Peter Andersen

Chefjurist

Primære arbejdsopgaver: Juridisk rådgivning, politisk interessevaretagelse og undervisning.

Tlf: +45 33 93 20 00

Peter Andersen er chef for SMVdanmark juridiske afdeling og arbejder blandt andet med juridisk service over for medlemsvirksomheder og –organisationer. Han afholder juridiske kurser og foredrag om emner af relevans for små og mellemstore virksomheder, ligesom han repræsenterer SMV’erne i en række arbejdsgrupper, lovforberedende udvalg, råd og nævn samt i andre sammenhænge, hvor hans juridiske kompetencer styrker udmøntningen af lovgivning af betydning for SMV’erne.

Baggrund

Peter Andersen er uddannet jurist og advokat, men har deponeret sin advokatbestalling. Han har i en årrække beskæftiget sig med lovgivning målrettet SMV’er.

Peter repræsenterer SMVdanmark i:

  • Konkurrencerådets Rådgivende Udvalg
  • Voldgiftsnævnet for Bygge og Anlægsvirksomhed
  • Voldgiftsinstituttet
  • Byggefagenes Fælles Garantiselskab
  • Håndværkets Ankenævn