Uddannelse

Hvor velspækkede er SMV'ernes ordrebøger? Og har de folkene til at løse opgaverne? Det undersøger Håndværksrådet hvert kvartal. Læs om Håndværksrådets seneste konjunkturundersøgelse, der bygger på svar fra over 900 SMV'er.

Konjunkturbarometer: Stabilt med positiv udvikling for SMV'erne

Politik - 2. nov. 2016

”Let skyet men med udsigt til sol flere steder i landet”. Sådan beskriver cheføkonom Lars Magnus Christensen udviklingen i Håndværksrådets konjunkturbarometer.

  • Del:
Af: Cheføkonom Lars Magnus Christensen

 

Håndværksrådets Konjunkturbarometer har fundet et stabilt leje med positive takter. Virksomhedernes vurdering af både deres egen virksomhed og Danmarks økonomi som helhed giver nemlig grund til optimisme, selvom mange virksomheder fortsat er begrænsede af mangel på finansiering.

 

Vores nye konjunkturundersøgelse bygger på svar fra over 900 medlemsvirksomheder, og konklusionerne hviler som altid på et solidt grundlag, nemlig fire bagvedliggende parametre, som alle holder barometret oppe: Dels en vurdering af virksomhedens økonomiske situation, dels en vurdering af Danmarks økonomiske situation, dels forventningerne til virksomhedens eget resultat og dels en måling af virksomhedernes investeringslyst.

 

SMV’er tror mere på Dansk økonomi end deres egen

Samlet set ligger vurderingen af Danmarks økonomiske situation dog højere end vurderingen af virksomhedens økonomiske situation. Det viser i Håndværksrådets øjne, at der fortsat er der behov for at understøtte væksten i de små og mellemstore virksomheder, da det er dem, der skal drive væksten frem i dansk økonomi og skabe nye job og lærepladser.

 

Tykkere ordrebøger på vej

Det kræver naturligvis alt sammen, at der er aktivitet i virksomhederne, og heldigvis ser det rigtig fornuftigt ud, når vi spørger ind til virksomhedernes ordretillid. Meldingen fra virksomhederne er nemlig, at der fortsat er forventninger om stigende aktivitet i den kommende tid. Vores måling viser, at ordretilliden ligger på et rigtig fornuftigt niveau med svagt stigende tendens set i forhold til tidligere kvartaler.

 

Stigende mangel på kvalificeret arbejdskraft

Et stadig stigende problem for virksomheder er mangel på kvalificeret arbejdskraft. Det er selvfølgelig positivt, at der politisk stilles skarpt på erhvervsuddannelser, og at vi ad den vej får flere faglærte unge. Men her og nu oplever virksomheder en stigende begrænsning i mangel på kvalificeret arbejdskraft.

 

I 3. kvartal svarer 32 pct. af virksomhederne, at de enten er begrænset eller meget begrænset af mangel på arbejdskraft, hvilket er det højest målte, siden spørgsmålet blev stillet første gang i 2008.

 

Når virksomhederne skal svare på, hvad der er den største udfordring på nuværende tidspunkt, svarer næsten 30 pct., at det er mangel på arbejdskraft. Kigger man blandt virksomheder indenfor bygge/anlæg og industri, så er det ca. 36 pct. Dermed kan der være alvorlige flaskehalse på vej indenfor beskæftigelsen, som man skal være særligt opmærksomme på i den kommende tid.

 

Fortsat alvorlig mangel på finansiering

Virksomhedernes svar indikerer stigende investeringslyst, da en overvægt at virksomhederne vurderer, at det er fordelagtigt at investere i produktionsudvidelser nu i forhold til samme tidspunkt sidste år.

 

Næsten hver tredje virksomhed svarer fortsat, at de er ’begrænset’ eller ’meget begrænset’ af mangel på finansiering. Det er særligt de helt små virksomheder, som oplever en begrænsning. Man skal her hæfte sig ved, at niveauet er forholdsvis stabilt og har siden 2008 ligget i intervallet 25 – 35 pct. hvilket jo viser, at SMV’ernes lånetørke stort set ikke er forbedret siden krisen sidst i ’nullerne’.

 

I vores øjne understreger de store låneproblemer, at der fortsat er behov for at sikre gode finansieringsmuligheder for SMV’erne, særligt i en periode hvor investeringslysten er stor, så det store vækstpotentiale kan blive udløst.

 

Vil du vide mere?

Se Håndværksrådets konjunkturvurdering for tredje kvartal af 2016.

 

Deltag selv i Håndværksrådets konjunkturvurderinger. Tilmeld dig Håndværksrådets analysepanel.

 

Læs flere analyser fra Håndsværksrådet på www.hvr.dk/analyser

 

Kontakt cheføkonom Lars Mangus Christenen på christensen@hvr.dk

 

 


Nyhedsarkiv

Hvis du leder efter en bestemt nyhed, kan du i arkivet over nyheder bladre gennem en længere nyhedsoversigt.

  1. Nyhedsarkivet

Nyheder

For SMV'er - 23. nov. 2017

Bliv klar til de nye persondataregler

For SMV'er - 23. nov. 2017
Har du styr på de nye persondataregler? Hvis ikke du har, så brug tre timer på et SMV-rettet kursus ...

Læs mere
Politik - 21. nov. 2017

Debat: Sorte håndværkere tager ikke lærlinge

Politik - 21. nov. 2017
Hvis Håndværkerfradraget forsvinder, vil unge få sværere ved at finde en læreplads. Det skriver SMVd ...

Læs mere
Politik - 20. nov. 2017

Debatindlæg: Gør store udbud mindre

Politik - 20. nov. 2017
Store udbud koster lokale job, lærepladser og aktivitet generelt. I Børsen i dag peger SMVdanmarks v ...

Læs mere
Internationalisering - 19. nov. 2017

Vil du eksportere toldfrit til Canada?

Internationalisering - 19. nov. 2017
Så bør du læse dette... ...

Læs mere

For SMV'er

For SMV'er - 23. nov. 2017

Bliv klar til de nye persondataregler

For SMV'er - 23. nov. 2017
Har du styr på de nye persondataregler? Hvis ikke du har, så brug tre timer på et SMV-rettet kursus ...

Læs mere
For SMV'er - 15. nov. 2017

Ny aftale: Godt nyt for virksomheder, der efteruddanner

For SMV'er - 15. nov. 2017
Trepartsaftalen om voksen- og efteruddannelse indeholder flere gode nyheder til SMV'er, der vil sikr ...

Læs mere
For SMV'er - 14. nov. 2017

Se video: Hvem er SMVdanmark?

For SMV'er - 14. nov. 2017
Se denne video og hør blandt andet SMVdanmarks formand, Niels Techen, fortælle, hvad SMVdanmark kæmp ...

Læs mere
For SMV'er - 10. nov. 2017

Sådan passer du på dit NemID

For SMV'er - 10. nov. 2017
Her er 5 gode råd til, hvordan du bedst sikrer, at dit NemID ikke kommer i de forkerte hænder. ...

Læs mere

Pressemeddelelser

Pressemeddelelser - 13. nov. 2017

Gode og SMV-rettede forslag i ny erhvervspakke

Pressemeddelelser - 13. nov. 2017
Mere vækst i de små og mellemstore virksomheder, mindre bureaukrati og i det hele taget bedre rammer ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 10. nov. 2017

God aftale sikrer flere faglærte

Pressemeddelelser - 10. nov. 2017
Partierne bag beskæftigelsesreformen har netop aftalt at bruge små 100 mio.kr til at hjælpe virksomh ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 8. nov. 2017

Danskerne ønsker BoligJobordning med Håndværkerfradrag

Pressemeddelelser - 8. nov. 2017
Regeringen går stik imod flertallet af danskerne, og dermed vælgerne, når den i sit finanslovsforsla ...

Læs mere
Pressemeddelelser - 7. nov. 2017

Højtuddannede udvikler små og mellemstore virksomheder

Pressemeddelelser - 7. nov. 2017
Flere og flere højtuddannede finder vej ud i landets små og mellemstore virksomheder. Det viser en n ...

Læs mere