Kommunerne rækker hånden ud

SMVdanmark og KL har foreslået kommunerne en række tiltag, som de kan iværksætte for at hjælpe de små og mellemstore virksomheder rundt omkring i landet. Flere og flere kommuner rykker opgaver frem og betaler hurtigere.

Kommunerne er en rigtig vigtig samarbejdspartner for SMV’erne. Det er derfor også helt afgørende, at de også kommer på banen for at lette vilkårene for SMV’erne under denne krise. 

Vi har derfor henvendt os til direktøren for KL med en række forslag til, hvordan kommunerne kan lette vilkårene for SMV’erne.  KL tog rigtig pænt mod vores henvendelse og har været hurtige til at reagere.

”KL har taget meget positivt imod vores forslag, og vi er rigtig glade for, at de har udsendt en opfordring til alle Danmarks kommuner om at fremrykke kommunale vedligeholdelses- og renoveringsopgaver og betale deres regninger lidt hurtigere. Vi kan også se, at KL's anbefalinger allerede nu er på vej ud i de enkelte kommuner,” fortæller Ane Buch, adm. direktør i SMVdanmark.

Vi er rigtig glade for, at de har udsendt en opfordring til alle Danmarks kommuner om at fremrykke kommunale vedligeholdelses- og renoveringsopgaver og betale deres regninger lidt hurtigere.

Ane Buch

Adm. direktør i SMVdanmark

SMVdanmark og KL anbefaler kommunerne at:

1. Fremrykke vedligeholdelses- og renoveringsprojekter.

2. Holde mindst en genbrugsplads åben for erhvervslivet i hver kommune.

3. Sikre, at der er en kontaktperson, der kan give adgang til de lukkede institutioner, så håndværkere og leverandører kan komme ind.

4. Fremrykke betalinger til private leverandører.

 

 

”Vi har også hørt fra et par medlemsvirksomheder, at der har været problemer med, at genbrugspladserne holdes lukket. Vi anbefaler derfor KL, at kommunerne holder mindst én plads åben for erhvervslivet i hver kommune. Det glæder os derfor meget, at KL følger op med en anbefaling på dette område,” fortsætter hun.

Hold derfor øje med din kommunes praksis på disse områder og kontakt Niklas Winther på winther@SMVdanmark.dk, hvis din kommune ikke følger KL’s gode råd.

Opfordringer fra KL til kommunerne

KL har den fremsendt følgende opfordring til kommunerne.

Fremrykning af kommunale anlægsprojekter m.v.

16. marts 2020 

"Mange virksomheder oplever et fald i aktiviteten som følge af Corona. Enkelte kommuner har derfor overvejet af fremskynde fx anlægs- og renoveringsprojekter, som allerede er planlagt og som kan sættes hurtigt i gang.

Det kan fx være vedligeholdelses- og renoveringsprojekter, som alligevel inden længe skule gennemføres fx i forbindelse med sommerferien, men det kunne også være andre aktiviteter.

KL opfordrer alle kommuner til at overveje, om det vil være muligt og hensigtsmæssigt, naturligvis under hensyntagen til, at de pågældende aktiviteter ikke udsætter fx håndværkere for smittefare.”

Hold åbent på genbrugspladser

16. marts 2020 

KL har i samme brev til kommunerne anbefalet, at hver kommune har mindst åbent på én genbrugsplads, så de erhvervsdrivende kan komme af med affald. Desuden har KL bedt kommunerne sikre sig, at kontaktpersoner kan give adgang til de lukkede institutioner, så håndværkere og leverandører kan få adgang.

Overvej fremrykning af betalinger til virksomheder

13. marts 2020

"Corona-udbruddet har alvorlige økonomiske konsekvenser for mange private virksomheder og skaber i nogle tilfælde en akut likviditetsudfordring.

Flere kommuner forventer derfor at træffe beslutning om at betale regninger fra private virksomheder tidligere end normalt. KL opfordrer til, at alle kommuner overvejer, om det er muligt at hjælpe virksomhederne på denne måde.

I den forbindelse skal man være opmærksom på, at ikke alle virksomheder har en udfordring og for nogle vil det måske ligefrem medføre en ekstraomkostning pga. de negative renter. Man kan derfor overveje, om man kan skrue en løsning sammen, hvor virksomhederne selv melder ind, om de ønsker en fremrykning af betalingen.”