Konjunkturanalyser

SMVdanmarks konjunkturanalyser giver et indblik i de små og mellemstore virksomheders tiltro til fremtiden. Herunder kan du downloade de seneste.

En gang i kvartalet gennemfører SMVdanmark en spørgeskemaundersøgelse blandt ca. 2200 medlemmer, der har tilmeldt sig SMVdanmarks analysepanel. Virksomhederne beskæftiger sig inden for byggeri, mindre industri, butikshåndværk, autoreparation og servicefag. 

På baggrund af undersøgelsen udarbejdes en konjunkturanalyse, der giver et billede på, hvordan virksomhederne ser på den nærtstående fremtid for Danmarks økonomi og egen virksomhed, ligesom der spørges til emner af særlig erhvervspolitisk relevans. 

Hovedpointer fra seneste analyse: 4. kvartal 2019

Vurderingen af Danmarks økonomiske situation fortsætter sit fald, og falder i dette kvartal med 9 procentpoint fra 5 pct. til -4 pct.
SMV’erne vurderer deres egen økonomiske situation væsentlig bedre end Danmarks økonomi. SMV’erne vurderer deres egen økonomiske situation hele 16 procentpoint bedre end Danmarks økonomiske situation. Dette er den største afstand siden 2013.
Eksporttilliden falder til det laveste niveau siden 2012. Eksporttilliden falder med 4 nettotal til nettotal 5. Hovedårsagen til dette skyldes, at eksporttilliden hos underleverandørerne falder med 5 nettotal fra nettotal 6 til nettotal 1
Den sæsonkorrigerede ordretillid stiger med 3 nettotal i indeværende kvartal, hvilket resulterer i, at den placerer sig på nettotal 13. Dette er stadig et forholdsvist lavt niveau, hvis der sammenlignes med de seneste år.
Den sæsonkorrigerede beskæftigelsestillid stiger med 2 nettotal fra nettotal 3 til nettotal 5, hvilket er et moderat niveau, hvis man sammenligner med de seneste 5 år.
Udbudsindekset falder, og den positive udvikling vender. Udbudsindekset falder med 10 indekstal fra 122 til 112.

Konjunkturanalyse 4. kvartal 2019

Den nedadgående tendens fra sidste kvartal forsætter. SMVdanmarks Konjunkturbarometer for 4. kvartal 2019 falder med 6 procentpoint til en tendens på 6 pct. Konjunkturbarometeret befinder sig på det laveste niveau i mere end 5 år. Sammenlignes der med samme tidspunkt sidste år, så ligger konjunkturbarometeret for dette kvartal hele 20 procentpoint lavere. Dermed er konjunkturanalysen for dette kvartal med til at understrege, at vi er på vej ind i en periode med lavere vækst.

Konjunkturanalyse 3. kvartal 2019

Optimismen fra sidste kvartal er forsvundet. SMVdanmarks Konjunkturbarometer for 3. kvartal 2019 viser et fald på 4 procentpoint til en tendens på 10 pct. Dermed lander Konjunkturbarometeret på det laveste niveau i mere end 5 år. Hvis man sammenligner med samme tidspunkt sidste år, så ligger barometeret hele 14 procentpoint lavere end for et år siden. Dette er udtryk for, at den nuværende højkonjunktur er stilnet af.

Konjunkturanalyse 2. kvartal 2019

Optimismen stiger en smule hos SMV’erne, efter det sidste kvartal tog en ordentligt dyk. SMVdan-marks Konjunkturbarometer for 2. kvartal 2019 viser en stigning på 1 pct. point til en tendens på 14 pct. Sammenlignes der med samme tidspunkt sidste år, ligger barometeret nu 15 pct. point lavere end for et år siden i 2. kvartal 2018, hvor barometeret lå på 29 pct.

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2019

Pessimisten stiger hos SMV’erne. SMVdanmarks Konjunkturbarometer for 1. kvartal viser et fald på 4 procentpoint til en tendens på 13 pct. Sammenlignes der med samme tidspunkt sidste år, ligger barometeret nu 13 procentpoint lavere end for et år siden i 1. kvartal 2018, hvor barometeret lå på 26 pct.

Konjunkturanalyse 4. kvartal 2018

SMV’erne ser mindre positivt på fremtiden end sidste år. Dette ses i SMVdanmarks Konjunkturbaro-meter, som er faldet med hele 10 pct. point fra 27 pct. til en tendens på 17 pct. set i forhold til samme tidspunkt sidste år. Dette skyldes primært et fald i vurderingen af Danmarks økonomiske situation og et fald i investeringslysten. Niveauet er ikke set så lavt siden 1. kvartal 2016.

Konjunkturanalyse 3. kvartal 2018

SMV’erne er mindre optimistiske end for 3 måneder siden, dog befinder konjunkturbarometeret sig fortsat på et stabilt niveau. Den mindre optimisme ses i konjunkturbarometeret, som falder fra 29 pct. til 24 pct. Faldet skyldes, at tre ud af de fire parametre falder i konjunkturbarometeret. Det er dog især SMV’ernes vurdering af forventninger til årets resultat, som falder med 11 procentpoint fra 33 pct. til 22 pct.

Konjunkturanalyse 2. kvartal 2018

Der er større optimisme at spore hos SMV’erne. Dette ses i SMVdanmarks Konjunkturbarometer, som stiger med 3 procentpoint fra 26 pct. til et niveau på 29 pct. Svaret på denne barometerstigning skal findes ved, at alle de fire parametre, som udgør konjunkturbarometeret, stiger.

Konjunkturanalyse 1. kvartal 2018

Optimismen falder igen en smule hos SMV’erne, men forbliver på et højt niveau. Dette ses i SMVdanmarks Konjunkturbarometer, som falder med 1 procentpoint fra 27 pct. til 26 pct. Barometeret befinder sig fortsat på et højt, stabilt niveau og 1 procentpoint over samme tidspunkt sidste år, hvor det 1. kvartal 2017 landede på 25 pct.