Årsberetning 2019-2020

Året har selvsagt været stærkt præget af Corona-krisen og arbejdet for, at SMV’erne skulle komme gennem den så uskadt som muligt. Men krisen har også sat de små og mellemstore virksomheder på danmarkskortet i et omfang, vi ikke har set før. Her er SMVdanmarks årsberetning for 2019-2020.

Siden marts har SMVdanmark kæmpet både på de indre linjer for at få politikere og embedsmænd til at sammensætte de bedst mulige corona-hjælpepakker, og på de ydre ved gennem medierne hele tiden at råbe op og gøre opmærksom på virksomhedernes svære vilkår.

F.eks. var SMVdanmark sammen med ti mindre virksomheder med til et virtuelt SMV-topmøde med Mette Frederiksen i starten af nedlukningen. Her kunne vi fortælle statsministeren, hvordan det føles, når ens virksomhed, opbygget med slid gennem mange år, pludselig stod over for en konkurs, man ingen skyld havde i. Og naturligvis benyttede vi lejligheden til at foreslå hende, hvordan regeringen kunne hjælpe. 

Efterfølgende blev vi inviteret med i mange udvalg, fx regeringens særlige Corona-enhed, hvor vi løbende fastholdt politikerne og embedsmændenes fokus på SMV’erne i hjælpeindsatsen. Det lykkedes, selv om de andre erhvervsorganisationer tydeligvis havde mest travlt med at hjælpe deres store medlemmer.

Medierne har hele tiden været en vigtig ressource for os: Siden marts har SMVdanmark været i avisernes spalter og i tv-stationernes udsendelser over 1.700 gange. Dertil kommer alle de indslag, hvor vi har formidlet en kontakt til medierne, så virksomhederne kunne berette om deres konkrete, daglige udfordringer. Medielobbyismen var og er guld værd i vores arbejde for at få politikerne og resten af den danske befolknings øjne op for virksomhedernes situation. 

Vi er desværre ikke i mål endnu. Der er stadig krise, og mange selvstændige er stadig truet på levebrødet, især dem, hvis forretning er afhængig af turister og af at danskerne kan forsamles frit. Det gælder fx leverandører til festivaler, havnefester og lignende. Alle dem kæmper vi videre for, så de kan gå vinteren i møde med nogenlunde ro i maven og hjælp i ryggen. Det er en hård kamp, for politikerne er begyndt at fokusere på andre områder, fx Arne-pension, politireform og minimumsnormeringer i daginstitutionerne. Men vi kæmper ufortrødent videre.

Der har dog været sejre i løbet af året, der ikke har noget med Corona at gøre. 

Vi fik f.eks. de selvstændige med i den statslige barselsfond. Det manglede bare, for hvorfor skal selvstændige være ringere stillet end ansatte medarbejdere? Siden barselsfonden for selvstændige blev fjernet i 2016, har SMVdanmark arbejdet på at få en ny ordning, og det er en kæmpe sejr, at den nu får effekt fra 2021.

Vi er også kommet et væsentligt skridt på vejen mod kortere betalingsfrister for SMV’erne. Som det er i dag, må de mindre underleverandører ofte agere kassekredit i helt op til tre måneder for deres store kunder. Det er ikke fair. Nu har Erhvervsministeren besluttet sig for en frivillig mærkningsordning, hvor store virksomheder kan tilmelde sig, hvis de forpligter sig til at betale deres regninger inden for 30 dage. Det er et forsøg, der skal køre et år, og er det ikke en succes, har ministeren varslet lovgivning. Ser man på svenskernes fiasko med en lignende ordning, er det nok dér, vi ender.

Af andre ting kan jeg nævne, at vi fik afværget et politisk ønske om, at arbejdsgiverne skulle betale for deres ansattes første 40 sygedage mod nu 30 dage. En anden sejr var, at den 6 mia. kr. store AUB-pulje nu skal gå til de virksomheder, der i høj grad løfter deres ansvar for at uddanne elever og lærlinge. Det gør SMV’erne i stor stil.

Læs mere om vores arbejde i det forgangne år i denne årsberetning.

God fornøjelse!

Niels Techen, formand for SMVdanmark

SMVdanmarks formand Niels Techen
SMVdanmarks formand Niels Techen

Årets SMV-politik

SMVdanmark arbejder politisk for, at SMV’erne får forbedret deres vilkår for at drive og udvikle deres virksomhed. En del af vores politiske arbejde er i proces og foregår bag lukkede døre. En anden del af vores politiske arbejde foregår i medierne - blandt andet vores egne.

Her kan du se et lille udpluk af de analyser og udmeldinger på en række politiske emner, vi er kommet med det seneste år:

Medlemsfordele

Kender du alle dine medlemsfordele?

Udover politisk interessevaretagelse kan du som medlem gratis ringe til vores juridiske hotline, spare penge på forsikringer og få adgang til forskellige rabatter.

Se dine medlemsfordele her

Facebook, LinkedIn og Twitter

Bruger du også de sociale medier? Følg SMVdanmark på de sociale medier og hold dig opdateret på vigtig SMV-politik og SMV-nyheder.

Du kan finde SMVdanmark her:

SMVdanmark på Facebook

SMVdanmark på LinkedIn

SMVdanmark på Twitter