Kommuner skal forpligtes til at følge udbudsresultater
Alle nyheder
Kommuner skal forpligtes til at følge udbudsresultater

Offentligt opgavetyveri: Kommuner skal forpligtes til at følge udbudsresultater

Politik - 12. apr. 2019

Intentionen om at stramme reglerne for det offentliges udregning af egne kontrolbud er god, men virkningsløs hvis ikke det offentlige forpligtes til at følge resultaterne af udbudsrunderne, hvori kontrolbuddene indgår. Det skriver SMVdanmark i sit høringssvar til embedsværket.

  • Del:

Alt for ofte har landets SMV’ere oplevet, at kommuner vælger at lade deres egne håndværkerafdelinger fortsætte med at udføre arbejde for kommunen, selvom et udbud har vist, at private kan udføre opgaverne billigere og bedre. Dertil kommer, at man i det hele taget kan stille spørgsmålstegn ved, om det er rimeligt, at en kommune selv udfører den slags arbejde, i stedet for at lade private virksomheder gøre det. Mange virksomheder oplever, at deres kommune på en gang er virksomhedernes lokale myndighed, potentielt vigtigste kunde, og værste konkurrent, som fratager dem arbejde, og som virksomhederne og deres medarbejdere medfinansierer gennem skatten.

 

Derfor er det, ifølge cheføkonom i SMVdanmark, Lars Magnus Christensen, positivt, at et bredt udsnit af Folketingets partier sidste år besluttede, dels at stramme reglerne for beregningen af de kontroludbud kommuner og regioner afgiver på udførsel af egne opgaver, dels at der oprettes en uafhængig klagemyndighed, som skal give virksomheder én klageindgang, hvis de oplever unfair konkurrence fra det offentlige.

 

Men efter at have nærlæst lovforslagene, der i de sidste måneder har været i høring, opfordrer SMVdanmark blandt andet til, at kommuner og regioner forpligtes til at følge udfaldet af udbudsrunderne.

 

Gode, men virkningsløse tiltag

 

Høringsrunden for udkastene til lovforslag sluttede i mandags og i den forbindelse udtrykte

SMVdanmark tilfredshed med, at kravene til, hvad der skal regnes ind i kommunernes egne kontroludbud, skærpes, så det offentlige ikke kan underbyde de private virksomheder, der ønsker at være leverandører til kommuner og regioner.

 

Men Lars Magnus Christensen påpeger, at skærpelsen er uden reel effekt, hvis ikke kommunerne forpligtes på at følge udbuddets resultat:

 

”I dag er det sådan, at kommunen ikke er forpligtet til at følge resultatet af et udbud og er derfor ikke forpligtet til at bruge en privat leverandør, selvom dennes bud er lavere end kommunes eget. Det har vi gennem årene set mange eksempler på – også selvom forskellen har udgjort flere millioner kroner på flerårige rammeaftaler,” siger Lars Magnus Christensen.

 

”Hvis man kun indfører skærpede krav til udregning af kontrolbud uden samtidig at indføre regler, der forpligter kommuner til at følge resultatet af det udbud, hvori kontrolbuddet indgår, så opnås formålet med loven ikke. Derfor mener vi, at kommunerne skal forpligtes til at følge resultaterne af udbuddene,” siger Lars Magnus Christensen.

 

Hurtigere behandling af klager

 

Et andet forslag er oprettelsen af en fælles klagemyndighed, der skal behandle klager om offentlig erhvervsvirksomhed.

 

”Det har før været en uoverskuelig og langsommelig proces at klage over offentlig erhvervsvirksomhed. Sidste gang SMVdanmark indgav en klage over en kommunes overtrædelse af kommunalfuldmagten, var sagsbehandlingstiden fire år, så det er godt, at man nu vil skabe én effektiv klageinstans,” siger Lars Magnus Christensen, der dog ikke er udelt begejstret:

 

”Vi vil anbefale, at klagemyndigheden skal kunne behandle alle klager ved forhold, hvor private aktører er leverandører til kommuner og alle aspekter som gør sig gældende i den forbindelse. Det gælder f.eks. også hjemmeplejen, hvor konkurrencen mellem offentlig og privat er mest konkret og varig. Der er indenfor det område et klart behov for at sikre en hurtig og effektiv klageadgang.”

 

Klagemyndigheden skal kunne sanktionere

 

I forhold til klager over kommunernes opgavetyveri, opfordrer SMVdanmark til, at klagemyndigheden får mulighed for at sanktionere det offentlige og pålægge erstatning ved tab.

 

Ifølge udkastet får klagemyndigheden en række beføjelser til at skride ind overfor erhvervsaktiviteter og priser, som er regelstridige, men klagemyndigheden tillægges ingen beføjelser til at sanktionere allerede skete overtrædelser eller tildele kompensation til de virksomheder, der har lidt tab som følge af en kommunes overtrædelse af reglerne. Det indebærer, at ingen myndighed risikerer andet, end at man må standse en ulovlig adfærd. Det mener SMVdanmark er uholdbart. En klagemyndighed skal have mulighed for at pålægge sanktioner og tilkende erstatning, hvis det offentlige påfører virksomheder tab, ved at overtræde reglerne. Her kan lovgiver søge inspiration i reglerne for Klagenævn for Udbud.

 

 

 

 

 

 


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

For SMV'er - 21. aug. 2019

Gå hjem-møde: Vind eller forsvind på internettet

For SMV'er - 21. aug. 2019
Hvor god er din hjemmeside? Langt de fleste kunder tjekker virksomheden online, før de beslutter ...

Læs mere
Politik - 20. aug. 2019

Regelforenkling kræver fuld opmærksomhed og ambitioner

Politik - 20. aug. 2019
Erhvervsministeren bør videreføre Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet som to ...

Læs mere
For SMV'er - 19. aug. 2019

Spar på energien - og få penge tilbage

For SMV'er - 19. aug. 2019
Gennem ”Energistyring i XSmall produktionsvirksomheder” kan 12 SMV’er spare penge på energi i produk ...

Læs mere
Uddannelse - 19. aug. 2019

Få overblik over uddannelsestilbud til dine medarbejdere

Uddannelse - 19. aug. 2019
Vil du gerne opkvalificere dine medarbejdere, så kontakt eVejledningen. Du og dine medarbejdere kan ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 21. aug. 2019

Gå hjem-møde: Vind eller forsvind på internettet

For SMV'er - 21. aug. 2019
Hvor god er din hjemmeside? Langt de fleste kunder tjekker virksomheden online, før de beslutter ...

Læs mere
For SMV'er - 19. aug. 2019

Spar på energien - og få penge tilbage

For SMV'er - 19. aug. 2019
Gennem ”Energistyring i XSmall produktionsvirksomheder” kan 12 SMV’er spare penge på energi i produk ...

Læs mere
For SMV'er - 12. aug. 2019

Ny ferielov: Få styr på indberetningen inden 1. september

For SMV'er - 12. aug. 2019
Har du styr på reglerne i forhold til den nye ferielov? Her kan du finde vejledninger fra Skattesty ...

Læs mere
For SMV'er - 7. aug. 2019

Lad os tale sammen den 10. oktober

For SMV'er - 7. aug. 2019
Gør en forskel for mental sundhed, og send en ansøgning på op til 10.000 kr. til et event på din arb ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 11. jul. 2019

Optimismen på vej tilbage blandt SMV’er

Pressemeddelelser - 11. jul. 2019
Efter en kortere periode med faldende optimisme, ser de små og mellemstore virksomheder igen lysere ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 10. jul. 2019

SMV’ERNE MANGLER ARBEJDSKRAFT

Pressemeddelelser - 10. jul. 2019
En tredjedel af de små og mellemstore virksomheder er begrænset af mangel på arbejdskraft. Det gælde ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 26. jun. 2019

POSITIVE TAKTER, MEN FINANSIERINGEN ER ET GODT SPØRGSMÅL

Pressemeddelelser - 26. jun. 2019
SMVdanmark ser både godt og skidt for de små og mellemstore virksomheder i det ’forståelsespapir’, d ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 18. jun. 2019

ØKONOMISKE VISMÆND: INVESTERINGER I SMV’ER BESKATTES HÅRDT

Pressemeddelelser - 18. jun. 2019
De økonomiske vismænd påpeger i rapporten, at afkastet af investeringer i små og mellemstore virksom ...

Læs mere