Undervisning i iværksætteri

Danmark har for få iværksættere. Vi vil gerne inspirere til iværksætteri - og innovation - på erhvervsskolerne så tidligt som muligt.

Aktiviteter i "Undervisning i iværksætteri"

Opkvalificering af undervisere og vejledere
Udvikling af undervisningsmoduler for potentielle unge iværksættere
Gennemførelse af iværksætterundervisning på erhvervsskolerne
Konference som inspiration til andre erhvervsskoler

Projektets formål

Projektet gennemføres i et tæt et samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab, SMVdanmark og en lang række erhvervsskoler landet over.

Formålet er at styrke elevernes kompetencer til og motivation for at starte egen virksomhed. Det sker blandt andet ved at udvikle og afprøve undervisningsforløb i iværksætteri og ved at tilbyde målrettet rådgivning af de unge, der har mod på at starte egen virksomhed.

Aktiviteterne i projekt skal sikre, at elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne tidligt i deres uddannelsesforløb inspireres til og får mod på at starte egen virksomhed.

Projektets formalia og partnere

Projektet er et 3-årigt Nationalt og Regionalt projekt finansieret af EU's regionalfond og socialfond. Projektperioden er 1. januar 2018 – 31. december 2020.

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab, SMVdanmark samt erhvervsskolerne IBC, Mercantec og ZBC som primære partnere.

Sekundære partnere i projektet er EUC Syd, EUC Nordvestsjælland, Køge Handelsskole, CELF og Dalum Landbrugsskole.

ZBC er projektansvarlig skole. Projektleder er Anne Bahn Eghøje.

Projektets styregruppe består af:

  • John Hansen, Uddannelseschef, Teknologisk Videncenter, Mercantec
  • Anders Rasmussen, Chef for grundskole og ungdomsuddannelser, Fonden for Entreprenørskab
  • Michael Lauridsen, Uddannelseschef, EUD- EUX- og EUV-Business, IBC
  • John Vinsbøl, Udviklings – og projektchef, ZBC.

Finansiering

Projektets investorer

Projektet er et 3-årigt Nationalt og Regionalt projekt finansieret af EU's regionalfond og socialfond. Projektperioden er 1. januar 2018 – 31. december 2020.

Hvem deltager i projektet?

Partnerkreds

Projektet gennemføres i et tæt samarbejde mellem Fonden for Entreprenørskab, SMVdanmark samt erhvervsskolerne IBC, Mercantec og ZBC som primære partnere.

Sekundære partnere i projektet er EUC Syd, EUC Nordvestsjælland, Køge Handelsskole, CELF og Dalum Landbrugsskole.

Hvem leder projektet?

Projektledelse og styregruppe

ZBC er projektansvarlig skole. Projektleder er Anne Bahn Eghøje.

Projektets styregruppe består af:

  • John Hansen, Uddannelseschef, Teknologisk Videncenter, Mercantec
  • Anders Rasmussen, Chef for grundskole og ungdomsuddannelser, Fonden for Entreprenørskab
  • Michael Lauridsen, Uddannelseschef, EUD- EUX- og EUV-Business, IBC
  • John Vinsbøl, Udviklings – og projektchef, ZBC.