Selvstændig på barsel
For SMV’er

Nyheder for SMV'ER

Her kan du se aktuelle nyheder fra SMVdanmark.

 • Del:
Selvstændig på barsel

Kend reglerne: Selvstændig på barsel

For SMV'er - 24. jun. 2019

Hvor meget kan du få i barselsdagpenge, og hvor meget barsel kan du holde? Se reglerne for barselsdagpenge til selvstændige her.

 • Del:
Af: Heidi Juul Petersen, Foto: iStock

Hvornår skal du søge?

Du skal søge senest otte uger efter, at barnet er født for at få barselsdagpenge. Hvis du starter din orlov efter fødslen, skal du søge barselsdagpenge senest otte uger efter første orlovsdag.

 

Søger du senere, kan du først få barselsdagpenge fra det tidspunkt, hvor Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.

 

Er du selvstændig eller lønmodtager?

Er du ansat i eget ApS eller A/S, er du lønmodtager og ikke selvstændig. Det betyder, at du skal have tilmeldt dig og betalt til barsel.dk for at kunne modtage refusion under barsel.

Læs mere på www.barsel.dk

 

 

Hvor meget kan du få i barselsdagpenge?

Det beløb du kan få i barselsdagpenge beregnes på baggrund af:

 • overskuddet i din virksomhed*
 • eventuel indtægt, der er overført til medarbejdende ægtefælle
 • egne syge- og barselsdagpenge.

Du kan dog højest få 4.355 kr. (2019) om ugen før skat i barselsdagpenge. Det svarer til 117,70 kr. pr. time (2019).

 

For at få det fulde barselsdagpengebeløb, skal din indtægt være mindst 226.460 kr. (2019) om året.

 

*Hvis du ikke har overskud i din virksomhed, og du ikke har tegnet en forsikring, kan du ikke få udbetalt noget i barselsdagpenge.

 

 

Må du arbejde, mens du er på barsel?

Du har som selvstændig tre muligheder for at arbejde under din orlov:

 • Du kan arbejde op til 25 pct. om ugen. Det betyder, at du holder orlov 75 pct. af tiden med 75 pct. af de barselsdagpenge, du kan få på fuld orlov.
 • Du kan arbejde mere end 25 pct. og op til 50 pct. om ugen. Det betyder, at du holder orlov 50 pct. af ugen med halve barselsdagpenge.
 • Genoptager du dit arbejde med mere end 50 pct. om ugen, er det som at arbejde på fuld tid. Du kan derfor ikke få udbetalt barselsdagpenge.

Den tid du som selvstændig arbejder under din orlov, skal du beregne i forhold til det antal ugentlige timer, du har oplyst til Udbetaling Danmark.

 

Eksempel:
Når du i NemRefusion har oplyst, at du arbejder 50 timer om ugen, må du arbejde op til 25 timer om ugen, hvis du vil arbejde halv tid under din orlov. Du skal give Udbetaling Danmark besked, hvis du genoptager dit arbejde

 

 

 

Hvor længe kan du holde orlov som mor? 

 • Før fødslen: 4 ugers graviditetsorlov
  Du kan få barselsdagpenge under graviditetsorloven, som tidligst kan holdes, fra 4 uger før du forventer at føde.
   
 • Efter fødslen: 14 ugers barselsorlov
  Fra dagen efter du har født, har du 2 ugers barselsorlov, som du har pligt til at holde. I forlængelse af de 2 uger, har du yderligere ret til 12 ugers barselsorlov med barselsdagpenge.
   
 • Efter fødslen: 32 ugers forældreorlov
  Efter din barselsorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med faren.

Samlet vil du som mor kunne holde 46 ugers orlov regnet fra dagen efter, barnet er født.

 

 

Hvor længe kan du holde orlov som far?  

 • Efter fødslen: 2 ugers fædreorlov
  Som far eller medmor kan du holde fædreorlov med barselsdagpenge i 2 uger, efter dit barn er født. Du har også mulighed for at holde fædreorloven mere fleksibelt inden for de første 14 uger efter fødslen.                                                                           
  Du må gerne vente med at starte fædreorloven, til barnet er kommet hjem fra hospitalet.
   
 • Efter fødslen: 32 ugers forældreorlov
  Efter din fædreorlov har du 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, som du kan dele med moren. Du kan godt starte på de 32 uger, selvom jeres barn endnu ikke er fyldt 14 uger.

  Du skal som selvstændig være opmærksom på, at du kun kan holde orloven i hele (100 pct.), trekvarte (75 pct.) eller halve (50 pct.) uger.

  Din orlovsgrad opgør du for en hel uge ad gangen og ud fra den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid, du har indberettet i NemRefusion.

 

 

Sygdom under graviditet

Bliver du syg på grund af din graviditet, har du mulighed for at gå tidligere på orlov med barselsdagpenge.

 

Det kan du dog kun, hvis din læge mener, at der er en særlig risiko for dig og dit ufødte barn eller dit arbejde kan skade dit ufødte barn.

 

Som selvstændig skal du søge om barselsdagpenge på virk.dk. Du skal søge senest tre uger efter første fraværsdag. Søger du senere, kan du først få dagpenge fra den dag, Udbetaling Danmark har modtaget din ansøgning.


Når du har søgt, modtager du et brev med Digital Post fra Udbetaling Danmark.

 

Hvis Udbetaling Danmark beder om en lægeattest, skal du kontakte din læge for at få den udfyldt. Lægen skal derefter sende den til Udbetaling Danmark. Vær opmærksom på, at hvis Udbetaling Danmark ikke modtager lægeattesten inden for den frist, du får oplyst, kan det få betydning for din ret til barselsdagpenge.

 

Når Udbetaling Danmark har modtaget dokumentation fra din læge, vil du få svar på din ansøgning.

 


Sygdom under barsel

Bliver du som mor for syg til at passe barnet inden for de første 14 uger efter fødslen, kan faren overtage din ret til orlov i denne periode. Der skal være lægelig dokumentation for, at moren ikke kan passe barnet.

 

Hvis en af forældrene bliver syg under de 32 ugers forældreorlov med barselsdagpenge, kan den anden forælder bruge den resterende del. Det kræver dog, at forælderen på orlov, som bliver syg, afbryder sin orlov ved at give besked til Udbetaling Danmark.

 

 

Når du får ydelser fra Udbetaling Danmark, har du oplysningspligt. Det betyder, at du har pligt til straks at give Udbetaling Danmark besked, hvis din situation ændrer sig, og ændringen har betydning for den ydelse, du søger om eller modtager.

 

 

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål om barselsreglerne, kan du ringe til Udbetaling Danmark på telefon 70 12 80 64.

Se også Virk.dk

Se også Borger.dk

 

 

Læs også

Gravide Charlotte Hytting er bekymret for sin virksomhed under barslen

Kvindernes kampdag: Et sundt iværksættermiljø kræver bedre rettigheder

 

 

 

Kilde: Virk.dk & Borger.dk


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

 1. Nyhedsarkivet

Nyheder

For SMV'er - 21. aug. 2019

Gå hjem-møde: Vind eller forsvind på internettet

For SMV'er - 21. aug. 2019
Hvor god er din hjemmeside? Langt de fleste kunder tjekker virksomheden online, før de beslutter ...

Læs mere
Politik - 20. aug. 2019

Regelforenkling kræver fuld opmærksomhed og ambitioner

Politik - 20. aug. 2019
Erhvervsministeren bør videreføre Virksomhedsforum for enklere regler og Implementeringsrådet som to ...

Læs mere
For SMV'er - 19. aug. 2019

Spar på energien - og få penge tilbage

For SMV'er - 19. aug. 2019
Gennem ”Energistyring i XSmall produktionsvirksomheder” kan 12 SMV’er spare penge på energi i produk ...

Læs mere
Uddannelse - 19. aug. 2019

Få overblik over uddannelsestilbud til dine medarbejdere

Uddannelse - 19. aug. 2019
Vil du gerne opkvalificere dine medarbejdere, så kontakt eVejledningen. Du og dine medarbejdere kan ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 21. aug. 2019

Gå hjem-møde: Vind eller forsvind på internettet

For SMV'er - 21. aug. 2019
Hvor god er din hjemmeside? Langt de fleste kunder tjekker virksomheden online, før de beslutter ...

Læs mere
For SMV'er - 19. aug. 2019

Spar på energien - og få penge tilbage

For SMV'er - 19. aug. 2019
Gennem ”Energistyring i XSmall produktionsvirksomheder” kan 12 SMV’er spare penge på energi i produk ...

Læs mere
For SMV'er - 12. aug. 2019

Ny ferielov: Få styr på indberetningen inden 1. september

For SMV'er - 12. aug. 2019
Har du styr på reglerne i forhold til den nye ferielov? Her kan du finde vejledninger fra Skattesty ...

Læs mere
For SMV'er - 7. aug. 2019

Lad os tale sammen den 10. oktober

For SMV'er - 7. aug. 2019
Gør en forskel for mental sundhed, og send en ansøgning på op til 10.000 kr. til et event på din arb ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 23. aug. 2019

Usikkerheden om boligjobordning er væk

Pressemeddelelser - 23. aug. 2019
Skatteminister Morten Bødskov fastslår i et svar til Folketinget, at regeringen ingen planer har om ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 11. jul. 2019

Optimismen på vej tilbage blandt SMV’er

Pressemeddelelser - 11. jul. 2019
Efter en kortere periode med faldende optimisme, ser de små og mellemstore virksomheder igen lysere ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 10. jul. 2019

SMV’ERNE MANGLER ARBEJDSKRAFT

Pressemeddelelser - 10. jul. 2019
En tredjedel af de små og mellemstore virksomheder er begrænset af mangel på arbejdskraft. Det gælde ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 26. jun. 2019

POSITIVE TAKTER, MEN FINANSIERINGEN ER ET GODT SPØRGSMÅL

Pressemeddelelser - 26. jun. 2019
SMVdanmark ser både godt og skidt for de små og mellemstore virksomheder i det ’forståelsespapir’, d ...

Læs mere