For SMV’er

Håndværksrådets Jeppe Rosenmejer repræsenterede SMV'erne i det udvalg, der forberedte den ny markedsføringslov. Loven indeholder flere små forbedringer set med SMV'ernes øjne

Juridisk: Ny markedsføringslov på vej

For SMV'er - 26. jun. 2017

Første juli træder Danmarks nye markedsføringslov i kraft. Se her, hvad den ny lov betyder for dig og din virksomhed.

  • Del:

På overfladen ser den nye markedsføringslov helt anderledes ud end den nugældende. Loven har fået en helt ny opbygning for at blive mere overskuelig og lettere at anvende for praktikerne, blandt andet har markedsføring overfor forbrugere fået sit eget kapitel. Desuden er loven forsøgt gjort mere teknologi-neutral.

 

Gammel vin på nye flasker

Med den nye lov introduceres en række nye begreber for at gøre loven 'direktivkonform' - dvs. at den lever op til EU-direktivt. Indholdsmæssigt er det dog langt henad vejen gammel vin på nye flasker. Derfor vil den hidtidige retspraksis stadig kunne anvendes som fortolkningsbidrag for de nye bestemmelser. Der er med lovændringen ikke indført yderligere forbrugerbeskyttelse. De ændringer der er sket, har om noget sænket forbrugerbeskyttelsen en smule. Her tænkes bl.a. på den øgede mulighed i § 10, stk. 2 for elektronisk markedsføring af ”egne tilsvarende produkter”.

 

I den nye markedsføringslov er fjernet flere regler som følge af dobbeltregulering. Blandt andet er reglerne om prisoplysning og vejledning af forbrugere er taget ud af den nye markedsføringslov uden, at dette dog får en betydning for virksomhederne, idet reglerne i forvejen findes i andre love.

 

Mere præcise regler om fakturering af regningsarbejde

Desuden er sket en præcisering af reglerne om fakturering af regningsarbejde. Tidligere kunne forbrugeren ”i særlige situationer” kræve yderligere oplysninger for at forstå en faktura uden, at der gjaldt en tidsgrænse for denne ret. Det var uvist, hvornår der forelå en ”særlig situation” (hvilket i praksis betød altid), ligesom den manglende tidsgrænse kunne medføre, at virksomhederne skulle gemme dokumentation i uhensigtsmæssig lang tid.

Denne ret for forbrugeren er nu ændret til, at forbrugeren altid kan kræve yderligere oplysninger, men at dette skal ske inden for ”rimelig tid”, der i betænkningen er fastsat til ca. 1. måned.

 

Sætter ind imod skjult markedsføring på sociale medier

Med de nye markedsføringsmetoder på internettet, blandt andet på blogs, sociale medier og Youtube var der et behov for, at reglerne om skjult markedsføring blev mere præcise. I betænkningen anføres nu, at det ikke er nødvendigt, at der foreligger en konkret aftale mellem virksomheden og den der omtaler produktet for, at det kan anses som markedsføring og dermed tydeligt skal fremgå som sådan. Det kunne eksempelvis være, hvor en virksomhed fremsender et produkt til en blogger uden, at der foreligger en aftale eller en forpligtelse for bloggeren til at omtale produktet. Hvis bloggeren imidlertid faktisk omtaler produktet på sin blog, skal det på en eller anden måde tydeligt fremgå, at der er tale om markedsføring, eksempelvis ved at skrive, at det er et sponsoreret indlæg eller at produktet er stillet gratis til rådighed eller lignende.

 

Ikke nye SPAM-regler på B2B-markedet

På initiativ fra Håndværksrådet og de øvrige erhvervsorganisationer indeholdt det oprindelige lovforslag fra udvalget en øget adgang til elektronisk markedsføring i B2B-forhold. Denne del af forslaget blev dog taget ud under den politiske forhandling i Folketinget og fandt derfor desværre ikke vej til den endelig lov.

Der er derfor ikke i øvrigt ændret på fortolkningen af spam i forhold til tidligere, ligesom der heller ikke er ændret på bødestørrelsen for overtrædelse af spamreglerne. Disse ligger således stadig på minimum kr. 10.000 for de første 100 henvendelser og herefter kr. 100 pr. efterfølgende henvendelse. Det vil sige, at 60 henvendelser koster en bøde på kr. 10.000, mens 140 henvendelser koster en bøde på kr. 14.000.

 

Hvorfor ny markedsføringslov?

Den nye markedsføringslov træder i kraft d. 1. juli 2017. Lovændringen sker, fordi EU Kommissionenhar peget på, at Danmark ikke havde implementeret en række markedsføringsretlige direktiver korrekt, og det skal den nye lov råde bod på. Håndværksrådet var repræsenteret i udvalget, der udarbejdede udkastet til loven.

 

Vil du vide mere?

Kontakt jurist og chefkomnsulent Jeppe Rosenmejer på rosenmejer@hvr.dk

 


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet

Nyheder

Uddannelse - 9. jan. 2018

Ny beregner: Hvor mange lærlinge skal du have?

Uddannelse - 9. jan. 2018
Brug SMVdanmarks praktikpladsberegner og få et godt bud på, hvor mange lærlinge, du skal have i virk ...

Læs mere
Uddannelse - 5. jan. 2018

Millioner til at lære lærlinge iværksætteri

Uddannelse - 5. jan. 2018
Flere lærlinge fra erhvervsskoler skal starte egen virksomhed. Det er formålet med et nyt millionpro ...

Læs mere
For SMV'er - 4. jan. 2018

Skal du reklamebeskytte din virksomhed?

For SMV'er - 4. jan. 2018
Vil du gerne undgå telefonsælgere, kan du få reklamebeskyttet din virksomhed, men er det overhovedet ...

Læs mere
Uddannelse - 4. jan. 2018

AUB: Kompliceret beregningsmetode fremlagt på Virk.dk

Uddannelse - 4. jan. 2018
På Virk.dk kan du nu beregne, hvor mange lærlinge du skal have for at undgå et merbidrag til Arbejds ...

Læs mere

For SMV'er

Uddannelse - 9. jan. 2018

Ny beregner: Hvor mange lærlinge skal du have?

Uddannelse - 9. jan. 2018
Brug SMVdanmarks praktikpladsberegner og få et godt bud på, hvor mange lærlinge, du skal have i virk ...

Læs mere
For SMV'er - 4. jan. 2018

Skal du reklamebeskytte din virksomhed?

For SMV'er - 4. jan. 2018
Vil du gerne undgå telefonsælgere, kan du få reklamebeskyttet din virksomhed, men er det overhovedet ...

Læs mere
For SMV'er - 22. dec. 2017

Søg hurtigt: Skal din virksomhed have en vækstpilot?

For SMV'er - 22. dec. 2017
Innovationsfonden åbner snart for nye ansøgninger til ’Landdistriktsvækstpiloten’, som er hjælp til ...

Læs mere
For SMV'er - 20. dec. 2017

Vær rollemodel for fremtidens lærlinge

For SMV'er - 20. dec. 2017
Flere folkeskoleelever skal se en attraktiv fremtid med en erhvervsuddannelse. Ved at deltage i kam ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 8. jan. 2018

Kaotiske lærlingeregler bør udskydes seks måneder

Pressemeddelelser - 8. jan. 2018
Indfasningen af det nye praktikplads-AUB er kaotisk, og systemet belønner kun virksomheder, der ikke ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 27. dec. 2017

Nytårsudtalelse: 2017 var SMV’ernes år!

Pressemeddelelser - 27. dec. 2017
2017 var rigt på politiske resultater til gavn for de små og mellemstore virksomheder. Det siger SMV ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 9. dec. 2017

Finanslov med effektivt våben mod sort arbejde

Pressemeddelelser - 9. dec. 2017
SMVdanmark glæder sig over permanentgørelsen af håndværkerfradraget og den nye kvalitetspulje på 170 ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 5. dec. 2017

Flere gode men et dårligt forslag fra Produktivitetsrådet

Pressemeddelelser - 5. dec. 2017
Virksomhederne forbedrer ikke deres produktivitet nok, viser ny rapport fra Produktivitetsrådet. Et ...

Læs mere