Uddannelse

Finansloven koster praktikpladser

Pressemeddelelser - 21. sep. 2012

Regeringens finanslovsforslag vil koste mange tusinde praktikpladser. Det skyldes, at regeringen lægger op til at fjerne det tilskud, som virksomhederne får, når de tager nye lærlinge.

  • Del:


60 pct. af virksomhederne i Håndværksrådet vil oprette færre praktikpladser eller helt stoppe med at uddanne lærlinge, hvis regeringens finanslovsforslag bliver en realitet. Det viser svar fra 732 virksomheder i en ny medlemsundersøgelse, Håndværksrådet har gennemført. Præmie- og bonusordningen, der i dag belønner virksomheder, som påtager sig et uddannelsesansvar, står nemlig til at blive afskaffet i regeringens finanslovsforslag.

”I dag tager de små og mellemstore relativt flere lærlinge ind end større virksomheder, hvilket AE Rådet senest har dokumenteret i en undersøgelse fra 10. september. Vores egen medlemsundersøgelse viser, at Håndværksrådets medlemmer vil ansætte færre lærlinge, hvis præmie- og bonusordningen nedlægges. Derfor er det særligt bekymrende, at ordningen nedlægges netop nu, hvor praktikpladskøen kun ser ud til at blive længere”. Det siger Heike Hoffmann, erhvervspolitisk konsulent i Håndværksrådet.

Fortsat behov for kriseinstrument
Præmie- og bonusordningen blev indført af tidligere undervisningsminister Bertel Haarder for at støtte de virksomheder, der påtager sig at uddanne lærlinge. I takt med at krisen blev skærpet, har skiftende ministre valgt at forhøje tilskuddet, så virksomheder i dag modtager 70.000 kr. for hver lærling, de ansætter.

”Vores medlemsvirksomheder har et meget stærkt ønske om at give deres fag videre til de unge, men de kan kun påtage sig ansvaret, hvis deres ordrebøger kan bære det. Vores medlemsundersøgelse viser tydeligt, at tilskuddet har været med til at opretholde virkelig mange lærepladser i de små og mellemstore virksomheder”, siger Heike Hoffmann.

”I begyndelsen af uddannelsen er de unge typisk en omkostning for virksomhederne, så vi kan se, at tilskuddet netop er det rygstød, der skal til for at opretholde lærepladserne i en krisetid”, siger Heike Hoffmann.

Straffer både virksomheder og lærlinge
Alle virksomheder betaler til præmie- og bonusordningen via Arbejdsgivernes ElevRefusion, AER.

”Præmie- og bonusordningen er med andre ord et solidarisk kriseinstrument, hvor virksomheder uden lærlinge reelt støtter de virksomheder, der påtager sig et uddannelsesansvar. Fjerner man præmie- og bonusordningen, nedlægger man ikke alene mange praktikpladser, man straffer også de virksomheder, der gør en indsats for at holde antallet af praktikpladser oppe”, siger Heike Hoffmann.

Fakta om undersøgelsen
Håndværksrådet har spurgt 732 virksomheder om deres mulighed for at oprette praktikpladser, hvis præmie- og bonusordningen bortfalder med udgangen af 2012.

Hvad vil det betyde for jeres beslutning om ansættelse af elev eller lærling, hvis præmie- og bonusordningen bortfalder i 2013?

  Respondenter Procent
Vi vil ikke ansætte elever/lærlinge, hvis ordningen bortfalder. 250 23%
Det vil ikke have nogen betydning for antallet af lærlinge i virksomheden. 220 20%
Vi vil ansætte færre elever/lærlinge, hvis ordningen bortfalder. 207 19%
Ikke relevant for min virksomhed 357 33%
Ved ikke  55 5%
Svar fra virksomheder i alt 1.089 100,0%

De virksomheder, spørgsmålet ikke er relevant for, er typisk virksomheder, der fagligt er så specialiserede og snævre, at de ikke er godkendte til en praktikplads.

Kontakt
Erhvervspolitisk konsulent Heike Hoffmann, telefon 25 39 0319
Kommunikationschef Frederik Faurby, telefon 51 34 43 77


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet

Nyheder

Politik - 21. nov. 2017

Debat: Sorte håndværkere tager ikke lærlinge

Politik - 21. nov. 2017
Hvis Håndværkerfradraget forsvinder, vil unge få sværere ved at finde en læreplads. Det skriver SMVd ...

Læs mere
Politik - 20. nov. 2017

Debatindlæg: Gør store udbud mindre

Politik - 20. nov. 2017
Store udbud koster lokale job, lærepladser og aktivitet generelt. I Børsen i dag peger SMVdanmarks v ...

Læs mere
Internationalisering - 19. nov. 2017

Vil du eksportere toldfrit til Canada?

Internationalisering - 19. nov. 2017
Så bør du læse dette... ...

Læs mere
Digitalisering - 17. nov. 2017

Gratis inspirationsmøde: Find digitale løsninger til din virksomhed

Digitalisering - 17. nov. 2017
Under overskriften ’Fra virksomhed til forretning’ går en række udbydere af digitale løsninger samme ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 15. nov. 2017

Ny aftale: Godt nyt for virksomheder, der efteruddanner

For SMV'er - 15. nov. 2017
Trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse indeholder flere gode nyheder til SMV'er, der vil sikr ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2017

Se video: Hvem er SMVdanmark?

For SMV'er - 14. nov. 2017
Se denne video og hør blandt andet SMVdanmarks formand, Niels Techen, fortælle, hvad SMVdanmark kæmp ...

Læs mere
For SMV'er - 10. nov. 2017

Sådan passer du på dit NemID

For SMV'er - 10. nov. 2017
Her er 5 gode råd til, hvordan du bedst sikrer, at dit NemID ikke kommer i de forkerte hænder. ...

Læs mere
For SMV'er - 6. nov. 2017

Registrér dine reelle ejere inden den 1. december 2017

For SMV'er - 6. nov. 2017
Alle danske virksomheder, fonde og foreninger mv. skal inden den 1. december 2017 registrere oplysni ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 13. nov. 2017

Gode og SMV-rettede forslag i ny erhvervspakke

Pressemeddelelser - 13. nov. 2017
Mere vækst i de små og mellemstore virksomheder, mindre bureaukrati og i det hele taget bedre rammer ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 10. nov. 2017

God aftale sikrer flere faglærte

Pressemeddelelser - 10. nov. 2017
Partierne bag beskæftigelsesreformen har netop aftalt at bruge små 100 mio.kr til at hjælpe virksomh ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 8. nov. 2017

Danskerne ønsker BoligJobordning med Håndværkerfradrag

Pressemeddelelser - 8. nov. 2017
Regeringen går stik imod flertallet af danskerne, og dermed vælgerne, når den i sit finanslovsforsla ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 7. nov. 2017

Højtuddannede udvikler små og mellemstore virksomheder

Pressemeddelelser - 7. nov. 2017
Flere og flere højtuddannede finder vej ud i landets små og mellemstore virksomheder. Det viser en n ...

Læs mere