SMVdanmark søger analytiker eller chefanalytiker

Kan du lave den analyse, der sætter dagsordenen politisk og i medierne? I så fald er det dig, vi søger til SMVdanmarks politiske og analytiske arbejde, hvor vi på vegne af og sammen med vores 18.000 medlemsvirksomheder kæmper for at løfte de små og mellemstore virksomheders vilkår ind på Christiansborg.

SMVdanmark søger analytiker eller chefanalytiker

Kan du lave den analyse, der sætter dagsordenen politisk og i medierne? I så fald er det dig, vi søger til SMVdanmarks politiske og analytiske arbejde, hvor vi på vegne af og sammen med vores 18.000 medlemsvirksomheder kæmper for at løfte de små og mellemstore virksomheders vilkår ind på Christiansborg.

Viden og analyser er en grundsten i vores arbejde. Derfor er det afgørende, at du har en god talforståelse, idet du vil skulle omsætte tal – enten fra egne medlemsundersøgelser eller offentlige registre – til analyser på et højt fagligt niveau, der kan afsættes til medier og politikere.  

Dig
Vi forestiller os, at du:

  • Er samfundsvidenskabelig uddannet med stærke kvantitative kompetencer.
  • Har mindst to års erhvervserfaring.
  • Evner at løfte daglige politiske problemstillinger analytisk og kan spotte den gode historie.
  • Ønsker et arbejde i krydsfeltet mellem analyse, politik og kommunikation.
  • Kan sætte dig ind i komplicerede rapporter, lovtekster mv. og udlægge indholdet til kolleger, medlemmer og journalister.
  • Er en dygtig formidler i både skrift og tale.

Det er derudover en fordel, hvis du:

  • Er økonom eller interesserer dig for samfundsøkonomi.
  • Har arbejdet professionelt med surveys.

Jobbet

Det vil være din opgave at hjælpe de små og mellemstore virksomheder ved at anskueliggøre deres udfordringer analytisk og pege på gode løsninger. En del af arbejdet er at kvantificere forskellige problemstillinger på baggrund af spørgeskemaundersøgelser blandt medlemmerne. Der vil desuden være rig mulighed for at benytte andre analysemetoder og datakilder. Arbejdet kan omfatte alle dele af analyseprocessen fra analyseidé til kommunikation af resultaterne til medier, og processen sker typisk i tæt samarbejde med medlemmer, kollegaer, eksperter og andre relevante interessenter.

Du vil indgå i et team af ambitiøse politiske og analytiske medarbejdere med en bred politisk portefølje inden for alle de erhvervspolitiske områder, der har betydning for små og mellemstore virksomheder. Det faglige niveau er højt, og det samme gælder humøret. Du vil referere til cheføkonom Martin Kyed.

Vi kører en løbende proces, hvor der vil blive indkaldt til samtale løbende, indtil den rigtige kandidat er fundet. Stillingen har tiltrædelse snarest muligt. Vi tilbyder løn efter kvalifikationer.

Ansøgninger bedes sendt til Stina Sandstød, sandstoed@smvdanmark.dk.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til Martin Kyed på tlf. 25157831.

SMVdanmark er den eneste danske hovedorganisation, der alene kæmper for de små og mellemstore virksomheder, SMV'erne. Vi varetager politiske interesser på vegne af og sammen med 18.000 medlemsvirksomheder med det mål at gøre det mere attraktivt at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark. Vi hjælper desuden vores medlemmer med juridisk rådgivning, sikrer netværksmuligheder og tilbyder en lang række medlemsfordele.