Anders Bregnhøj

Juniorkonsulent

Primære arbejdsområder: SMVdanmarks kvartalsvise konjunkturanalyse, analyser, udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser, assistance på projekter og andre forefaldende opgaver.

Tlf: +45 31 49 68 52

Anders Bregnhøj er juniorkonsulent og sørger for at lave spørgeskemaer til SMVdanmarks analyser samt at få skrevet analyserne.

Anders beskæftiger sig primært med at lave analyser, herunder udarbejdelse af den kvartalvise konjunkturanalyse, som gør det muligt for SMVdanmark at sætte vilkårene for de små og mellemstore virksomheder på den politiske dagsorden. Anders hjælper også med at lave udtræk af data, behandling af data, optimering af processer samt redigering af hjemmeside og andre ad hoc-opgaver.

Baggrund

Anders studerer BEng i Global Business Engineering på DTU.