Debat: LÆSERNE: Svar på jobkrisen

Berlingske 10. november 2013, 1. sektion, side 30


138.000 job er forsvundet i den private sektor, og der har kun været vækst i beskæftigelsen i København og Århus til og med trekantsområdet. Hvis de små og mellemstore virksomheder uden for de store uddannelsesbyer havde ansat ligeså mange højtuddannede som i disse byer, ville vi have fået 23.400 nye job. Det er dokumenteret i en analyse lavet af AE for Djøf.

En analyse fra Håndværksrådet viser samtidig, at der er et potentiale på mellem 7.000 og 40.000 nye job for højtuddannede i de helt små virksomheder. Virksomheder, der ansætter højtuddannede, øger værditilvæksten markant. De innoverer mere og skaber også flere arbejdspladser til ufaglærte, faglærte og korttidsuddannede. Det har flere solide analyser påvist.

Virksomhedsledere er stadig utilfredse med kommunen

Helsingør Dagblad 7. november 2013, 1. sektion, side 10


En ny undersøgelse af, hvordan virksomhederne i Helsingør opfatter de lokale erhvervsvilkår, viser, at det i bogstavelig forstand er business as usual -det vil sige, at de erhvervsdrivende ikke er tilfredse med kommunen, mens borgmester Johannes Hecht-Nielsen vurderer, at tingene trods alt går i den rigtige retning.

Undersøgelsen er lavet af Erhvervs-og Industriforeningen for Helsingør og Omegn i samarbejde med Håndværksrådet og andre lignende foreninger ude i andre danske kommuner.

”Vi må konstatere, at der er lang vej endnu. Politikerne må pakke smalltalken væk og tage erhvervslivet seriøst og levere noget handling,” siger David Nilsson, formand for erhvervs-og industriforeningen.

Pris på virksomheders realkredit fordoblet

Berlingske 6. november 2013, business, side 1

JydskeVestkysten 6. november 2013, business, side 1


I kølvandet på finanskrisen er virksomhedernes udgifter til realkreditlån fordoblet - og i mange tilfælde tre-og firedoblet. Siden 2008 er den såkaldte bidragssats, som er det løbende gebyr på et realkreditlån, steget fra et gennemsnit på 0,36 til 0,7 procent. Priserne forhandles individuelt for virksomheder, og især mindre virksomheder og landbrug har oplevet meget højere stigninger på i nogle tilfælde to procentpoint.

”Jeg kan ikke se, hvorfor der skal være så store udsving. Det kan være svært for en virksomhed at håndtere så store ryk,” siger cheføkonom i Håndværksrådet, Jacob Thiel.

Hvad motiverer ejerledere

Af Jani Lykke Methmann Direktør for DS Håndværk & Industri Gerdaslundsvej 12, Odense


Jeg har netop læst en spændende undersøgelse fra Håndværksrådet, som sætter ord og tal på, hvad det er, der motiverer ejerledere i driften og udviklingen af deres virksomhed. I virksomheder med under 20 ansatte er motivationen især ønsket om at levere et fagligt godt stykke arbejde, ønsket om at bestemme selv og ønsket om at skabe en succesfuld virksomhed.

I DS Håndværk & Industri oplever vi typisk, at der er en meget tydelig entreprenørånd i virksomheden i starten af en virksomheds liv - en følelse af fælleskab, ofte med familiære forhold, der giver drivkraft og motiverer handlinger. Som virksomheden vokser, kommer behovet for procedurer, ansvarsfordeling, planer og budgetter, og lederen får en ny rolle - han skal i meget højere grad tage lederskabet i forhold til netop ledelse og lade medarbejderne om det faglige. Ledelse er kimen til at videreudvikle virksomheden.

FAGFORBUND TIL FOLKETINGET: Nye autorisationsregler kan koste menneskeliv

Licitationen - Byggeriets Dagblad 5. november 2013, 1. sektion, side 4


Blik-og Rørarbejderforbundet henvender sig til alle 179 folketingsmedlemmer for at advare mod ny autorisationslov. I et fælles brev til ordførerne på området appellerer direktørerne i Tekniq, Håndværksrådet og DS Håndværk & Industri til, at lovforslaget ændres, idet der i modsat fald vil ske en " alvorlig forringelse af forbrugersikkerheden".

”Regeringen lægger op til, at for eksempel en murervirksomhed vil kunne opnå delautorisation til vandinstallationer i boliger. Men kun en afgrænset del af vandinstallationerne i en bolig -som for eksempel installationerne på et badeværelse, hvorefter en fuldt autoriseret virksomhed skal stå for hovedtilslutningen. Vi tror, at dette vil give stor forvirring hos forbrugerne. Der er lagt op til 15-20 delautorisationer i lovforslaget, så det bliver ganske simpelt umuligt for lægfolk at gennemskue, hvor grænsefladerne mellem fulde og smalle autorisationer går. Det er særlig problematisk, fordi det er boligejerens ansvar, at installationerne er udført lovligt,” skriver Niels Jørgen Hansen, Tekniq, Ane Buch, Håndværksrådet, og Jani Lykke Methmann, DS Håndværk & Industri, blandt andet i deres fælles henvendelse til ordførerne.


Mestre: Penge til lærlinge bør blive i Danmark

Nordjyske Stiftstidende 5. november 2013, erhvervsliv, side 21


Indfør et statsligt tilskud til unge, der vil tage en læreplads i Tyskland. Det forslag har bragt sindene i kog hos adskillige nordjyske arbejdsgivere og arbejdsgiverrepræsentanter. Også chefkonsulent hos Håndværksrådet Heike Hoffman er imod et statsligt løntilskud til danske lærlinge i Tyskland.

”Det giver ingen mening, når man samtidig fjerner støtten til virksomheder, der tager elever i praktik.” Chefkonsulenten synes, at det er en god ide at opfordre unge til at prøve kræfter med en praktikplads i udlandet. ”Men hvis vi endelig skal have et statsligt tilskud, så bør vi hellere poste det i danske lærepladser. ”Vi skal hellere øge danske arbejdsgiveres mulighed for at holde på de elever, der er så friske og modne, at de er parate til at søge læreplads i udlandet.”

Nye vinterregler med usikkerhed

Licitationen - Byggeriets Dagblad 5. november 2013, 1. sektion, side 7


Der er ingen faktuel viden om hvordan den ny vinterbekendtgørelse er blevet anvendt de første to år. Heller ikke i Håndværksrådet har man forsøgt at lave statistik på, hvordan bekendtgørelsen har påvirket medlemsvirksomhederne.

”Meget af byggeriet i vinteren 2011-12 var udbudt, da bekendtgørelsen trådte i kraft og blev derfor bygget efter de gamle regler, så indtil videre vil der kun kunne samles erfaringer fra vinteren 2012-13 og én vinter er ikke meget at basere sig på,” siger chefjurist Peter Andersen fra Håndværksrådet.

Virksomheder frygter kaos

Dagbladet Holstebro 2. november 2013, 1. sektion, side 40


Op mod 70.000 virksomheder mangler stadig en digital postkasse, hvor den tidligere brevpost fra det offentlige nu kan lande i en mail. Hos Håndværksrådet er administrerende direktør Ane Buch grundlæggende glad for idéen om at indføre den digitale post, men når det kommer til måden at implementere systemet på, er tonen en anden.

”Vi har rigtig mange medlemmer, der ringer til os og er vrede og frustrerede over det nye system, fordi de ikke kan oprette en digital postkasse. De er håndværksmestre og har ikke nogen IT-afdeling, der kan stå for det tekniske,” siger Ane Buch.


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

Uddannelse - 9. jan. 2018

Ny beregner: Hvor mange lærlinge skal du have?

Uddannelse - 9. jan. 2018
Brug SMVdanmarks praktikpladsberegner og få et godt bud på, hvor mange lærlinge, du skal have i virk ...

Læs mere
Uddannelse - 5. jan. 2018

Millioner til at lære lærlinge iværksætteri

Uddannelse - 5. jan. 2018
Flere lærlinge fra erhvervsskoler skal starte egen virksomhed. Det er formålet med et nyt millionpro ...

Læs mere
For SMV'er - 4. jan. 2018

Skal du reklamebeskytte din virksomhed?

For SMV'er - 4. jan. 2018
Vil du gerne undgå telefonsælgere, kan du få reklamebeskyttet din virksomhed, men er det overhovedet ...

Læs mere
Uddannelse - 4. jan. 2018

AUB: Kompliceret beregningsmetode fremlagt på Virk.dk

Uddannelse - 4. jan. 2018
På Virk.dk kan du nu beregne, hvor mange lærlinge du skal have for at undgå et merbidrag til Arbejds ...

Læs mere

For SMV'er

Uddannelse - 9. jan. 2018

Ny beregner: Hvor mange lærlinge skal du have?

Uddannelse - 9. jan. 2018
Brug SMVdanmarks praktikpladsberegner og få et godt bud på, hvor mange lærlinge, du skal have i virk ...

Læs mere
For SMV'er - 4. jan. 2018

Skal du reklamebeskytte din virksomhed?

For SMV'er - 4. jan. 2018
Vil du gerne undgå telefonsælgere, kan du få reklamebeskyttet din virksomhed, men er det overhovedet ...

Læs mere
For SMV'er - 22. dec. 2017

Søg hurtigt: Skal din virksomhed have en vækstpilot?

For SMV'er - 22. dec. 2017
Innovationsfonden åbner snart for nye ansøgninger til ’Landdistriktsvækstpiloten’, som er hjælp til ...

Læs mere
For SMV'er - 20. dec. 2017

Vær rollemodel for fremtidens lærlinge

For SMV'er - 20. dec. 2017
Flere folkeskoleelever skal se en attraktiv fremtid med en erhvervsuddannelse. Ved at deltage i kam ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 8. jan. 2018

Kaotiske lærlingeregler bør udskydes seks måneder

Pressemeddelelser - 8. jan. 2018
Indfasningen af det nye praktikplads-AUB er kaotisk, og systemet belønner kun virksomheder, der ikke ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 27. dec. 2017

Nytårsudtalelse: 2017 var SMV’ernes år!

Pressemeddelelser - 27. dec. 2017
2017 var rigt på politiske resultater til gavn for de små og mellemstore virksomheder. Det siger SMV ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 9. dec. 2017

Finanslov med effektivt våben mod sort arbejde

Pressemeddelelser - 9. dec. 2017
SMVdanmark glæder sig over permanentgørelsen af håndværkerfradraget og den nye kvalitetspulje på 170 ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 5. dec. 2017

Flere gode men et dårligt forslag fra Produktivitetsrådet

Pressemeddelelser - 5. dec. 2017
Virksomhederne forbedrer ikke deres produktivitet nok, viser ny rapport fra Produktivitetsrådet. Et ...

Læs mere