Alexander L. Nepper

Chefkonsulent

Primære arbejdsområder: Auto, transport, digitalisering, iværksættere, selvstændiges sociale vilkår.

Tlf: +45 33 93 20 00
Mobil: +45 27 21 04 04

Alexander L. Nepper arbejder med SMVdanmarks politiske interessevaretagelse overfor politikere og myndigheder. Alexander står også for SMVdanmarks Autoudvalg, SMV’ers digitale omstilling og it-sikkerhed samt arbejdet med sociale vilkår for iværksættere og ejere af virksomheder, så barriererne for mennesker, der starter egen virksomhed, fjernes til gavn for hele samfundet.

Baggrund

Alexander er uddannet cand.merc.kom. fra Copenhagen Business School og har tidligere arbejdet på Christiansborg, i en række brancheforeninger og i fagbevægelsen.

Alexander repræsenterer blandt andet SMVdanmark i:

  • SKATs motorkontaktudvalg

An error has occured. See log for information.