Skab incitamenter til grøn omstilling
Alle nyheder
Skab incitamenter til grøn omstilling

"Alle erfaringer og undersøgelser viser, at der uden en økonomisk gulerod vil blive investeret alt for lidt i energieffektiviseringer", skriver parterne bag kronikken..

Kronik: Skab incitamenter til grøn omstilling

Politik - 6. mar. 2018

Politikerne bør i et kommende energiforlig give de nødvendige incitamenter til grøn omstilling. Det er til gavn for os alle, skriver SMVdanmark og en række samarbejdspartnere i Børsen.

  • Del:

Kronik af Ane Buch, adm. direktør i SMVdanmark

Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

Henrik Lindved Bang, direktør i  Bygherreforeningen

 

Vi bliver grønnere og grønnere, men vi bruger også mere og mere energi. Energistyrelsen har beregnet, at vores energiforbrug vil stige med 20 pct. fra 2020 til 2030.
 

Det skyldes bl.a. de nye store datacentre i Danmark og udfasningen af PSO-afgiften. Men den negative udvikling er allerede i gang.
 

Nye tal fra Eurostat viser, at Danmarks energiforbrug igen er stigende, og i 2016 var det 4,2 pct. højere end i 1990.
 

Så meget desto mere bekymrende er det, hvis indsatsen for energibesparelser forsvinder ud af det kommende energiforlig.
 

Risikoen er der. Regeringen har tidligere meldt ud, at den nuværende energispareordning skal skrottes. Men vi har endnu ikke set et udspil til en ny ordning. Vores bekymring stiger i takt med, at deadline for en ny energiaftale nærmer sig.Fokuser på flere områder

Den danske energipolitik skal gå på flere ben. Det skal være en indsats, der både fokuserer på udbygning med vedvarende energi, på at integrere den stigende andel af el i energisystemet og på, hvordan vi effektiviserer energiforbruget.
 

Hvis vi baserer den grønne omstilling alene på udbygning med vedvarende energi, bliver det alt for dyrt for Danmark. Og vi risikerer at gå glip af det store og uforløste samfundsøkonomiske potentiale, der ligger i energieffektivisering.
 

Dertil kommer, at Danmark over for EU har forpligtet sig til at sænke energiforbruget med 1,5 pct. om året.

En stor del af den eksisterende danske bygningsmasse er opført i en tid, hvor fokus på energikrav ikke var en central del af de regler der blev bygget efter.

Bygninger står derfor i dag for omkring 40 pct. af det samlede danske energiforbrug. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut er det imidlertid muligt omkostningseffektivt at spare en tredjedel af varmeforbruget i bygninger ved at energieffektivisere. Og der kan spares mio. af kroner ved at renovere, tænke smart og bruge energien mere effektivt.

Nye bygninger er heldigvis meget mere energirigtige end de eksisterende. Men de udgør kun en mindre del, og langt de fleste af de bygninger, vi har i dag, er der også i 2030 og i 2050.

Derfor skal vi have løftet bygningernes energimæssige standard. Vi ønsker ikke, at man slækker på ambitionerne, når det gælder udbygningen af vedvarende energi, tværtimod.

Men hvis den grønne omstilling skal gennemføres omkostningseffektivt, er vi nødt til at også at prioritere indsatsen for at effektivisere energiforbruget.


Guleroden skal være der

Alle erfaringer og undersøgelser viser, at der uden en økonomisk gulerod vil blive investeret alt for lidt i energieffektiviseringer.

Til gengæld kan et økonomisk tilskud ifølge en ny undersøgelse fra YouGov få næsten tre ud af fire boligejere til at foretage flere energirenoveringer i deres hjem.

Der ligger et mindst lige så stort potentiale inden for erhvervsbygninger. Derfor mener vi på tværs af organisationer og brancher, at der fortsat er behov for en ordning, der gør det attraktivt for boligejere og virksomheder at effektivisere deres energiforbrug.

Vi kommer gerne med et bud på de vigtigste elementer: Det skal være en ordning, der sætter brugerne i centrum. De borgere og virksomheder, der kan opnå tilskud, skal samtidig selv kunne beslutte, hvem der skal løse opgaven og bistå med rådgivning.

Samtidig bør ansvaret flyttes til én central og uafhængig aktør uden egeninteresser i projekterne. En ny ordning skal målrettes energiforbruget i bygninger, da det er her, at langt det største potentiale for energibesparelser ligger. Derudover bør den kommende ordning være mere markedsbaseret end den nuværende - en mere konkurrencepræget tilskudsmodel.

Alle aktører skal inviteres med i konkurrencen om at opnå de bedste energibesparelser til den laveste pris, og forbrugeren skal have klar besked om, hvilke muligheder der er for at få tilskud.Målet skal være klart

Endelig er det vigtigt, at den nye ordning er langsigtet, og at der defineres klare mål og rammer som omkostningseffektivt at understøtte målet om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Udover de klimamæssige og økonomiske fordele vil der være en række andre positive samfundseffekter.

Et større politisk fokus på energieffektiviseringer vil også skabe vækst og stigende beskæftigelse, bl.a.i kraft af de danske virksomheder, der har specialiseret sig i at udvikle og producere nye teknologier til energieffektivisering.

Vi appellerer til, at de politiske parter i et kommende energiforlig vil give og ikke fjerne de nødvendige incitamenter til, at bygningsejere og erhvervslivet skærer ned for energiforbruget som en del af den samlede indsats for en grøn omstilling.


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

HIF Danmark - 13. dec. 2018

Tillykke med navnet SMV Silkeborg!

HIF Danmark - 13. dec. 2018
Silkeborg Håndværkerforening skifter navn til SMV Silkeborg. ...

Læs mere
HIF Danmark - 10. dec. 2018

Gratis fyraftensmøde ”Vind eller forsvind på nettet – valget er dit”.

HIF Danmark - 10. dec. 2018
Der er stadig ledige pladser til fyraftensmødet på torsdag - og du er velkommen til at invitere en v ...

Læs mere
Uddannelse - 6. dec. 2018

Ja tak til krav om lærlinge - nej tak til unødigt bøvl

Uddannelse - 6. dec. 2018
Nyt krav om lærlinge ved offentlige udbud fra 5 mio. kr. skal skaffe flere praktikpladser. SMVdanmar ...

Læs mere
Politik - 5. dec. 2018

Fair betalingsfrist: Vi har brug for dig!

Politik - 5. dec. 2018
Vil du støtte SMVdanmarks kampagne for en lovbestemt betalingsfrist på MAX 30 dage, så skriv under n ...

Læs mere

For SMV'er

HIF Danmark - 13. dec. 2018

Tillykke med navnet SMV Silkeborg!

HIF Danmark - 13. dec. 2018
Silkeborg Håndværkerforening skifter navn til SMV Silkeborg. ...

Læs mere
For SMV'er - 5. dec. 2018

SMV'ernes talerør i EU skifter navn

For SMV'er - 5. dec. 2018
Organisationen, der varetager SMVdanmarks interesser i Bruxelles, har skiftet navn til SMEunited. ...

Læs mere
For SMV'er - 3. dec. 2018

Lange betalingsfrister bremser SMV’ers vækst

For SMV'er - 3. dec. 2018
Rasmus Plougmann vil gerne investere i sin virksomhed Climatic, men lange betalingsfrister spænder b ...

Læs mere
For SMV'er - 22. nov. 2018

”Betalingsfrister på 120 dage gør mig vred!”

For SMV'er - 22. nov. 2018
Indehaveren af Hovedstadens Låseservice, Torben Klindt, er træt af at blive mødt med lange betalings ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 13. dec. 2018

SMV-repræsentant i Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse

Pressemeddelelser - 13. dec. 2018
Adm. direktør i BM Silo ApS, Dorte Zacho Martinsen, repræsenterer små og mellemstore virksomheder i ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 13. dec. 2018

Ny lov om erhvervsfremme giver adgang for alle virksomheder

Pressemeddelelser - 13. dec. 2018
SMVdanmark tager meget positivt imod vedtagelsen af den nye lov om erhvervsfremme, der har til formå ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 7. dec. 2018

Undersøgelse slår fast: Revisionspligt er ikke løsningen på fejl i skattebetaling

Pressemeddelelser - 7. dec. 2018
Tilbagerulning af lempelserne i revisionspligten er ikke det rigtige middel til at nedbringe virksom ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 6. dec. 2018

Styrket håndværkerfradrag kan bekæmpe sort arbejde

Pressemeddelelser - 6. dec. 2018
Det sorte arbejde stiger, viser ny undersøgelse fra Rockwoolfonden. Et styrket håndværkerfradrag er ...

Læs mere