Statsministeren inviterede SMV’erne til møde

Søndag den 12. april inviterede statsminister Mette Frederiksen 10 SMV’er, direktøren for HORESTA samt SMVdanmarks adm. direktør Ane Buch til et virtuelt møde for at lytte til SMV’ernes udfordringer.

Statsminister Mette Frederiksen (S) havde sat to timer af til at høre, hvordan SMV’erne oplever coronakrisen, hvilke udfordringer de står overfor, og hvor der er brug for hjælp. 

På mødet lagde statsministeren øre til, hvor presset en tvangslukket frisør er, men også hvordan nogle af de mindre industrivirksomheder, på trods af svære vilkår, formår at indstille sig på nye vilkår. 

Ane Buch takkede for denne unikke mulighed for at få en diskussion med statsministeren, hvor det kun var SMV’ernes vilkår, der var på dagsordenen. 

 

SMV’er skal sikres bedre likviditet

“På mødet understregede jeg, at der er behov for hurtigst muligt at sikre SMV’erne en bedre likviditet både i forhold til at hjælpepakkerne kommer ud til virksomhederne, men også at pengeinstitutterne følger aftalen med erhvervsministeren og sikrer adgang til at forhøje kassekreditten,” forklarer Ane Buch, adm. direktør i SMVdanmark.

Ane Buch fremhævede også på mødet, at grænsen for kompensationsordningen til selvstændige skal hæves svarende til det, lønmodtagerne kan få, og at der skal være en bagatelgrænse, så de tvangslukkede kan have en mindre indtægt.

Statsminister Mette Frederiksen tog meget positivt imod de mange råd, hun fik fra SMV’erne, og var så positiv over den gode debat, at hun lovede at indkalde SMV’erne til et møde igen på et senere tidspunkt.

“Vi ser frem til det næste møde og bidrager gerne med flere af SMV’ernes synspunkter og udfordringer,” siger Ane Buch.

 

Statsminister Mette Frederiksen (S) lyttede til SMV'ernes udfordringer og tog godt imod de mange råd, hun fik fra SMV’erne og fra SMVdanmarks adm. direktør Ane Buch.
Statsminister Mette Frederiksen (S) lyttede til SMV'ernes udfordringer og tog godt imod de mange råd, hun fik fra SMV’erne og fra SMVdanmarks adm. direktør Ane Buch.