Lasse Lundqvist

Konsulent

Primære arbejdsområder: Økonomiske analyser af små og mellemstores virksomheders vilkår. Politisk interessevaretagelse. Formidling af analyser til medier og beslutningstagere. Udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser, udarbejdelse af dataautomatiserede løsninger mm.

Tlf: +45 41 29 20 09

Lasse Lundqvist er konsulent, og sørger for at lave spørgeskemaer til SMVdanmarks analyser samt at få skrevet analyserne.

Lasse beskæftiger sig primært med at lave analyser, herunder udarbejdelse af den kvartalsvise konjunkturanalyse, som gør det muligt for SMVdanmark at sætte vilkårene for de små og mellemstore virksomheder på den politiske dagsorden. Lasse udtrækker data, behandler data, optimerer processer via automatisering, redigerer hjemmesiden samt andre ad hoc-opgaver.

Baggrund

Lasse er uddannet cand.polit fra Københavns Universitet.