SMVdanmarks analysepanel
SMVdanmarks analysepanel

Samtykke til behandling af personoplysninger

Deltagelse i SMVdanmarks analysepanel

 

Når du afgiver personoplysninger til os på vores hjemmeside, skal du vide:

 

  • at du kan kontakte os som dataansvarlige på mail gdpr@smvdanmark.dk eller telefon: +45 33 93 20 00
  • at formålet er at  påvirke vores politiske dagsorden på vegne af de små og mellemstore virksomheder (SMV’er). Panelet giver os et vigtigt øjebliksbillede af erhvervsklimaet, som er en afgørende del af vores arbejde.
  • Som medlem af panelet får du 4 gange om året tilsendt et spørgeskema, der indeholder spørgsmål om din virksomheds generelle økonomiske situation og aktuelle politiske emner. Det tager typisk 5-10 minutter at besvare spørgeskemaet.
  • at oplysningerne ikke videregives til andre end de personer i virksomheden, der skal arbejde med dine oplysninger.
  • at oplysningerne behandles hos vores underleverandør Rambøll via systemet SurveyXact
  • at vi som dataansvarlige kun anvender systemleverandører og/eller databehandlere, der arbejder i EU/EøS eller på forskellig vis er godkendte af Kommissionen.
  • at du altid har ret til at få indsigt i og berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger eller begrænsning af behandling eller til at gøre indsigelse mod behandling, medmindre der er hjemmel til andet.
  • at persondata på eksisterende kunder, der er nødvendige for at administrerede kundeforholdet ikke slettes
  • at tidligere kunders data slettes 5 år efter kundeforholdets ophør, dog ikke før eventuelle verserende sager og/eller formuerettelige krav er afsluttede/forældede (f.eks. garantiforpligtelser)
  • at du har ret til at klage til www.datatilsynet.dk.

Vi henviser i øvrigt til vores Cookie- og Privatlivspolitik, som er tilgængelige her på hjemmesiden.