SMV'er med underskud risikerer reduceret kompensation for faste omkostninger

Flere af vores scale-up medlemmer, der befinder sig i en vækstfase og derfor planmæssigt har kørt med underskud, har oplevet, at de har fået afslag på - eller reduceret - deres kompensation for faste omkostninger.

Flere af vores scale-up medlemmer, der befinder sig i en vækstfase og derfor planmæssigt har kørt med underskud, har oplevet, at de har fået afslag på kompensation for faste omkostninger. SMVdanmark har derfor henvendt sig til Erhvervsstyrelsen for at få en uddybende forklaring.

Erhvervsstyrelsen oplyser, at det følger af EU's statsstøtteregler, at virksomheder, som har et negativt seneste resultat (underskud), kan få reduceret deres kompensation for faste omkostninger. Reduktionen vil være højere, jo større underskuddet er.

For nogle virksomheder, hvor underskuddet er stort sammenholdt med de faste omkostninger, kan reduktionen overstige 50 pct. I disse tilfælde kan Erhvervsstyrelsen ud fra en konkret vurdering fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet - men kun i de tilfælde, hvor virksomheden ikke bliver bedre stillet alene som følge af den udbetalte kompensation. Det vil sige, virksomhedens underskud i kompensationsperioden (inkl. modtaget kompensation) må ikke blive mindre end virksomhedens underskud ved det seneste resultat (periodiseret). Dette er eksemplificeret nedenfor.

I eksempel 1 er det muligt at fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet. Det skyldes, at virksomhedens underskud (inkl. 50 pct. kompensation) er på -350 og dermed større end før COVID-19. Derfor får virksomheden lagt et loft over reduktionen og en kompensation på 50 (svarende til 50 pct. af beregnede kompensationsbeløb).

I eksempel 2 er det ikke muligt at fastholde en udbetaling på 50 pct. af kompensationsbeløbet. Det skyldes, at virksomhedens underskud (inkl. 50 pct. kompensation) er på -275 og dermed mindre end før COVID-19. Derfor får virksomheden en kompensation på 25 (svarende til det beregnede kompensationsbeløb fratrukket den fulde reduktion sfa. underskud på seneste resultat).

Hvis Erhvervsstyrelsen efter en konkret vurdering ikke kan fastholde loftet, kan det ske, at kompensationen reduceres til nul kr. Det kan typisk være tilfældet, når underskuddet på seneste resultat er betydeligt større end de faste omkostninger, og underskuddet i kompensationsperioden er begrænset.

Reference (før COVID-19)

Beløb

Omsætning, referenceperiode

400

Variable omkostninger, referenceperiode

300

Faste omkostninger, referenceperiode

400

Seneste resultat (3 mdr. periodiseret)

-300

   

Beregnet kompensationsbeløb (25 pct. kompensation)

100

Reduktion (25 pct. af periodiseret seneste resultat)

-75

Kompensation efter reduktion

25

   

Eksempel 1 (loft fastholdes)

 

Forventet omsætning

200

Forventede variable omkostninger

200

Forventede faste omkostninger

400

Forventet underskud (før kompensation)

-400

50 pct. af beregnet kompensationsbeløb

50

Underskud (inkl. 50 pct. kompensation)

-350

   

Udbetalt kompensation:

50

 

 

Eksempel 2 (loft kan ikke fastholdes)

 

Forventet omsætning

200

Forventede variable omkostninger

125

Forventede faste omkostninger

400

Forventet underskud (før kompensation)

-325

50 pct. af beregnet kompensationsbeløb

50

Underskud (inkl. 50 pct. kompensation)

-275

 

 

Udbetalt kompensation:

25