EUX - en del af svaret

Region Syddanmark og det daværende Vækstforum Syddanmark har bevilget midler til et projekt, der sætter fokus på at skabe praktikpladser til de unge, der vælger at gå EUX-vejen.

Aktiviteter i EUX - en del af svaret

Beskrivelse af EUX-elevprofil - hvem vælger EUX?
Praktikpladsopsøgende arbejde med fokus på EUX-uddannelsesaftaler
Opstilling af prototyper på virksomheder, hvor EUX er et godt perspektiv
Etablering af praktikpladser - både EUX og EUD inden for både merkantile og tekniske fag

Projektet gennemføres i et tæt et samarbejde mellem SMVdanmark og erhvervsskoler i hele Region Syddanmark. Erhvervsskolerne opsøger virksomheder og sikrer, at der bliver indgået uddannelsesaftaler.

Formålet er at skabe en ny fortælling om, at der er praktikpladser at få i Region Syddanmark - både for EUX- og EUD-elever. Kontakten til erhvervslivet handler om at få virksomhederne til at det atraktive potentiale i at ansætte EUX-lærlinge/elever.

Aktiviteterne i projektet skal sikre, at EUX bliver det gode uddannelsesvalg for de unge og en kilde til dygtige elever og lærlinge for virksomhederne.

Projektets formalia og partnere

Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond/Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne Campus Vejle, EUC Syd, EUC Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, Rybners, Handelsgymnasiet Vestfyn, Tønder Handelsskole, IBC, BC Syd, Tietgen, Dalum Landbrugsskole, Gråsten Landbrugsskole, Kjærgaard Landbrugsskole og Ribe Katedralskole samt SMVdanmark.

Erhvervsgymnasiet Grindsted er sleeping partner.

Støttepartnere er Dansk Byggeri, Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Projektleder er Kirsten Bach Kjeldahl, IBC.

Projektets styregruppe består af:

 • Jens Gamauf Madsen, IBC (formand)
 • Anette Fuglkjær, Rybners
 • Niels Peter Hansen, Hansenberg
 • Dorthe Isager, Tietgen
 • Ulrich Skytte, Campus Vejle
 • Jens Kruse, Dalum Landbrugsskole.

Projektet blev sat i gang i august 2016 og slutter den 31. december 2020.

Finansiering

Projektets investorer

Projektet er finansieret af Den Europæiske Socialfond/Syddansk Vækstforum og Region Syddanmark.

Hvem deltager i projektet?

Partnerkreds

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem erhvervsskolerne Campus Vejle, EUC Syd, EUC Lillebælt, Syddansk Erhvervsskole, Svendborg Erhvervsskole og Gymnasier, Rybners, Handelsgymnasiet Vestfyn, Tønder Handelsskole, IBC, BC Syd, Tietgen, Dalum Landbrugsskole, Gråsten Landbrugsskole, Kjærgaard Landbrugsskole og Ribe Katedralskole samt SMVdanmark.

Erhvervsgymnasiet Grindsted er sleeping partner.

Støttepartnere er Dansk Byggeri, Dansk Industri og Dansk Erhverv.

Hvem leder projektet?

Projektledelse og styregruppe

Projektleder er Kirsten Bach Kjeldahl, IBC.

Projektets styregruppe består af:

 • Jens Gamauf Madsen, IBC (formand)
 • Anette Fuglkjær, Rybners
 • Niels Peter Hansen, Hansenberg
 • Dorthe Isager, Tietgen
 • Ulrich Skytte, Campus Vejle
 • Jens Kruse, Dalum Landbrugsskole.

Hvornår?

Projektperiode

Projektet blev sat i gang i august 2016 og slutter den 31. december 2020.