SMV’erne vil gerne klimaet, men mangler grønne redskaber

De små og mellemstore virksomheder støtter klimakampen, men de mangler viden om, hvad de selv kan gøre - og et marked der efterspørger de grønne løsninger. Det viser en ny medlemsundersøgelse fra SMVdanmark.

Markedet er endnu ikke modent for grønne løsninger - og de små og mellemstore virksomheder, SMV'erne, mangler viden om konkrete tiltag, de kan gøre for at bidrage til den grønne omstilling i deres hverdag. 

Det fremgår af en undersøgelse, som hovederhvervsorganisationen for små og mellemstore virksomheder, SMVdanmark, har foretaget. 2514 medlemsvirksomheder har givet deres besyv med.

58 pct. mener, at regeringens CO2-mål er vigtige, mens 76 pct. allerede er i gang med grønne initiativer.    

"Det er tydeligt, at SMV’erne gerne vil være med i den grønne omstilling og støtter op om klimakampen, men de påpeger nogle barrierer, der er vigtige for, at vi i Danmark kan komme i hus med de vedtagne klimamål," siger vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt.

Kunderne skal sætte klima over pris

En væsentlig barriere er, ifølge undersøgelsen, at markedet ikke er modent endnu. Således oplever 36 pct. af SMV'erne, at de har kunder, der fokuserer mere på pris end på den klimarigtige løsning. 

"Virksomhederne oplever, at både den private forbruger og erhvervskunderne - både det offentlige og virksomheder - endnu ikke stiller grønne krav, men derimod efterspørger de billigst mulige produkter og løsninger. Uden den efterspørgsel sker den grønne omstilling ikke, det siger sig selv," siger Jakob Brandt og efterlyser derfor initiativer, der kan skabe den motivation hos kunderne.

Viden og værktøjer efterlyses

Men det er ikke kun motivationen i markedet, den er gal med. 25 pct. af SMV'erne efterspørger også viden og værktøjer til hverdagen. 

"De oplever, at de mangler viden og værktøjer til at gennemskue, hvor der kan være fordele for både klimaet og deres økonomi. Især mindre virksomheder mangler viden og rådgivning om klimavenlige muligheder," konstaterer Jakob Brandt, der opfordrer regeringen til at igangsætte initiativer, der kan vise SMV’er, hvordan de med overskuelige konkrete tiltag kan støtte op om Danmarks klimamål.

SMVdanmark har af samme grund etableret Klimanetværket for SMV'er, der skal fremkomme med ideer til, hvordan der skabes grøn omstilling i hverdagen. Netværket består af SMV'er og eksperter, der hver især kan komme med input til bl.a. SMVdanmarks arbejde i regeringens klimapartnerskaber. Klimanetværket afholder sit første møde i eftermiddag.  

 

For yderligere information:

Vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt: brandt@SMVdanmark | T: +45 24 25 27 27
Kommunikationschef i SMVdanmark, Jon Arskog: arskog@smvdanmark.dk | T: +45 61 96 39 99

Du finder SMVdanmarks klimaundersøgelse her