Straksudbetalinger er godt, men skal gælde alle ordningerne

SMVdanmark er glad for erhvervsminister Simon Kollerups udmelding om, at lønkompensationsordningen straksudbetales og visheden om, at ordningen for tabt omsætning til selvstændige udbetales inden 11.maj. SMVdanmark mener dog, at straksudbetaling bør gælde for alle hjælpepakkerne.

Erhvervsminister Simon Kollerup kom onsdag den 29. april 2020 med en udmelding om, at virksomheder, der har søgt om lønkompensation, får straksudbetaling inden 1. maj. Det er en løsning SMVdanmark har presset på for, og derfor er vicedirektør i SMVdanmark, Jakob Brandt, rigtig glad for den udmelding:

"Vi er rigtig glade for dagens udmelding fra erhvervsminister Simon Kollerup. Det er, hvad vi over den sidste tid har presset på for, fordi det ikke nytter noget at have vedtaget nogle hjælpepakker, som ikke når ud til virksomhederne, inden de går konkurs," siger vicedirektør Jakob Brandt.

Af aktstykket fremgår det også, at udbetaling af kompensation for manglende omsætning til selvstændige udbetales senest 11. maj - og ikke som først antaget den 1. maj.

"At de selvstændige nu får en dato, de kan forholde sig til, er godt, men de har altså også regninger at betale den 1. maj, og der er stort set ingen, der har fået udbetaling fra den ordning endnu," konstaterer Jakob Brandt. 

"Dagens udmelding fra ministeren vil helt sikkert redde virksomheder fra konkursen, men vi er ikke i mål endnu. Vores tal og erfaringer taler sit tydelige sprog: Der er brug for straksudbetaling af kompensation for alle ordninger, hvis virksomhederne skal overleve, og arbejdspladserne skal reddes. Hvis ikke virksomhederne her og nu kan betale deres regninger, så redder vi dem ganske enkelt ikke"

Jakob Brandt

Vicedirektør i SMVdanmark

Jakob Brandt opfordrer til at alle kompensationsordninger straksudbetales.
Jakob Brandt opfordrer til at alle kompensationsordninger straksudbetales. Foto: Ulrik Jantzen / BuroJantzen.com.

Meget få har fået fra de øvrige ordninger

"Vi har netop foretaget en medlemsundersøgelse, der viser, at kun 46 pct. har fået lønkompensationen for deres medarbejdere udbetalt. 16 pct. har fået det for tabt omsætning og 2 pct. for kompensation for faste omkostninger. Samtidig er der en del virksomheder, der har svært ved skaffe likviditet i banken og rykker nærmere afgrunden, hvis de ikke allerede er ude over den," fortæller Jakob Brandt.

Behov for at alle ordninger straksudbetales

"Dagens udmelding fra ministeren vil helt sikkert redde virksomheder fra konkursen, men vi er ikke i mål endnu. Vores tal og erfaringer taler sit tydelige sprog: Der er brug for straksudbetaling af kompensation for alle ordninger, hvis virksomhederne skal overleve, og arbejdspladserne skal reddes. Hvis ikke virksomhederne her og nu kan betale deres regninger, så redder vi dem ganske enkelt ikke."

"Derfor foreslår vi samme fremgangsmåde for alle kompensationsordningerne. Udbetal med det samme, gennemfør den nødvendige kontrol, og rejs eventuelle krav om tilbagebetaling bagefter," siger Jakob Brandt.

>>> 3. version >>> Det er rettet, at straksudbetaling inden 1. maj ikke gælder udbetaling for manglende omsætning til selvstændige. 

Jakob Brandt

Adm. direktør

mobil +45 24 25 27 27 tlf +45 32 63 03 04 Læs mere om Jakob Brandt