Alle nyheder

Kom på messe for halv pris

Internationalisering - 6. sep. 2017

Håndværksrådet står bag fællesstande for små- og mellemstore virksomheder på Formex, Nordstil, TrendSet og som noget nyt på Spring Fair og på Northern Lights – sidstnævnte er Nordstils område for unge designere.

  • Del:
Af: Pia Finne

”Eksportrådet støtter messedeltagelsen ved at dække 50 pct. af omkostningerne”, lyder det fra Jens Kvorning fra Håndværksrådet.

 

Håndværksrådet har igennem en årrække stået bag fællesstande på bl.a. Nordstil og Trendset, hvor udstillerne har kunnet deltage med tilskud fra Eksportrådet. Det er sket med så stor succes, at antallet af messer gradvist er udbygget. Senest er Formex kommet til og fra januar er også Spring Fair i Birmingham med på listen over messer med danske fællestande. Nyt er også, at man til januar - ud over de faste fællesstande på Nordstil - også har fået plads stillet til rådighed i Northern Lights-området for nye, unge designere. 

 

”Og selv om der er god tid til messerne, vil det være en rigtig god idé at overveje deltagelse på messerne allerede nu, for jo før vi får tilmeldingerne, jo bedre placeringer kan vi få”, slår Jens Kvorning, afdelingschef i Håndværksrådet, og manden, der står bag det store arbejde, det er, at søge Eksportrådet om støtte til fællesstandene, fast. 

 

Det er muligt at få plads på fællestande på følgende messer: 


Spring Fair er som nævnt ny på Håndværksrådets messeliste, og den er kommet på, fordi den har været efterspurgt af flere medlemmer. 

 

”Vi vil meget gerne have henvendelser fra virksomheder i forhold til, hvilke messer, vi skal forsøge at få støtte til”, lyder det fra Jens Kvorning, der videre påpeger, at netop Spring Fair er en meget dyr messe at deltage på, og at de 50 pct. støtte derfor er proportionelt større.

 

”Fællesstanden på Spring Fair giver vores medlemmer mulighed for på favorable vilkår at prøve kræfter med det femte nærmarked efter Oslo, Hamborg, München og Stockholm”, siger Jens Kvorning, og han forklarer, at messeledelsen har tilbudt en attraktiv fællesstand, der er let at dele op, og som er centralt beliggende i hal 6. Standen er placeret på en ”ø” på kun syv meters bredde. Det gør, at dybden på standen kan holdes nede på 3,5 meter. 

 

”Der er kun plads til 7-10 udstillere på fællesstanden, så hurtig tilmelding anbefales”. 

 

 

Fællesstande i Tyskland 

Traditionelt er der stor søgning på deltagelse på Håndværksrådets fællesstande på henholdsvis Nordstil i Hamborg og Trendset i München, og Jens Kvorning er meget glad for, at man nu også har fået mulighed for at tilbyde små stande på Northern Lights på Nordstil. “Northern Lights – Manufacturers and Design” området tilbyder unge designere en mulighed for at vise, hvad de kan på en professionel platform, og over de tre dage, messen varer, vil der være mulighed for at komme i kontakt med indkøbere fra hele Nordtyskland samt fra Skandinavien. 

 

”På Northern Lights har vi fået tildelt tre små stande, og også her er det efter først-til-mølle princippet, og dermed handler det om at være hurtigt ude, hvis man vil være med”, lyder det fra Jens Kvorning. 

 

På Nordstil har man herudover en 200-300 kvm fællesstand, der skal fordeles mellem udstillerne, og på TrendSet har Håndværksrådet en 300 kvm stor fællesstand. 

 

”Det er muligt at søge om plads på fællesstandene på flere messer, ligesom man både kan have en stand på fællesstanden og sin egen stand et andet sted på messen (dog uden tilskud)”, forklarer Jens Kvorning.

 

 

Det får man 

Deltager man i en messe på Håndværksrådets fællesstand, får man 50 pct. af omkostningerne dækket via tilskud fra Eksportrådet. Standlejen er den største udgiftspost, som afhænger af størrelsen på den stand, man ønsker.

 

Omkostninger til belysning, vægge og opstilling af stand varierer meget også for stande af samme størrelse, da det er forskelligt, hvad udstillerne ønsker. Man kan søge om at få f.eks. en belysningsrig og spots dækket med 50 pct., og så er det op til Eksportrådet at vurdere, om der ydes tilskud. Hvis man derimod lejer udstyret er det med sikkerhed tilskudsberettiget, hvis man ikke overskrider budgettet.  

 

”I øvrigt har vi derudover også gode erfaringer med, at lejer vi udstyret samlet, kan vi hente gode rabatter hos messearrangørerne”, fortæller Jens Kvorning. 

 

Transport er en anden stor post. Her er det kun indkøbte transportydelser, som en fragtmand eller lejet varebil eller lastvogn, som er tilskudsberettiget. Man sparer altså en del ved at gøre tingene selv, men ikke helt så meget, som man skulle tro, da man så heller ikke får tilskud. 

 

Omkostninger til planlægning og koordinering af fællesstanden og rapportering og regnskabsaflæggelse til Eksportrådet for at få tilskuddet er en fast omkostning, der fordeles i forhold til hver enkelt virksomheds omkostninger og dermed tilskud. 

 

Endelig kommer den fælles markedsføring, som deles ligeligt mellem alle udstillere. 

 

 

Fakturering 

Deltagerne faktureres et aconto beløb, der svarer til de samlede omkostninger fratrukket tilskuddet. Når messen er slut, evalueres den, og der skrives rapport og udarbejdes regnskab, som sendes til revisor og derefter til Eksportrådet. 

 

”Og for at udstillerne ikke får problemer med, at de skal lægge penge ud for næste messe, før de har fået tilskuddet fra den forrige, træder Håndværksrådet til i den mellemliggende periode, hvis man husker at indsende bilag for omkostninger rettidigt”, slutter Jens Kvorning. 

 

 

Vil du vide mere?

Nærmere oplysning om fællesstandenes placering, priser, udstillere m.v. fås ved henvendelse til Jens Kvorning på tlf. 30590686 eller mail: kvorning@hvr.dk


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

For SMV'er - 23. nov. 2017

Bliv klar til de nye persondataregler

For SMV'er - 23. nov. 2017
Har du styr på de nye persondataregler? Hvis ikke du har, så brug tre timer på et SMV-rettet kursus ...

Læs mere
Politik - 21. nov. 2017

Debat: Sorte håndværkere tager ikke lærlinge

Politik - 21. nov. 2017
Hvis Håndværkerfradraget forsvinder, vil unge få sværere ved at finde en læreplads. Det skriver SMVd ...

Læs mere
Politik - 20. nov. 2017

Debatindlæg: Gør store udbud mindre

Politik - 20. nov. 2017
Store udbud koster lokale job, lærepladser og aktivitet generelt. I Børsen i dag peger SMVdanmarks v ...

Læs mere
Internationalisering - 19. nov. 2017

Vil du eksportere toldfrit til Canada?

Internationalisering - 19. nov. 2017
Så bør du læse dette... ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 23. nov. 2017

Bliv klar til de nye persondataregler

For SMV'er - 23. nov. 2017
Har du styr på de nye persondataregler? Hvis ikke du har, så brug tre timer på et SMV-rettet kursus ...

Læs mere
For SMV'er - 15. nov. 2017

Ny aftale: Godt nyt for virksomheder, der efteruddanner

For SMV'er - 15. nov. 2017
Trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse indeholder flere gode nyheder til SMV'er, der vil sikr ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2017

Se video: Hvem er SMVdanmark?

For SMV'er - 14. nov. 2017
Se denne video og hør blandt andet SMVdanmarks formand, Niels Techen, fortælle, hvad SMVdanmark kæmp ...

Læs mere
For SMV'er - 10. nov. 2017

Sådan passer du på dit NemID

For SMV'er - 10. nov. 2017
Her er 5 gode råd til, hvordan du bedst sikrer, at dit NemID ikke kommer i de forkerte hænder. ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 13. nov. 2017

Gode og SMV-rettede forslag i ny erhvervspakke

Pressemeddelelser - 13. nov. 2017
Mere vækst i de små og mellemstore virksomheder, mindre bureaukrati og i det hele taget bedre rammer ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 10. nov. 2017

God aftale sikrer flere faglærte

Pressemeddelelser - 10. nov. 2017
Partierne bag beskæftigelsesreformen har netop aftalt at bruge små 100 mio.kr til at hjælpe virksomh ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 8. nov. 2017

Danskerne ønsker BoligJobordning med Håndværkerfradrag

Pressemeddelelser - 8. nov. 2017
Regeringen går stik imod flertallet af danskerne, og dermed vælgerne, når den i sit finanslovsforsla ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 7. nov. 2017

Højtuddannede udvikler små og mellemstore virksomheder

Pressemeddelelser - 7. nov. 2017
Flere og flere højtuddannede finder vej ud i landets små og mellemstore virksomheder. Det viser en n ...

Læs mere