SMVdanmark søger politisk chefkonsulent med analytisk tæft

Kan du følge en politisk sag fra tanke til lov? Er du klar på at kæmpe sagen i medierne? Kan du lave den analyse, der sætter dagsordenen i medierne og på Christiansborg? I så fald er det dig, vi søger til SMVdanmarks politiske og analytiske arbejde, hvor vi på vegne af og sammen med vores 18.000 medlemsvirksomheder kæmper for at løfte de små og mellemstore virksomheders vilkår ind på Christiansborg.

SMVdanmark søger politisk chefkonsulent med analytisk tæft

Det vil være din opgave at udvikle politikforslag og skrive politiske notater, der kan påvirke eksisterende dagsordener og starte nye. Ligeledes vil det være din opgave at have en tæt relation til politiske aktører og embedsmænd. Dette vil ske i løbende dialog med medlemmer, kollegaer, eksperter og andre relevante interessenter. Du vil også stå i spidsen for et eller flere politiske udvalg.

Viden om politik – herunder særligt økonomi og erhvervsliv, er en grundsten i vores arbejde, og det er derfor vigtigt, at du kan omsætte denne viden til analyser af højt fagligt niveau, der kan afsættes til medier og politikere.

Dig

Vi forestiller os, at du:

  • Ønsker et arbejde i krydsfeltet mellem politik, analyse og kommunikation.
  • Det er en fordel, hvis du har et godt politisk netværk og/eller erfaring fra andre politiske organisationer
  • Har erfaring med udarbejdelse af analyser.
  • Kan sætte dig ind i komplicerede rapporter, lovtekster mv. og udlægge indholdet til kolleger, medlemmer og journalister.
  • Behersker skriftlig formidling i alle discipliner fra notater og høringssvar til debatindlæg og talepapirer.
  • Det er en fordel men ikke et krav, hvis du er uddannet statskundskaber, økonom med politisk erfaring eller lignende med et stærkt analytisk blik.

 

Jobbet

Du vil indgå i et team af politiske og analytiske medarbejdere med en bred politisk portefølje, der refererer til vicedirektør Mia Amalie Holstein.


Vi tilbyder et job med:

  • Høj grad af selvstændighed og kort vej fra tanke til handling.
  • Meget varierende arbejdsopgaver, der vil dække alle politikområder, der har betydning for små og mellemstore virksomheder.
  • Godt arbejdsmiljø med kolleger, der arbejder dedikeret og med højt humør.

Stillingen har tiltrædelse den 1. maj eller snarest muligt. Løn efter kvalifikationer.

Ansøgninger bedes sendt til Stina Sandstød, sandstoed@smvdanmark.dk, senest d. 21. marts.

Ansøgere vil løbende blive indkaldt til samtale. Stillingen kan derfor blive besat inden ansøgningsfristens udløb.

Eventuelle spørgsmål om stillingen kan fås ved henvendelse til Mia Amalie Holstein på tlf. 53557177.

SMVdanmark er den eneste danske hovedorganisation, der alene kæmper for de små og mellemstore virksomheder, SMV'erne. Vi varetager politiske interesser på vegne af og sammen med 18.000 medlemsvirksomheder med det mål at gøre det mere attraktivt at starte og drive selvstændig virksomhed i Danmark. Vi hjælper desuden vores medlemmer med juridisk rådgivning, sikrer netværksmuligheder og tilbyder en lang række medlemsfordele.