SMV’ernes nye klimanetværk kom med grønne bud

SMVdanmarks nye klimanetværk er skudt i gang med knivskarpe pointer fra 45 deltagere i tematiske workshops. Efter inspirationsindlæg fra SMVdanmarks klimaanalyse, Klimarådet, Gate 21 og Malmos Landskaber trak SMV’erne i arbejdstøjet, og de næste måneder vil SMVdanmarks klimanetværk forvandle gode idéer til SMV-politik.

SMV’ernes klimanetværk, der skal komme med input til grøn omstilling i SMV’ernes hverdag, holdt i sidste uge opstartsmøde med inspirationsindlæg og workshops indenfor temaerne ’egen drift og brug af ressourcer’, ’cirkulær økonomi’ og ’grønne tiltag hos kunderne’.

45 ejerledere, eksperter og interesserede kom gode pointer og eksempler fra deres hverdag, som både identificerede muligheder og udfordringer for SMV’erne.

3 temaer

Egen drift og brug af ressourcer
Genbrug/genanvendelse –cirkulær økonomi
Grønne tiltag hos kunderne
Der kom mange gode ideer til, hvordan SMV'er kan arbejde med grøn omstilling på bordet.
Der kom mange gode ideer til, hvordan SMV'er kan arbejde med grøn omstilling på bordet.

Transport er en gennemgående klimaudfordring

Transport er en udfordring, der viste sig at gå på tværs af alle temaer. Hvordan nedbringer virksomhederne transportbehovet og hvordan tackler virksomhederne overgangen til el-biler, som vil være en mærkbar reducering af deres CO2-udledning?

De fleste virksomheder har transportbehov for at kunne løse opgaver for deres kunder, men en del af den transport kunne skæres væk, hvis fx det offentlige koordinerer deres logistik bedre og fjerner regler, der dikterer unødvendig transport.

Samtidig er der et transportbehov, som ikke kan håndteres af de el-biler, der er på markedet. Derfor må der løsninger til, så man på en klimavenlig måde kan levetidsforlænge de nuværende køretøjer. Det kunne være ved i højere grad at reparere biler med genanvendelige dele. Derudover kunne man se på transportfradraget med grønne briller og derved mindske trængsel.

En øget dialog og grøn samarbejdskontrakt med kunderne kan også gøre virksomhedens profil grønnere og bruges i markedsføring. Ved fx at gøre kunderne opmærksomme på, at transport er en del af den klimaregning, der hører med produkter og ydelser, kan man skabe motivation for, at levering og services kan passes ind efter virksomhedens klimarutiner mere end faste deadlines.  

Alle deltagere i de tre workshops bød ind med erfaringer og ideer fra egen hverdag.
Alle deltagere i de tre workshops bød ind med erfaringer og ideer fra egen hverdag.

Affald eller ressource?

Et fælles fokus er også på virksomhedernes brug af ressourcer. Med de grønne briller på, kan man genoverveje, både hvordan man genbruger nuværende affaldsprodukter, men også hvordan man kan anvende materialer, der lettere kan genbruges eller genanvendes i fremtiden. Det kræver dog både, at der kommer nyt fokus på det i regler og standarder, og at kunderne skal vænne sig til, at de produkter de får, ikke er nye. Det kræver derfor stadig en klar dialog og et opgør med ’smid væk’-kulturen. Kunderne skal kunne se fordelene ved genanvendelse og genbrug – også når det til tider koster mere end at bestille nyt.

Diskussionerne gik livligt og mange spørgsmål skulle afklares.
Diskussionerne gik livligt og mange spørgsmål skulle afklares.

SMVdanmarks klimanetværk

SMVdanmark arbejder videre med disse og mange andre gode idéer, der kom frem på vores workshops. Vi har også indsamlet klimainput fra 2.500 medlemsvirksomheder i vores store årlige SMV-undersøgelse og vi arbejder i klimanetværket sammen med medlemmer om at formulere konkrete politikforslag til SMVdanmarks bestyrelse i september 2020.

 

Vil du vide mere?

Se mere om klimanetværket

Læs SMVdanmarks nye klimanalyse

 

Send os din gode klimaidé

Har du en god SMV-rettet klimaidé, så send den gerne ind til SMVdanmarks klimapostkasse på klima@SMVdanmark.dk