Ny god fortælling om erhvervsskolernes økonomi

Efterårets fortælling om erhvervsskolernes økonomi er, som det klassiske eventyr om prinsen, der går så grueligt meget igennem, men hvor det hele ender lykkeligt til sidst. I hvert fald når eventyret slutter. Hvad der sker, når prinsen og prinsessen er blevet gift, fortæller historien ikke noget om.

Sammen med mange andre af erhvervsuddannelsernes interessenter glædede vi os i SMVdanmark over den nye regerings budskab om, at det forhadte omprioriteringsbidrag endelig skulle afskaffes, og at kvalitetspuljen på 168 mio. årlige kroner blev videreført. Og efteråret var da heller ikke mange minutter gammelt, før vi kunne konstatere, at valgkampens løfter så ud til at blive overholdt – i hvert fald i forhold til erhvervsuddannelserne. Men det var kun begyndelsen på eventyret, for der var forhindringer i vente.

 

Erhvervsuddannelserne skal betale for FGU

Midt i november måned viste det sig nemlig, at den nye forberedende grunduddannelse – FGU – manglede finansiering. Det vidste vi godt, men ingen havde forventet, at erhvervsskolerne pludselig skulle bidrage til finansieringen af FGU i de kommende år.

I SMVdanmark forventer vi os meget af FGU’en, fordi den skal være dét samlede tilbud for de elever, der ikke har haft det fulde udbytte af folkeskolen. De små og mellemstore virksomheder har brug for FGU’en af mange årsager, ikke mindst fordi vi forventer, at uddannelsen bliver en god og fagligt stærk rekrutteringskanal til erhvervsuddannelserne.

Men vi blev meget skuffede over, at erhvervsskolerne skulle bidrage med næsten 29 mio. kr. om året fra 2021 og tre år frem. SMVdanmarks klare holdning var og er, at erhvervsuddannelserne ikke skal bidrage til finansieringen af FGU.

For hvor var styrkelsen af erhvervsuddannelserne? Hvor var investeringen i uddannelse, som var blevet lovet? Igen blev hunden fodret med egen hale – en øvelse, som den tidligere regering mestrede til fuldkommenhed.

 

Finansloven og EUD-aftalekredsen slår til

I december måned blev fortællingen så igen positiv. Først fik vi en finanslov, som over de næste fire år giver ekstra 58 mio. kr. i kvalitetspuljemidler til erhvervsuddannelserne. Sammen med de eksisterende kvalitetspuljemidler OG afskaffelsen af omprioriteringsbidraget gør det økonomien noget lettere på erhvervsskolerne. Med til fortællingen hører, at aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen åbnede for pengeposen og tilførte næsten 57 mio. kr. til erhvervsuddannelserne i 2020.

Det er den bedste december måned i mange år for erhvervsuddannelserne. På vegne af de små og mellemstore virksomheder vil SMVdanmark gerne sende varme julehilsner til politikerne på Christiansborg for styrkelsen af økonomien på landets måske vigtigste uddannelsesinstitutioner, som uddanner fremtidens faglærte. Nu kan vi for alvor se lysere tider for elever og lærlinge.

 

Når enden er god…

… er alting godt. Eventyrene slutter altid med, at prinsen får prinsessen og det halve kongerige. Men brylluppet markerer kun afslutningen på en del af historien – hvordan ægteskabet kommer til at fungere, fortæller eventyret aldrig. Og det er her, SMVdanmark kommer til at holde øje med både erhvervsskolerne og politikerne.

For mange af de ekstra penge, der ligger i finansloven, er bundet til faste formål – fx til udkantserhvervsskoler og Træningsskolernes Arbejdsmarkedsuddannelser. Det er ikke kun ’løse’ midler, som erhvervsskolerne kan bruge til løsning af kvalitetsproblemer. Derfor kan vi – SMVdanmark, de små og mellemstore virksomheder, elever og lærlinge – ikke forvente, at alle problemer bliver løst med årets finanslov.

Der ligger stadig et stort stykke arbejde foran os. Ikke mindst med at holde skarpt øje med, at vi får en bedre kvalitet på erhvervsuddannelserne, faglig og pædagogisk efteruddannelse af underviserne, tidssvarende udstyr, materialer og værktøjer.

Bryllupsfesten er overstået, og vi glæder os i disse hvedebrødsdage. Men når de er overstået, begynder arbejdet med at få ægteskabet til at fungere.

 

Indlægget er bragt i Erhverv+ i Syd- og Vestjylland den 19. december.