Pension for Selvstændige
Pension for Selvstændige

Samtykke til behandling af personoplysninger

Ansøgning om forsikringsydelser via PFS

 

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide:

 

 • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail gdpr@smvdanmark.dk eller telefon: +45 33 93 20 00
 • at formålet er at kunne levere medlemsservice
 • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.
 • at oplysningerne videregives til Pension for Selvstændige, så de kan vurdere, om den efterspurgte ydelse kan leveres
 • at oplysningerne behandles med hjemmel i dit medlemsskab af SMVdanmark og legitim interesse
 • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
 • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
 • at persondata på potentielle nye kunder indsamles efter opnået samtykke og slettes, når samtykke trækkes tilbage,
 • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes,
 • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser)
 • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.

Vi henviser i øvrigt til vores Cookie- og Privatlivspolitik, som er tilgængelige her på hjemmesiden.