Årsberetning 2018-2019

SMVdanmark har løbet stærkt det seneste år. Vi har haft mange møder og dialog med forskellige ministre og politikere for at skabe de bedst mulige vilkår for små og mellemstore virksomheder, SMV'er. Her kan du læse SMVdanmarks årsberetning for 2018-2019.

Danmark er et SMV-land

De små og mellemstore virksomheder, SMV’er, udgør 99 pct. af alle landets virksomheder. Derfor er det vigtigt, at vi får skabt de bedste rammer til at drive og udvikle SMV’erne, da det kommer os alle til gavn.

”I SMVdanmark kæmper vi for at skabe de bedst mulige rammer for SMV’erne.”

Niels Techen, formand i SMVdanmark

SMVdanmark kender SMV’ernes daglige vilkår og udfordringer. Vi sørger for, at politikere også forstår SMV’erne, når de udformer erhvervspolitik.

Et godt eksempel på resultaterne af vores arbejde i det forløbne år er, at det lykkedes os at fjerne en markant del af det elitære fokus i erhvervsfremme, så alle virksomheder nu har adgang til vejledning i de nye erhvervshuse og ikke kun de såkaldte vækstambitiøse virksomheder.

Den dybt alvorlige nedgang i andelen af unge, der ønsker at tage en erhvervsuddannelse er heldigvis stoppet, og så er det også lykkes at komme igennem med at fjerne det helt urimelige administrationsgebyr til affaldshåndtering, som alle virksomheder er pålagt, uanset om de anvender genbrugspladserne eller ej.

Der er desværre langt igen, før det bliver et populært førstevalg for de unge at tage en erhvervsuddannelse. Der skal også meget mere til, før det bliver let at starte og drive en virksomhed i Danmark, men vi kan heldigvis konstatere, at SMV’erne er kommet på politikernes dagsorden, og det er jo en god start.

Små og mellemstore virksomheder må stå sammen. Det gælder også, når vi taler om FAIR betalingsfrister. Det kan ikke være rigtigt, at små og mellemstore virksomheder er nødt til at acceptere betalingsfrister på helt op til 90 dage for at få en opgave hos de store virksomheder. SMV’erne skal ikke være kassekredit for store, økonomisk stærke virksomheder. SMVdanmark har haft møder med både oppositionen og erhvervsministeren for at appellere til, at lovgivningen ændres til max 30 dages betalingsfrist. Vi har fået støtte fra både S og DF, der vil arbejde for en lovændring.

Måske vil 2019 blive året, hvor vi får en FAIR barselsordning for selvstændige. Det er ikke fair, at selvstændige ikke kan være en del af Barsel.dk og dermed få et supplement til deres barselsdagpenge, når de skal indbetale for deres egne ansatte.  Det er heller ikke fair, at selvstændige ikke kan trække udgifter til nødvendig efteruddannelse fra, ligesom der et stort potentiale for at få bedre skattemæssige vilkår for selvstændiges pensionsopsparing.

SMVdanmark repræsenterer SMV’er i Danmark - uanset branche. Vi arbejder derfor med mange forskellige politiske problemstillinger i løbet af et år, hvoraf nogle har særlig værdi for nogen brancher og andre har særlig værdi for andre brancher. Fælles for alle sager er, at det både handler om at stå sammen og om at skabe de bedst mulige rammer for et bedre Danmark – til gavn for os alle.

Læs mere om vores arbejde i det forgangne år i denne årsberetning.

God fornøjelse

Niels Techen, formand for SMVdanmark

Årets SMV-politik

SMVdanmark arbejder politisk for, at SMV’erne får forbedret deres vilkår for at drive og udvikle deres virksomhed. En del af vores politiske arbejde er i proces og foregår bag lukkede døre. En anden del af vores politiske arbejde foregår i medierne - blandt andet vores egne.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt besøgte SMVdanmarks bestyrelse i september 2018 til en åbenhjertig diskussion af SMV'er og energipolitik.
Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt besøgte SMVdanmarks bestyrelse i september 2018 til en åbenhjertig diskussion af SMV'er og energipolitik. Foto: John Ehbrecht.

Her kan du se nogle artikler, pressemeddelelser, debatindlæg og video med et udvalg af de politiske emner, vi løbende arbejder med:

SMVdanmark arbejder for, at flere vælger en erhvervsuddannelse

SMVdanmark kæmper for en FAIR betalingsfrist

SMVdanmark arbejder for en barselsordning for selvstændige

SMVdanmark arbejder for færre administrative byrder

SMVdanmark arbejder for at skabe bedre udbud

SMVdanmark arbejder for bedre erhvervsuddannelser

SMVdanmark arbejder for eksportfremmemidler målrettet SMV’er

SMVdanmark arbejder for billige betalingsløsninger for SMV’er

SMVdanmark arbejder for at fjerne offentligt opgavetyveri

SMVdanmark kæmper imod unfair konkurrence

SMVdanmark arbejder for mere SMV-venlig erhvervsfremme

SMVdanmark arbejder for bedre digitalisering i SMV’erne

Politiske udvalg 

Her kan du læse, hvad SMVdanmarks udvalg har arbejdet med i 2018 og 2019:

Autoudvalget

Hvem bestemmer over bilens data? Ejeren eller bilfabrikanten? Internetforbundne biler med store mængder data har været et af de store emner i autoudvalget, der arbejder for, at det er bilejeren selv, der ejer bilens data og bestemmer, hvem de må deles med.

Læs mere om arbejdet i Autoudvalget her (PDF til download)

Bygge- og Anlægsudvalget

AB18 har haft høj prioritet i Bygge- og Anlægsudvalget. Udvalget vil også i de kommende år have de nye AB18 standardkontrakter på dagsordenen som et fast punkt for at følge udviklingen og opsamle erfaringer om brugen af de nye kontrakter.

Læs mere om arbejdet i Bygge- og Anlægsudvalget her (PDF til download)

HIF Danmark Udvalget

Udvalgets koncentrer sig om lokal erhvervspolitisk dialog og udvikling. Udvalget arbejder desuden for at styrke de enkelte foreninger gennem erfaringsudveksling og samarbejde.

Læs mere om arbejdet i HIF Danmark Udvalget her (PDF til download)

Internationalt Udvalg

Hvordan får man flere SMV’er til at eksportere? Målrettet eksportfremme til SMV’erne er et af svarene, derfor arbejder SMVdanmark for, at SMV’ere i højere grad bliver tilgodeset, når eksportfremmemidlerne uddeles.

Læs mere om arbejdet i Internationalt Udvalg her (PDF til download)

Uddannelsesudvalget

Hvordan styrker vi SMV’erne mulighed for at efteruddanne sig, og hvordan får vi flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse. Uddannelsesudvalget har haft mange emner op at vende i det forgangne år.

Læs mere om arbejdet i Uddannelsesudvalget her (PDF til download)

SMVdanmark er SMV’ernes forlængede arm til politikerne

SMVdanmark er løbende i kontakt med politikerne for at præge den førte erhvervspolitik i en SMV-venlig retning. Inden den 17. juni skal der afholdes folketingsvalg. Vi har derfor efterspurgt spørgsmål fra vores medlemmer, som vi kunne stille til folketingspartiernes erhvervsordførere.
I denne video kan du høre, hvad politikerne svarer på spørgsmålet 'Hvordan vil politikerne lette de administrative byrder for SMV'erne?', som er stillet af SMV Laila Støve fra Salon Laila i Galten.