’Ekstraskat’ på syge medarbejdere vil give bagslag
Analyser

’Ekstraskat’ på syge medarbejdere vil give bagslag

’Ekstraskat’ på syge medarbejdere vil give bagslag

Analyser - 30. okt. 2019

Det vil hverken give bedre arbejdsmiljø eller en indtægt for staten, hvis regeringen får sit forslag om at forlænge den arbejdsgiverbetalte sygeperiode fra 30 til 40 dage vedtaget. Det viser en undersøgelse, som SMVdanmark har foretaget. Tværtimod vil det føre til at flere kommer til at stå udenfor arbejdsmarkedet.

  • Del:
Af: Jon Arskog

I disse dage forhandler regeringen og dens støttepartier om det kommende års finanslov. Et af spørgsmålene, der diskuteres, er, regeringens forslag om, at arbejdsgivere fremover først kan få sygedagpengerefusion efter 40 dage mod 30 dage i dag.

 

Arbejdsgiverne skal altså betale yderligere 10 dage for langtidssygemeldte medarbejderes sygdom, Regeringens forventning er, at forslaget vil presse både private og offentlige arbejdsgiverne til at skabe et bedre arbejdsmiljø – og give et provenu på 215 mio. kr. i 2020 og 460 mio. kr. i årene 2021 til 2023. 

 

Virksomhederne vil ændre adfærd

I dag tager SMV’erne et stort socialt ansvar lokalt og ansætter i samarbejde med kommunerne ofte borgere på kanten af arbejdsmarkedet. I beregningerne fra Finansministeriet er der ikke taget højde for, at virksomhederne vil ændre adfærd, hvis forslaget gennemføres.

 

Imidlertid viser en undersøgelse blandt 1500 medlemmer af SMVdanmark, at virksomhederne vil afholde sig fra at ansætte medarbejdere, der er i risiko for at have et højt antal sygedage. Dermed vil forslaget gå udover en gruppe borgere, der i forvejen kæmper for at få fodfæste på arbejdsmarkedet, siger vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt:

 

”72 pct. af virksomhederne svarer i vores undersøgelse, at de vil afholde sig fra at ansætte medarbejdere, der har risiko for at få eller har helbredsproblemer, hvis regeringen gennemfører deres forslag. Det betyder, at gruppen af borgere, der er på kanten af arbejdsmarkedet, vil få sværere ved at komme i job,” siger Jakob Brandt, der udmærket forstår virksomhederne.

 

”Det er jo klart, at hvis virksomheder, der synes, at de tager socialt ansvar og bidrager til at afhjælpe lokale problemstillinger, får en ekstraregning for at gøre det, så vil de vende sig mod det. De skal jo kunne retfærdiggøre det både overfor deres bundlinje og deres øvrige medarbejdere, der jo ofte kommer til at tage en ekstra tjans for at dække den manglende kollega ind,” siger han.

 

Regeringens provenu forsvinder

Samtidig viser SMVdanmarks undersøgelse, at regeringens forventede provenu hurtigt kan forsvinde. 

 

Ifølge undersøgelsen har 339 af de 1500 virksomheder i løbet af det sidste år ansat en medarbejder, de ikke ville have ansat, hvis de skulle betale de første 40 sygedage selv. Det svarer til, at 605 medarbejdere ikke ville være kommet i job og dermed alt andet lige forblevet på offentlig forsørgelse.

 

Hvis Finansministeriet i 2017 har ret i, at de offentlige finanser vinder 295.000 kr. hver gang en på offentlig forsørgelse flyttes til job, så sætter man lige over 178 mio. kr. til, alene blandt de 1.500 virksomheder, der har deltaget i SMVdanmarks undersøgelse. 

 

”Når hele arbejdsmarkedet inklusive de offentlige arbejdsgivere, der er tiltænkt at skulle dække halvdelen, er provenuet på 215 mio. kr. indregnes, så er det vist indiskutabelt en underskudsforretning for de offentlige finanser,” konstaterer Jakob Brandt.

 

Tvivl om arbejdsmiljøeffekten

Regeringens argument for at hæve den arbejdsgiverbetalte sygeperiode fra 30 til 40 dage er, at det skal give arbejdsgiverne incitament til at skabe et bedre arbejdsmiljø.

 

”Det har vi forsøgt at grave lidt i, men vi har ikke kunne finde noget, der dokumenterer denne påstand. Regeringen baserer dermed forslaget på en formodning. Vi kan i hvert fald konstatere, at da man i 2012 sidst hævede den arbejdsgiverbetalte sygeperiode med 10 dage, skete der ikke et fald i langtidssygefraværet. Der kom faktisk flere sygemeldinger,” siger Jakob Brandt og refererer til NFA’s fraværsrapport 2017, der viser, at langtidssygefraværet steg fra 2003 og nåede et maksimum i 2006-2007. Herefter faldt sygefraværet igen frem til ca. 2012-2013, hvor der frem til 2015 har været en mindre stigning.

 

 

Pointer fra SMVdanmarks analyse:

 

  • 72% af 1495 virksomheder vil undlade at ansætte medarbejdere, der har risiko for at få eller har helbredsproblemer.
  • 55% af 1495 virksomheder vil være modvillige til at hjælpe Jobcentret med at tage svage ledige ind i virksomheden.
  • 23% af 1500 virksomheder svarer, at de inden for de sidste 12 måneder har ansæt en medarbejder, de ikke ville have ansat, hvis de skulle betale de første 40 sygedage selv. Det svarer til 605 medarbejdere.
  • 1042 virksomheder har oplevet langtidssygemeldinger. De svarer, at 52 pct. på at sygemeldingerne skyldes private årsager. 26 pct. svarer kombination af arbejdsrelaterede og private årsager, mens kun 5 pct. svarer, at det skyldes arbejdsmiljø, stress og andre arbejdsrelaterede mentale udfordringer.

 

 

Udviklingen i arbejdsgiverbetalte sygedage siden 2005:

 

2005: 14 dage

2006: 15 dage - en stigning på 7 pct.

2008: 21 dage - en stigning på 50 pct.

2012: 30 pct. - en stigning på 114 pct.

2020: 40 dage - en stigning på 186 pct.

 

Se SMVdanmarks minianalyse her

 

For yderligere information:

Vicedirektør i SMVdanmark Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27 
Kommunikationschef Jon Arskog: arskog@SMVdanmark | T: +45 61 96 39 99

 


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet

Nyheder

For SMV'er - 20. nov. 2019

Nye tiltag skal styrke SMV’ers konkurrencekraft og eksport

For SMV'er - 20. nov. 2019
Op mod 1000 små danske virksomheder kan i to nye projekter få støtte til at forbedre deres konkurren ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2019

8 råd mod indbrud i varebilen

For SMV'er - 14. nov. 2019
I 2018 blev der anmeldt 6.943 tyveri fra varebiler. Her er SMVdanmarks 8 gode råd til, hvad du kan g ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2019

Færre oplever tyveri fra deres varebil

For SMV'er - 14. nov. 2019
Hvert år bliver alt for mange SMV’er udsat for indbrud og tyveri fra deres varebil. Tal fra Rigspoli ...

Læs mere
Uddannelse - 14. nov. 2019

Erhvervsuddannelserne er langt mere end 9000 manglende lærepladser

Uddannelse - 14. nov. 2019
Da årsstatistikken for praktikpladser 2018 for et par uger siden kom, lagde børne- og undervisningsm ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 20. nov. 2019

Nye tiltag skal styrke SMV’ers konkurrencekraft og eksport

For SMV'er - 20. nov. 2019
Op mod 1000 små danske virksomheder kan i to nye projekter få støtte til at forbedre deres konkurren ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2019

8 råd mod indbrud i varebilen

For SMV'er - 14. nov. 2019
I 2018 blev der anmeldt 6.943 tyveri fra varebiler. Her er SMVdanmarks 8 gode råd til, hvad du kan g ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2019

Færre oplever tyveri fra deres varebil

For SMV'er - 14. nov. 2019
Hvert år bliver alt for mange SMV’er udsat for indbrud og tyveri fra deres varebil. Tal fra Rigspoli ...

Læs mere
For SMV'er - 12. nov. 2019

Nu kan alle få vejledning i erhvervshusene

For SMV'er - 12. nov. 2019
Med den nye erhvervsfremmelov fokuserer erhvervshusene ikke længere kun på vækstvirksomheder. Nu kan ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 15. nov. 2019

SMV’er har en vigtig rolle i den grønne omstilling

Pressemeddelelser - 15. nov. 2019
Landets små og mellemstore virksomheder har en stor rolle at spille, når der skal findes løsninger, ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 8. okt. 2019

Aftagende vækst – Motivation til investeringer efterlyses

Pressemeddelelser - 8. okt. 2019
De økonomiske vismænd sætter i deres seneste rapport fokus på den internationale økonomis afmatning, ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 2. okt. 2019

Ekstraskatter på SMV’er er et selvmål

Pressemeddelelser - 2. okt. 2019
Udspillet til finanslov 2020 rummer plusser, men også minusser. Det er i plus, at der kan investeres ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 1. okt. 2019

Statsministeren og SMV’erne holder af hverdagen

Pressemeddelelser - 1. okt. 2019
Ligesom statsministeren, der i sin åbningstale til Folketinget citerede Dan Turèll, holder de små og ...

Læs mere