Fokuser på kollektive eksportfremstød for SMV’er

Trade Councils Bevillingsudvalg havde inviteret SMVdanmark til møde for at høre om erfaringerne med eksportfremmeordningen og få input til at forbedre indsatsen for SMV’er.

SMVdanmark er blandt de største arrangører af fremstød med tilskud fra Trade Council, alligevel er det kun 5 pct. af SMVdanmarks eksporterende medlemmer, der har gjort brug af Trade Councils eksportydelser.

Derfor havde Trade Councils bevillingsudvalg inviteret til en snak om eksportfremmeordningens værdi for SMV’er og hvordan ordningen kan forbedres.

Ifølge SMVdanmarks internationaliseringschef Jens Kvorning, spurgte bevillingsudvalgets fire erhvervsrepræsentanter oprigtigt interesseret til SMV’ernes erfaringer - herunder TEKNIQ Arbejdsgiverne-medlemmet Anders Vølund fra virksomheden AVOS A/S, som SMVdanmark har indstillet til udvalget.

Tilskud er afgørende for SMV’ers deltagelse

Jens Kvorning påpegede vigtigheden af at bevare og måske øge tilskuddene til SMV’erne.

”Tilskuddene er afgørende for virksomhedernes deltagelse. Det er små virksomheder. 95 pct. af deltagerne i vores eksportfremstød har under 10 ansatte. Ofte har SMV’erne ikke råd til at deltage trods tilskuddet, så uden tilskud ville SMV’erne slet ikke benytte sig af Trade Councils tilbud,” konstaterer Jens Kvorning.

Pengene skal bruges i flok

”Spørgsmålet er så, hvordan pengene så bruges bedst. Der ser jeg det som et spændende nybrud, at vi fik lov at prøve at pulje Eksportsparringsmidler fra en hel gruppe virksomheder på et fremstød i Paris. Dermed kunne vi hyre ambassaden der til at bruge 18x15 timer til fælles forberedelse og opfølgning i forbindelse med fællesstand på livsstil- og designmessen M&O,” siger Jens Kvorning.

Indgå aftaler med messer

Han opfordrer Trade Council til at understøtte mulighederne for at komme på messer.

”Messer som mødested er uhyre vigtige, men der er en proces i gang, som risikerer at føre til at de får mindre betydning eller lukker. Trade Council burde derfor bruge sin tyngde til at gå i dialog med nogle af de vigtigste messer og messecentre om, hvordan udviklingen skal gå. Trade Council burde i samarbejde med os koordinatorer forhandle langsigtede aftaler, på vegne af de ansøgende organisationer, som ikke har samme forhandlingskraft. Det er vigtigt – også for at brancher kan udvikle sig,” siger han.

Fornyelse ønskes

Jens Kvorning peger på, at virksomhedernes tid er vigtig og at det derfor ikke er ideelt, at hjælpen fra Trade Council er gjort afhængigt af udarbejdelse af eksporthandlingsplan i Erhvervshusene som første skridt. Han mener ikke, at arbejdsdelingen mellem Erhvervshusene og Trade Council fungerer – og det gider virksomhederne ikke at bruge tid på at være fanget i.

”Også når det gælder ambassaderne, er virksomhederne meget skeptiske overfor om de får værdi, selv om de får det gratis. Tiden er et problem. Derfor er det afgørende, at ambassader starter ud med at gå direkte til sagen, som er at skaffe agent- og kundekontakter. Kan de det, får de virksomhedernes respekt og så kan de gå videre med den mere basale læring, siger Jens Kvorning.

Fakta:

I 2018 tildelte Trade Council, det tidligere Eksportrådet, SMVdanmark knapt 3 mio. kr. ud af 30 mio. kr. til kollektive eksportfremstød for SMV’er. Det kom godt 80 SMV til gode i form af bl.a. messedeltagelse.  

 

Læs mere om internationalisering for SMV'er