Alle nyheder
Skab incitamenter til grøn omstilling

"Alle erfaringer og undersøgelser viser, at der uden en økonomisk gulerod vil blive investeret alt for lidt i energieffektiviseringer", skriver parterne bag kronikken..

Kronik: Skab incitamenter til grøn omstilling

Politik - 6. mar. 2018

Politikerne bør i et kommende energiforlig give de nødvendige incitamenter til grøn omstilling. Det er til gavn for os alle, skriver SMVdanmark og en række samarbejdspartnere i Børsen.

  • Del:

Kronik af Ane Buch, adm. direktør i SMVdanmark

Simon O. Rasmussen, underdirektør i TEKNIQ Installationsbranchen

Michael H. Nielsen, direktør i Dansk Byggeri

Henrik Lindved Bang, direktør i  Bygherreforeningen

 

Vi bliver grønnere og grønnere, men vi bruger også mere og mere energi. Energistyrelsen har beregnet, at vores energiforbrug vil stige med 20 pct. fra 2020 til 2030.
 

Det skyldes bl.a. de nye store datacentre i Danmark og udfasningen af PSO-afgiften. Men den negative udvikling er allerede i gang.
 

Nye tal fra Eurostat viser, at Danmarks energiforbrug igen er stigende, og i 2016 var det 4,2 pct. højere end i 1990.
 

Så meget desto mere bekymrende er det, hvis indsatsen for energibesparelser forsvinder ud af det kommende energiforlig.
 

Risikoen er der. Regeringen har tidligere meldt ud, at den nuværende energispareordning skal skrottes. Men vi har endnu ikke set et udspil til en ny ordning. Vores bekymring stiger i takt med, at deadline for en ny energiaftale nærmer sig.Fokuser på flere områder

Den danske energipolitik skal gå på flere ben. Det skal være en indsats, der både fokuserer på udbygning med vedvarende energi, på at integrere den stigende andel af el i energisystemet og på, hvordan vi effektiviserer energiforbruget.
 

Hvis vi baserer den grønne omstilling alene på udbygning med vedvarende energi, bliver det alt for dyrt for Danmark. Og vi risikerer at gå glip af det store og uforløste samfundsøkonomiske potentiale, der ligger i energieffektivisering.
 

Dertil kommer, at Danmark over for EU har forpligtet sig til at sænke energiforbruget med 1,5 pct. om året.

En stor del af den eksisterende danske bygningsmasse er opført i en tid, hvor fokus på energikrav ikke var en central del af de regler der blev bygget efter.

Bygninger står derfor i dag for omkring 40 pct. af det samlede danske energiforbrug. Ifølge Statens Byggeforskningsinstitut er det imidlertid muligt omkostningseffektivt at spare en tredjedel af varmeforbruget i bygninger ved at energieffektivisere. Og der kan spares mio. af kroner ved at renovere, tænke smart og bruge energien mere effektivt.

Nye bygninger er heldigvis meget mere energirigtige end de eksisterende. Men de udgør kun en mindre del, og langt de fleste af de bygninger, vi har i dag, er der også i 2030 og i 2050.

Derfor skal vi have løftet bygningernes energimæssige standard. Vi ønsker ikke, at man slækker på ambitionerne, når det gælder udbygningen af vedvarende energi, tværtimod.

Men hvis den grønne omstilling skal gennemføres omkostningseffektivt, er vi nødt til at også at prioritere indsatsen for at effektivisere energiforbruget.


Guleroden skal være der

Alle erfaringer og undersøgelser viser, at der uden en økonomisk gulerod vil blive investeret alt for lidt i energieffektiviseringer.

Til gengæld kan et økonomisk tilskud ifølge en ny undersøgelse fra YouGov få næsten tre ud af fire boligejere til at foretage flere energirenoveringer i deres hjem.

Der ligger et mindst lige så stort potentiale inden for erhvervsbygninger. Derfor mener vi på tværs af organisationer og brancher, at der fortsat er behov for en ordning, der gør det attraktivt for boligejere og virksomheder at effektivisere deres energiforbrug.

Vi kommer gerne med et bud på de vigtigste elementer: Det skal være en ordning, der sætter brugerne i centrum. De borgere og virksomheder, der kan opnå tilskud, skal samtidig selv kunne beslutte, hvem der skal løse opgaven og bistå med rådgivning.

Samtidig bør ansvaret flyttes til én central og uafhængig aktør uden egeninteresser i projekterne. En ny ordning skal målrettes energiforbruget i bygninger, da det er her, at langt det største potentiale for energibesparelser ligger. Derudover bør den kommende ordning være mere markedsbaseret end den nuværende - en mere konkurrencepræget tilskudsmodel.

Alle aktører skal inviteres med i konkurrencen om at opnå de bedste energibesparelser til den laveste pris, og forbrugeren skal have klar besked om, hvilke muligheder der er for at få tilskud.Målet skal være klart

Endelig er det vigtigt, at den nye ordning er langsigtet, og at der defineres klare mål og rammer som omkostningseffektivt at understøtte målet om at være uafhængig af fossile brændsler i 2050. Udover de klimamæssige og økonomiske fordele vil der være en række andre positive samfundseffekter.

Et større politisk fokus på energieffektiviseringer vil også skabe vækst og stigende beskæftigelse, bl.a.i kraft af de danske virksomheder, der har specialiseret sig i at udvikle og producere nye teknologier til energieffektivisering.

Vi appellerer til, at de politiske parter i et kommende energiforlig vil give og ikke fjerne de nødvendige incitamenter til, at bygningsejere og erhvervslivet skærer ned for energiforbruget som en del af den samlede indsats for en grøn omstilling.


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

For SMV'er - 20. mar. 2018

Gratis håndbog: Få et ’ja’ af din bank

For SMV'er - 20. mar. 2018
Vil du være bedre til at tale med din bank, så download bogen ’Sådan forhandler du med din bank’. ...

Læs mere
For SMV'er - 19. mar. 2018

Få gratis hjælp til at finde din næste medarbejder

For SMV'er - 19. mar. 2018
A-kassen FTFa tilbyder nu SMV’er gratis hjælp til rekruttering af medarbejdere til fx administrati ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 16. mar. 2018

Ejerlederne bliver en del af SMVdanmark

Pressemeddelelser - 16. mar. 2018
Erhvervsorganisationen Ejerlederne bliver en del af SMVdanmark. Det står klart, efter at Ejerlederne ...

Læs mere
For SMV'er - 16. mar. 2018

Event: Sådan forhandler du med din bank

For SMV'er - 16. mar. 2018
Vil du blive bedre til at få et ’ja’ af banken, så kom til lanceringen af håndbogen ’Sådan forhandle ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 20. mar. 2018

Gratis håndbog: Få et ’ja’ af din bank

For SMV'er - 20. mar. 2018
Vil du være bedre til at tale med din bank, så download bogen ’Sådan forhandler du med din bank’. ...

Læs mere
For SMV'er - 19. mar. 2018

Få gratis hjælp til at finde din næste medarbejder

For SMV'er - 19. mar. 2018
A-kassen FTFa tilbyder nu SMV’er gratis hjælp til rekruttering af medarbejdere til fx administrati ...

Læs mere
For SMV'er - 16. mar. 2018

Event: Sådan forhandler du med din bank

For SMV'er - 16. mar. 2018
Vil du blive bedre til at få et ’ja’ af banken, så kom til lanceringen af håndbogen ’Sådan forhandle ...

Læs mere
For SMV'er - 8. mar. 2018

Vi skal have flere selvstændige kvinder

For SMV'er - 8. mar. 2018
"Kan det virkelig være rigtigt, at kvinder i 2018 er tvunget til at vælge mellem at være selvstændig ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 20. mar. 2018

Godt nyt: Flere unge vil have en erhvervsuddannelse

Pressemeddelelser - 20. mar. 2018
I år har 19,4 pct. af eleverne i 9. og 10. klasse søgt ind på en erhvervsuddannelse mod 18,5 sidste ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 20. mar. 2018

Ny håndbog: Sådan forhandler du med banken

Pressemeddelelser - 20. mar. 2018
Finans Danmark, FSR - danske revisorer, og SMVdanmark er gået sammen om håndbogen: Sådan forhandler ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 16. mar. 2018

Ejerlederne bliver en del af SMVdanmark

Pressemeddelelser - 16. mar. 2018
Erhvervsorganisationen Ejerlederne bliver en del af SMVdanmark. Det står klart, efter at Ejerlederne ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 12. feb. 2018

SMV’er tager flest lærlinge men snydes for bonus

Pressemeddelelser - 12. feb. 2018
Selvom SMV’erne tager langt flere lærlinge, end de skal, får de ikke del af praktikbonussen. Det vis ...

Læs mere