Tilbud eller overslag, hvad er forskellen?
Alle nyheder
Tilbud eller overslag, hvad er forskellen?

Hvis det viser sig, at dit oprindelige overslag ikke holder, skal du straks orientere kunden, understreger jurist i SMVdanmark, Thea Lyskov Søndergaard.

Juridisk: Tilbud eller overslag, hvad er forskellen?

For SMV'er - 1. mar. 2019

Når en kunde beder om at få lavet et stykke arbejde, og du giver en pris, er det så et tilbud eller et overslag? Få styr på spilleregler og konsekvenserne for udførende virksomheder.

  • Del:
Af: juridisk konsulent Thea Lyskov Søndergaard

Der er naturligvis forskel på, om et arbejde udføres enten i henhold til et tilbud eller efter regning. 

 

Hvis arbejdet udføres i henhold til et tilbud, er prisen bindende. Prisen kan kun undtagelsesvis reguleres, fx hvis der opstår problemer, som den udførende virksomhed ikke med almindelig omhyggelighed kunne have forudset. 

 

Hvis arbejdet derimod udføres efter regning, foreligger der ikke en bindende pris. Ved regningsarbejde skal kunden betale for den tid og de materialer, der er gået til arbejdets udførelse med tillæg af en rimelig avance.

 

Spilleregler, når du giver et overslag

Når et arbejde udføres efter regning, sker det ofte på baggrund af et overslag fra den udførende virksomhed. Et overslag er en løs forhåndstilkendegivelse af, hvad arbejdet ud fra en fagmæssig synsvinkel skønnes at ville komme til at koste.

 

Mange tror fejlagtigt, at der eksisterer en regel om, at den endelige pris maksimalt må overstige overslaget med 10 %. Men der er ingen procentvise grænser for, hvor meget en regning kan overstige et overslag. Et overslag kan sagtens overskrides med et højere beløb. 

 

Hvor bindende er et overslag?

Der er dog i praksis visse spilleregler, der skal overholdes, hvis man vil være sikker på, at en regning holder: 

 

Du må ikke lokke med for lave overslag

For det første skal overslaget være sagligt begrundet. Man skal med andre ord ikke lokke kunderne ind i folden ved bevidst at give et for lavt overslag. Har man afgivet et bevidst forkert overslag eller et overslag med bind for øjnene, løber man en stor risiko for, at kunden vil få ret i et krav om reduktion af den endelige regning.

 

Overslag må ikke være for specifikke

Et overslag bør ikke være alt for specificeret. Jo mere specificeret det er både beløbsmæssigt og i beskrivelsen af arbejdets omfang, jo større er risikoen for, at det vil blive anset for bindende.

 

Advar straks kunden, hvis prisen ikke holder

Hvis det under arbejdets udførelse viser sig, at det oprindelige overslag ikke kan holde, skal man straks orientere kunden. Kunden bør have mulighed for at disponere ud fra den nye situation og fx bestemme, at noget skal ændres eller spares væk, og om arbejdet skal fortsættes. Udover at være en naturlig pligt og service over for kunden, reducerer en sådan orientering risikoen for, at kunden får ret i et senere krav om at få nedsat regningen. Hvis der er givet overslag på byggeområdet, og der er aftalt AB Forbruger, er forbrugeren ikke forpligtet til at betale beløb, der kunne være sparet, såfremt håndværkeren ikke har underrettet forbrugeren om en overskridelse af overslaget.

 

Pas på med ’overslag med loft’

Hvis man som virksomhed angiver et maksimum i forbindelse med et overslag, et såkaldt ”overslag med loft”, betyder det, at arbejdet udføres som regningsarbejde, men at den endelige pris ikke kan overstige det aftalte maksimum. Man skal som virksomhed være varsom med at indgå den type aftaler. At fastsætte et maksimumbeløb forudsætter i princippet en lige så grundig undersøgelse og vurdering som den, der ligger til grund for et fast tilbud.

 

Hvordan løses en uenighed om regningens størrelse?

Hvis kunden rejser indsigelse over for regningen, bør virksomheden tage indsigelsen alvorligt. Hvis virksomheden fastholder regningen, kan den sendes til inkasso, hvilket indebærer en mulighed/risiko for en efterfølgende retssag.

 

Under en eventuel retssag er udgangspunktet, at kunden skal betale det, virksomheden forlanger, med mindre regningen må anses for at være urimelig. Det er i givet fald kunden, der skal bevise, at regningen er urimelig.

 

Drejer uenigheden sig om en byggesag, kan forbrugeren klage til Håndværkets Ankenævn, som SMVdanmark er medstifter af. Klagen kan behandles af ankenævnet, hvis klagen falder inden for ankenævnets kompetence, som omfatter de fleste typer bygge- og reparationsarbejder vedrørende fast ejendom.

Læs mere på www.hvanke.dk.


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

For SMV'er - 20. maj. 2019

Valg: Vil politikerne sænke virksomhedsskatten for SMV’er?

For SMV'er - 20. maj. 2019
Der skal være folketingsvalg den 5. juni, men hvor skal man sætte sit kryds, hvis man vil have en SM ...

Læs mere
HIF - 16. maj. 2019

Nyhed: Lån mellem virksomheder

HIF - 16. maj. 2019
Under overskriften ”Træt af banker, som bare ikke forstår din virksomhed” udfordrer SMVdanmark nu de ...

Læs mere
For SMV'er - 15. maj. 2019

Billedreportage: SMVdanmarks årsmøde 2019

For SMV'er - 15. maj. 2019
SMV'ernes hovederhvervsorganisation SMVdanmark holdt årsmøde den 14. maj 2019. Her kan du se billede ...

Læs mere
For SMV'er - 14. maj. 2019

SMVerhvervslån - lån mellem virksomheder

For SMV'er - 14. maj. 2019
SMV’ere skal have bedre erhvervslån. Derfor har SMVdanmark i dag lanceret SMVerhvervslån.dk, hvor SM ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 20. maj. 2019

Valg: Vil politikerne sænke virksomhedsskatten for SMV’er?

For SMV'er - 20. maj. 2019
Der skal være folketingsvalg den 5. juni, men hvor skal man sætte sit kryds, hvis man vil have en SM ...

Læs mere
For SMV'er - 15. maj. 2019

Billedreportage: SMVdanmarks årsmøde 2019

For SMV'er - 15. maj. 2019
SMV'ernes hovederhvervsorganisation SMVdanmark holdt årsmøde den 14. maj 2019. Her kan du se billede ...

Læs mere
For SMV'er - 14. maj. 2019

SMVerhvervslån - lån mellem virksomheder

For SMV'er - 14. maj. 2019
SMV’ere skal have bedre erhvervslån. Derfor har SMVdanmark i dag lanceret SMVerhvervslån.dk, hvor SM ...

Læs mere
For SMV'er - 14. maj. 2019

Genvalg til SMVdanmark formand

For SMV'er - 14. maj. 2019
SMVdanmarks formand Niels Techen blev genvalgt på det årlige repræsentantskabsmøde. ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 14. maj. 2019

SMVDANMARK VIL ”DISRUPTE” BANKERNE PÅ ERHVERVSLÅN

Pressemeddelelser - 14. maj. 2019
Bankerne er kommet for langt væk fra den basale bankforretning. Det rammer SMV'erne, der må betale n ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 14. maj. 2019

SMV’ERNE SKAL HUSKES I VALGKAMPEN

Pressemeddelelser - 14. maj. 2019
Politikere skal skrue ned for alle løfterne og den hårde tone og fokusere mere på de virksomheder, s ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 10. maj. 2019

"Fremragende at erhvervsministeren er klar på lovgivning"

Pressemeddelelser - 10. maj. 2019
Ministeren er "indstillet på, at vi efter et valg ser nærmere på, om vi skal regulere betalingsfrist ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 28. mar. 2019

SMVdanmark siger farvel til Arbejdsgiverne, men bevarer virksomhederne som medlemmer

Pressemeddelelser - 28. mar. 2019
Organisationen Arbejdsgiverne melder sig ud af SMVdanmark og fusionerer med TEKNIQ. Medlemmerne tilb ...

Læs mere