Eksportfremstød i Norge med fokus på digitalisering

Det virtuelle fremstød finder sted d. 18. februar 2021. Det vil efterfølgende blive fulgt op med et fysisk fremstød, når det bliver muligt at følge op på kontakterne.

Eksportfremstød i Norge med fokus på digitalisering

SMVdanmark har i samarbejde med den danske ambassade i Oslo, arrangeret et virtuelt eksportfremstød med hovedfokus på digitalisering.

Norge og COVID-19

Norge er hidtil sluppet endnu bedre igennem Corona smitten end Danmark, men den norske regering er ikke blevet mindre restriktiv af den grund, tværtimod. Så nu, næsten 9 måneder efter nedlukningen, er nordmændenes behov for at få nye forretningskontakter lige så stort som vores. Måske større, når det gælder visse dele af IT-sektoren, for man ser ofte til Danmark når det gælder digitalisering, og nu satser de stort på området. Det gælder ikke mindst digitalisering af den offentlige sektor. Det skyldes bl.a., at nordmændene først nu er i gang med en stor kommunesammenlægning i stil med den, som Danmark gennemførte i 00’erne. Nordmændene har gode erfaringer med at trække på danske løsninger og lader sig ofte inspirere af Danmark. Det betyder at der selv i en tid med restriktioner og Corona, er gode muligheder for at få en fod indenfor på et norske marked.

Stærk økonomi og mod på udvikling

Efter en minusvækst på 3,1% i 2020 forventes en stigning på 4,4% i 2021 takket være en kæmpe indsprøjtning fra Oliefonden på 404 mia. NOK. Også i Norge står den grønne omstilling øverst på dagsordenen og mens forventningerne til fremtiden i olie-gassektoren er for nedadgående, er andre vedvarende energiformer som vind og Power to X på vej frem. Det samme gælder byudvikling, sundhed og digitalisering.

Du kan se programmet herunder - og læse mere detaljeret om fremstødet.

Ønsker du at deltage?

Hvis du ønsker at deltage eller høre nærmere, skal du skrive en mail til Jens Kvorning på kvorning@smvdanmark.dk

Jens Kvorning

Internationaliseringschef

mobil +45 30 59 06 86 tlf +45 32 63 03 17 Læs mere om Jens Kvorning