Lærlinge kan udløse lønkompensation

Trepartsaftalen mellem FH, DA og regeringen omfatter lærlinge og elever. Det er nu bekræftet.

Virksomheder kan opnå lønkompensation for lærlinge, da de er omfattet af Trepartsaftalen. Det erfarer SMVdanmarks uddannelsespolitiske chefkonsulent, Heike Hoffmann, der de seneste dage har forsøgt at finde svar på netop det spørgsmål.

"Det var uklart, men nu er det bekræftet. Lærlingene er omfattet af Treparten," siger Heike Hoffmann. 

SMVdanmarks uddannelsespolitiske chefkonsulent har fået bekræftet, at lærlinge er omfattet af Trepartsaftalen. Dermed kan lærlinge også sendes hjem med lønkompensation.
SMVdanmarks uddannelsespolitiske chefkonsulent har fået bekræftet, at lærlinge er omfattet af Trepartsaftalen. Dermed kan lærlinge også sendes hjem med lønkompensation. Foto: John Ehbrecht.

Gælder virksomheder, der ellers skulle fyre 30 pct. 

Virksomheder, der skal varsle afskedigelser for 50 medarbejdere eller 30 pct. af staben, kan således få et tilskud på 90 pct. af lærlingens løn i lønkompensation, hvis virksomheden ikke har arbejdsopgaver og må sende sine medarbejdere hjem. 

De 90 pct. finansieres af staten, mens virksomheden dækker de sidste 10 pct. Lærlingen skal afvikle 5 fridage i den periode, lønkompensationen omfatter.

Lærlingen skal have udbetalt sin ordinære løn, og lønkompensation kan kun opnås for praktikperioder. Er lærlingen på skoleophold, modtager virksomheden lønrefusion fra AUB.

Lærlingen skal som udgangspunkt blive i virksomheden

Virksomheden skal fastholde sit uddannelsesansvar, og lærlingen skal som udgangspunkt blive i virksomheden,
hvis det er fagligt og sundhedsmæssigt forsvarligt. Lærlingen kan dog hjemsendes, hvis
der ikke er en oplæringsansvarlig til stede, eller hvis der ikke løses opgaver i virksomheden.

Uddannelsestiden forlænges ikke, medmindre det faglige udvalg indstiller dette. For lærlinge i prøvetid stilles prøvetiden på pause i den periode, hvor lærlingen er omfattet af ordningen.

For virksomheden gælder det, at de andre regler for lønkompensation skal overholdes, herunder at der ikke må afskediges medarbejdere af økonomiske årsager.