Mathias Bille Leerbech

Projektassistent

Primære arbejdsområder: SMVdanmarks kvartalsvise konjunkturanalyse, analyser, udarbejdelse af spørgeskemaundersøgelser, assistance på projekter og andre forefaldende opgaver.

Tlf: +45 32 63 03 29

Mathias Bille Leerbech er projektassistent og sørger for at lave spørgeskemaer til SMVdanmarks analyser samt at få skrevet analyserne.

Mathias beskæftiger sig primært med at lave analyser, herunder udarbejdelse af den kvartalvise konjunkturanalyse, som gør det muligt for SMVdanmark at sætte vilkårene for de små og mellemstore virksomheder på den politiske dagsorden. Mathias hjælper også med at lave udtræk af data, behandling af data, optimering af processer samt redigering af hjemmeside og andre ad hoc-opgaver.

Baggrund

Mathias studerer økonomi på Københavns Universitet.