Jobansøgninger
Jobansøgninger

Samtykke til behandling af personoplysninger

Ansøgning om job hos SMVdanmark

 

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide:

 

 • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail gdpr@smvdanmark.dk eller telefon: +45 33 93 20 00
 • at formålet med at gemme dine personoplysninger er at kunne vurdere dine kvalifikationer i forhold til jobbet
 • at vi kun gemmer de oplysninger, som er helt nødvendige i forhold til formålet

 • at oplysningerne slettes 6 måneder efter afslag – ved ansættelse fortsættes opbevaringen

 • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.
 • at oplysningerne kan videregives til rekrutteringsbureau/headhunter
 • at du skal give et frivilligt samtykke til afgivelse af særlige eller følsomme oplysninger (f. eks. straffeattest, foto til hjemmeside, helbredsoplysninger, medlemskab af navngiven fagforening mm.) - og at du altid har ret til at trække dit samtykke tilbage, hvilket dog undertiden kan tænkes at medføre, at vi ikke kan ansætte dig/fortsætte ansættelsen, f.eks. hvis en ren straffeattest er nødvendigt for ansættelsen
 • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
 • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage
 • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes
 • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser)
 • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.

Vi henviser i øvrigt til vores Cookie- og Privatlivspolitik, som er tilgængelige her på hjemmesiden.