Thea Lyskov Søndergaard

Juridisk konsulent, cand.jur.

Primære arbejdsområder: Juridisk rådgivning, undervisning, politisk interessevaretagelse.

Tlf: +45 32 63 03 02

Thea Lyskov Søndergaard er konsulent i SMVdanmarks juridiske afdeling, hvor hun beskæftiger sig med en bred vifte af sager, men især juridisk rådgivning til SMVdanmarks medlemmer. Herudover beskæftiger Thea sig med varetagelse af politiske interesser og underviser desuden på kurser om entreprise- og udbudsret.

Baggrund

Thea er uddannet jurist fra Københavns Universitet.