Jon Arskog

Kommunikationschef

Primære arbejdsopgaver: Politikudvikling, pressehåndtering, medlemskommunikation, nyhedsbreve, hjemmeside samt projektarbejde.

Tlf: +45 33 93 20 00
Mobil: +45 61 96 39 99

Jon Arskog er ansvarlig for SMVdanmarks interne og eksterne kommunikation, herunder pressehenvendelser. Han er samtidig tovholder på de forskellige kommunikationsydelser, SMVdanmark leverer til sine medlemsorganisationer.

Jon deltager i SMVdanmarks samarbejde med medlemsorganisationer om organisationsudvikling og holder bl.a. oplæg og workshops om pressehåndtering, medlemskommunikation og organisationsudvikling.

Baggrund

Jon er uddannet journalist fra Danmarks Journalisthøjskole.