Lydhørhed overfor SMV’ers frustrationer
Alle nyheder
Lydhørhed overfor SMV’ers frustrationer

Fotograf: John Ehbrecht

Lydhørhed overfor SMV’ers frustrationer

HIF - 29. okt. 2019

Mens den nye erhvervsminister har udtrykt sig positivt om flere sager på SMV’ernes dagsorden, så har regeringens oplæg til finanslov for næste år skabt frustrationer. De kom til udtryk på SMVdanmarks formandsmøde på Christiansborg den 24. oktober, hvor både erhvervsminister Simon Kollerup (S) og erhvervsordførerne fra Venstre, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti stod til rådighed for spørgsmål.

  • Del:
Af: Jon Arskog

Torsdag den 24. oktober var formænd og direktører fra SMVdanmarks medlemsorganisationer samlet til det årlige formandsmøde på Christiansborg.

 

Dagen bød på indlæg fra erhvervsministeren om regeringens vision for en erhvervspolitik for SMV’er; en gennemgang af SMVdanmarks erhvervspolitiske agenda; indlæg om hvordan Fonden for Entreprenørskab kan bidrage til at skabe flere og dygtigere iværksættere; en debat om, hvad SMVdanmarks iværksætterpolitik skal prioritere; et smugkig på SMVdanmarks nye medlemsundersøgelse og til sidst en paneldebat med de erhvervspolitiske ordførere Tommy Ahlers (V), Orla Hav (S) og Hans Kristian Skibby (DF).

 

Minister vil hjælpe SMV’er med udfordringer

Erhvervsminister Simon Kollerup konstaterede, at SMV’erne er rygraden i den danske økonomi, og at hans ambition er at gøre rammevilkårene så lette som muligt for dem, der driver virksomhed på ordentlig og redelig vis, mens dem, der bryder samfundskontrakten og ikke opfører sig ordentligt, skal forvente at få det sværere.

 

Han fremhævede Brexit, den grønne omstilling og digitalisering, som de tre store udfordringer SMV’erne står overfor og som han som minister gerne vil hjælpe med.

 

Se video med Erhvervsministerens vision for SMV'erne

 

Vil ikke love kortere betalingsfrister  

Som afslutning på sin tale, rundede han spørgsmålet om betalingsfrister, som han godt vidste var en elefant i rummet:

 

”Jeg taler med de andre partier om det og afviser ingenting på forhånd. Spørgsmålet er, om det kan isoleres til betalingsfristproblemer, eller om der er et større likviditetsproblem, der kan angribes fra andre vinkler. Jeg kender kampagnen (for kortere betalingsfrister, Red.) og følger med. Hvad den konkrete løsning ender at blive, må vi vente at se. Der skal jo være et flertal bag,” konstaterede han.

 

Afviste klagenævn for offentlige udbud

Inden han drog videre i sit ministerielle liv, fik han et par spørgsmål fra salen med på vejen.

 

Svend Erik Rahbek, formand for Arbejdsgiverforeningen KA, spurgte til det klagenævn for offentlige udbud, som regeringen nu har skrinlagt og konstaterede, at det jo netop er et sted, hvor ordentlighed er væsentligt for SMV’er.

 

Til det svarede Simon Kollerup, at han er enig i missionen, men at det var nemmere at blive enige om at oprette klagenævnet, end at finde ud af, hvordan det helt konkret skulle se ud.

 

”Jeg vil gerne ’comitte’ (forpligte, Red.) mig til at fremme et godt offentligt-privat samarbejde, men vi må finde en anden måde at gøre det på, som ikke er klageinstans,” sagde han.

 

Kommunerne skal gå forrest i indsats mod social dumping

Formanden for Danske Malermestre og Håndværkerforeningen København, Per Vangekjær tog også fat i spørgsmålet om ordentlighed og spurgte til regeringens ambitioner om, at rulle de initiativer Københavns Kommune har taget for at imødegå social dumping ud til landets øvrige kommuner.

 

Til det svarede ministeren, at han meget gerne vil den sociale dumping til livs, men at han ser det som en kommunal opgave.

 

Tag forlængelsen af den arbejdsgiverbetalte sygeperiode af bordet 

Som et sidste spørgsmål kom vicedirektør i SMVdanmark Jakob Brandt på banen med den del af regeringens finanslovsforslag, der går på at forlænge den arbejdsgiverbetalte sygedagpengeperiode fra 30 til 40 dage.

 

Han fremhævede, at SMVdanmark netop har spurgt sine medlemmer, hvordan de vil agere, hvis de skal betale de ekstra 10 dage for deres syge medarbejdere. Resultatet er, at et så stort antal virksomheder ikke vil fortsætte med at tage risikomedarbejdere ind i samarbejde med jobcentre og kommuner, at det ikke vil give det provenu, som regeringen forestiller sig. Han opfordrede derfor regeringen til at tage forslaget af bordet.   

 

Til det svarede ministeren interesseret, at netop på grund af de erfaringer, som SMVdanmark har og gør sig med sit bagland, er samarbejdet med SMVdanmark vigtigt – og han opfordrede til at argumenterne kommer på bordet – og at samarbejdet i det hele taget intensiveres.   

 

Også erhvervsordførerne fra Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet svarede på spørgsmål og inviterede til mere samarbejde.

 

Sten Søkvist fra Håndværkerforeningen København og TEKNIQ Arbejdsgiverne spurgte til regeringens forslag om finansiering af en forhøjet arveafgift til 3 pct. over 30 år. Det var en højere rente end han kunne få i banken.

 

Her måtte Orla Hav fra Socialdemokratiet forsvare sin regering. Han pegede på, at det vigtigste er, at man kender de vilkår, man generationsskifter under og at det nu engang er sådan, at regeringen vil prioritere velfærden og at den skal finansieres.

 

Et vanvittigt projekt

Hans Kristian Skibby fra Dansk Folkeparti var uenig:

”Selvfølgelig skal pengene beskattes, hvis de i forbindelse med et generationsskifte trækkes ud af virksomheden, men hvis de bliver i den, så er det jo bare en krigserklæring overfor virksomhederne,” sagde han og konstaterede, at det er trist at debatten om arveafgiften i forbindelse med generationsskifte koncentrerer sig om en godsejer på Fyn: 

”De fleste er jo ganske almindelige danske virksomheder,” sagde han.

 

SMV’er er ganske almindelige danskere

Tommy Ahlers fra Venstre mener, at debatten om generationsskifte hviler på en forkert opfattelse af, hvem virksomhederne er.

”Det handler om mennesker, der tror på noget. Diskussionen vidner om, at man tror at virksomhederne er nogen, man bare kan malke. Man taler om storaktionærer osv. Men det er de fleste jo ikke. De er ikke Jørgen Mads Clausen’er, der sidder på et kontor med en udstoppet Tiger. Det er små virksomheder, der har lærepladser. Det er ærgerligt,” sagde Tommy Ahlers.

 

Opildnende konstaterede han dog, at Danmark grundlæggende er et godt sted at drive forretning, men det betyder ikke, at det ikke kan gøres bedre, lød det videre.

 

Se video med erhvervsordfører fra Venstre Tommy Ahlers bud på SMV-vækst

 

Mange uafklarede spørgsmål

 

Blandt de fremmødte var der en udbredt skepsis overfor regeringens planer på flere områder. Emner der blev spurgt til, var mange, men klagenævnet for offentlige udbud var et, som særligt Vibeke Haaning fra KA Pleje var ærgerlig over. Hun oplever, at det er svært at konkurrere med kommunerne, fordi man i udbuddene ikke får betaling for frokostpauser og kørsel til og fra borgerne, hvilket bringer timeprisen ned under overenskomst-niveau.

 

Det kunne Orla Hav dog ikke se noget problem i.”Det står ikke øverst på min hitliste. Det normale i vores samfund i forhold til prisdannelse er et resultat af udbud og efterspørgsel. Nogen vil og nogen vil ikke,” sagde han.

 

Vil der komme rådgivning til SMV’er om, hvordan de kan blive en del af den grønne omstilling?

 

Orla Hav svarede, at han ikke er tilhænger af et tilskuds-Danmark, men han mener, at der er masser af muligheder for virksomhederne til at etablere nye forretningsområder. Han kunne dog godt se en udfordring med, hvordan en frisør kan blive meget grønnere end ved at bruge grønne produkter i sin forretning.

 

Og mens vi er ved frisørerne, spurgte direktør John Petersen for dofk, til behovet for en barselsordning for selvstændige. Her var Orla Hav, Hans Kristian Skibby og Tommy Ahlers enige i, at der er en udfordring. Tommy Ahlers var dog skeptisk, da regningen for Thorning- regeringens forsøg på en løsning var blevet sendt til alle med et CVR-nummer. Men kan man lave en ordning, som ikke rammer alle, men f.eks. kun dem, der er berrettiget til fulde dagpenge, så kan det prøves, lod han forstå.  

 

Tommy Ahlers opfordrede i det hele taget til, at man kan rejse problemstillinger, der tidligere er blevet afvist i Folketinget, da der nu er nogle yngre og måske mere lydhøre medlemmer på tinge. 

 

"Vi har et yngre folketing, der vil noget andet. Så tag sagerne op igen, selvom de har været oppe før."

 


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

For SMV'er - 14. nov. 2019

8 råd mod indbrud i varebilen

For SMV'er - 14. nov. 2019
I 2018 blev der anmeldt 6.943 tyveri fra varebiler. Her er SMVdanmarks 8 gode råd til, hvad du kan g ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2019

Færre oplever tyveri fra deres varebil

For SMV'er - 14. nov. 2019
Hvert år bliver alt for mange SMV’er udsat for indbrud og tyveri fra deres varebil. Tal fra Rigspoli ...

Læs mere
Uddannelse - 14. nov. 2019

Erhvervsuddannelserne er langt mere end 9000 manglende lærepladser

Uddannelse - 14. nov. 2019
Da årsstatistikken for praktikpladser 2018 for et par uger siden kom, lagde børne- og undervisningsm ...

Læs mere
Internationalisering - 12. nov. 2019

Eksport til Tyskland: Danske underleverandører kan blive guld værd i udlandet

Internationalisering - 12. nov. 2019
Trods unikke tekniske og innovative kompetencer er danske underleverandører i metal- og maskinindust ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 14. nov. 2019

8 råd mod indbrud i varebilen

For SMV'er - 14. nov. 2019
I 2018 blev der anmeldt 6.943 tyveri fra varebiler. Her er SMVdanmarks 8 gode råd til, hvad du kan g ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2019

Færre oplever tyveri fra deres varebil

For SMV'er - 14. nov. 2019
Hvert år bliver alt for mange SMV’er udsat for indbrud og tyveri fra deres varebil. Tal fra Rigspoli ...

Læs mere
For SMV'er - 12. nov. 2019

Nu kan alle få vejledning i erhvervshusene

For SMV'er - 12. nov. 2019
Med den nye erhvervsfremmelov fokuserer erhvervshusene ikke længere kun på vækstvirksomheder. Nu kan ...

Læs mere
For SMV'er - 11. nov. 2019

EIB og Vækstfonden går sammen om milliarder til danske SMV’er

For SMV'er - 11. nov. 2019
Med et nyt samarbejde vil Den Europæiske Investeringsbank og Vækstfonden over de næste fem år sikre ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 15. nov. 2019

SMV’er har en vigtig rolle i den grønne omstilling

Pressemeddelelser - 15. nov. 2019
Landets små og mellemstore virksomheder har en stor rolle at spille, når der skal findes løsninger, ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 8. okt. 2019

Aftagende vækst – Motivation til investeringer efterlyses

Pressemeddelelser - 8. okt. 2019
De økonomiske vismænd sætter i deres seneste rapport fokus på den internationale økonomis afmatning, ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 2. okt. 2019

Ekstraskatter på SMV’er er et selvmål

Pressemeddelelser - 2. okt. 2019
Udspillet til finanslov 2020 rummer plusser, men også minusser. Det er i plus, at der kan investeres ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 1. okt. 2019

Statsministeren og SMV’erne holder af hverdagen

Pressemeddelelser - 1. okt. 2019
Ligesom statsministeren, der i sin åbningstale til Folketinget citerede Dan Turèll, holder de små og ...

Læs mere