Virksomheder fravælger retssager
Alle nyheder

Alle nyheder

Her kan du se alle aktuelle nyheder fra SMVdanmark.

  • Del:
Virksomheder fravælger retssager

Virksomheder fravælger retssager

For SMV'er - 15. okt. 2019

I mange tilfælde opgiver små og mellemstore virksomheder at føre en retssag, fordi det økonomiske udbytte ved at føre sagen er for usikkert. Det er et problem for både virksomheder og samfund, lyder det fra SMVdanmarks chefjurist Peter Andersen.

  • Del:
Af: Jon Arskog

Byretterne har siden 2010 oplevet noget der ligner en halvering i antallet af ’almindelige sager’. En del af nedgangen skyldes, at småsager under 50.000 kr. nu afgøres ved en såkaldt småsagsproces ved domstolene.

 

En anden forklaring er, at inkassosager under 100.000 kr., nu kan afgøres af fogedretten, hvis ikke skyldneren har reelle indsigelser imod kravet. Men en fire år gammel intern undersøgelse fra Domstolsstyrelsen peger selv på, at de resterende sager tyder på et fravalg af domstolene.

 

De fleste B2B-tvister i byggeriet afgøres ved voldgift. Det skyldes byggeriets standardkontrakter, AB92/AB18, hvor det er et vilkår, at alle tvister afgøres ved Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlæg. Men chefjurist i SMVdanmark Peter Andersen peger på, at der er mange andre retsforhold, der afgøres ved de almindelige domstole.

 

Udfaldet er for usikkert

Efter SMVdanmarks opfattelse fravælger mange specielt mindre virksomheder i de sager at føre en retssag, og indgår i stedet forlig, som ikke nødvendigvis er rimelige. Årsagen er, at det i sig selv altid er usikkert, hvilket udfald en retssag får. Det kan, ifølge Peter Andersen, ikke være anderledes. Men ud over denne almindelige procesrisiko, har virksomhederne det problem, at selvom de vinder sagen 100 pct., så får de ikke dækket omkostningerne til egen advokat af taberen, fordi domstolene stort set altid tilkender vinderen et væsentlig mindre beløb i sagsomkostninger end den reelle udgift til egen advokat.

 

Reelt dækkes kun en tredjedel

”I en intern undersøgelse konstaterede Domstolsstyrelsen i 2015, at virksomhederne kun får ca. en tredjedel af de faktiske omkostninger dækket - og at de derfor ud fra en omkostningsbetragtning ikke fører sagerne. Alligevel blev satserne ikke ændret,” konstaterer Peter Andersen med beklagelse.

 

Dertil kommer, at det tager lang tid at få en dom, fordi sagsbehandlingstiderne ved domstolene er urimelig lange. Gennemløbstiderne, som man betegner den tid det tager at få afgjort en retssag, er steget meget de seneste år, bl.a. på grund af ekstraordinært mange og store straffesager ved domstolene, og en politisk prioritering af disse straffesager. 

 

"Jo længere tid en retssag varer, desto hårdere bliver den virksomhed, der har et ubetalt pengekrav, belastet likviditetsmæssigt. Det giver store ressourcestærke virksomheder mulighed for at køre mindre virksomheder møre, så de indgår et ofte urimeligt forlig for at få penge i kassen her og nu," siger Peter Andersen og fortsætter:

 

"De forhold skønnes at være årsag til, at virksomhederne i stigende grad dropper retssager – og det er ofte med et økonomisk tab til følge."

 

Udgiften til retssager bør dækkes fuldt ud

SMVdanmark har igennem årene løbende arbejdet med spørgsmålet og har været med til at skabe småsagsprocessen for netop at løse omkostnings- og tidsproblemet i de mindre sager. Undervejs er problemstillingen med tilkendte sagsomkostninger, der ikke modsvarede de reelle omkostninger, blevet påtalt.

 

”SMVdanmarks holdning er, at hvis en part i en retssag får 100 pct. medhold i en sag, så skal parten også have dækket sine reelle omkostninger ved at føre retssag, herunder advokatomkostninger, hvis de er rimelige og sædvanlige. Det og de alt for lange gennemløbstider må politikerne kigge på, for det truer SMV’ernes retssikkerhed,” siger Peter Andersen. 

 

Man bør søge forliget

Udfra en grundlæggende tanke om godt købmandskab opfordrer SMVdanmarks chefjurist medlemmerne til at spare sig selv i videst mulige omfang og søge forliget: 

 

”Uanset om satserne til dækning af advokatsalærer i forbindelse retssager sættes op eller ej, anbefaler vi alle medlemmer af SMVdanmark at strække sig langt for at opnå et forlig. Lykkes det ikke, er der ingen vej udenom en retssag eller en voldgiftssag, hvis ikke man vil forære sit arbejde væk."

 

Netop for at undgå økonomisk ruin ved at skulle føre en sag, opfordrer han videre medlemmerne til at tegne en retshjælpsforsikring som tillæg til deres erhvervsforsikring.

 

"En sådan forsikring dækker en del af omkostningerne ved at føre retssager og voldgiftssager, og forsikringen kan være medvirkende til, at man ikke opgiver sit krav af økonomiske grunde,” slutter Peter Andersen. 

 

 


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet
Alle nyheder

Nyheder

For SMV'er - 14. nov. 2019

8 råd mod indbrud i varebilen

For SMV'er - 14. nov. 2019
I 2018 blev der anmeldt 6.943 tyveri fra varebiler. Her er SMVdanmarks 8 gode råd til, hvad du kan g ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2019

Færre oplever tyveri fra deres varebil

For SMV'er - 14. nov. 2019
Hvert år bliver alt for mange SMV’er udsat for indbrud og tyveri fra deres varebil. Tal fra Rigspoli ...

Læs mere
Uddannelse - 14. nov. 2019

Erhvervsuddannelserne er langt mere end 9000 manglende lærepladser

Uddannelse - 14. nov. 2019
Da årsstatistikken for praktikpladser 2018 for et par uger siden kom, lagde børne- og undervisningsm ...

Læs mere
Internationalisering - 12. nov. 2019

Eksport til Tyskland: Danske underleverandører kan blive guld værd i udlandet

Internationalisering - 12. nov. 2019
Trods unikke tekniske og innovative kompetencer er danske underleverandører i metal- og maskinindust ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 14. nov. 2019

8 råd mod indbrud i varebilen

For SMV'er - 14. nov. 2019
I 2018 blev der anmeldt 6.943 tyveri fra varebiler. Her er SMVdanmarks 8 gode råd til, hvad du kan g ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2019

Færre oplever tyveri fra deres varebil

For SMV'er - 14. nov. 2019
Hvert år bliver alt for mange SMV’er udsat for indbrud og tyveri fra deres varebil. Tal fra Rigspoli ...

Læs mere
For SMV'er - 12. nov. 2019

Nu kan alle få vejledning i erhvervshusene

For SMV'er - 12. nov. 2019
Med den nye erhvervsfremmelov fokuserer erhvervshusene ikke længere kun på vækstvirksomheder. Nu kan ...

Læs mere
For SMV'er - 11. nov. 2019

EIB og Vækstfonden går sammen om milliarder til danske SMV’er

For SMV'er - 11. nov. 2019
Med et nyt samarbejde vil Den Europæiske Investeringsbank og Vækstfonden over de næste fem år sikre ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 15. nov. 2019

SMV’er har en vigtig rolle i den grønne omstilling

Pressemeddelelser - 15. nov. 2019
Landets små og mellemstore virksomheder har en stor rolle at spille, når der skal findes løsninger, ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 8. okt. 2019

Aftagende vækst – Motivation til investeringer efterlyses

Pressemeddelelser - 8. okt. 2019
De økonomiske vismænd sætter i deres seneste rapport fokus på den internationale økonomis afmatning, ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 2. okt. 2019

Ekstraskatter på SMV’er er et selvmål

Pressemeddelelser - 2. okt. 2019
Udspillet til finanslov 2020 rummer plusser, men også minusser. Det er i plus, at der kan investeres ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 1. okt. 2019

Statsministeren og SMV’erne holder af hverdagen

Pressemeddelelser - 1. okt. 2019
Ligesom statsministeren, der i sin åbningstale til Folketinget citerede Dan Turèll, holder de små og ...

Læs mere